Ervaringen van vrouwen

DEELNAME MENARCHEboek-traject:

Miranda: Het Menarche traject was een enorm verrijkende reis voor mij en daar had ik natuurlijk al op gehoopt.  Dat het zo’n ingrijpend jaar zou zijn had ik niet kunnen voorspellen en dat het traject me soms zo diepgaand raakte had ik niet verwacht. Maar het creatieve proces, de inzichten en de innerlijke bewegingen hielpen me enorm in uit mijn hoofd en in verbinding te blijven en in zekere mate heeft het me gered. Ik geloof in synchroniciteit. De onderwerpen raakten dan ook vaak de thema’s waarmee ik op dat moment bezig was.

De groep was fijn en veilig en ik voelde me vrij om uit te wisselen. De andere vrouwen zo beter leren kennen was deel van de verrijking.
Heel erg leuk vond ik het om me iedere keer te laten verrassen door je verhalen, achtergronden en steeds wisselende thema’s.

De informatie was gul en rijk, meer dan ik in een maand kon verwerken. Mijn verwerkingsproces gaat dan ook nu nog door, en inspireert nog steeds. Ik kan er nog jaren mee vooruit. Ook het boek vult zich nog steeds en wordt uitgebreider. Dus voor mij was het niet te veel en zeker niet te weinig!

Als vrouw en moeder heeft het me zo veel gebracht, mijn eigen pijn verzacht, inzichten gegeven in hoe ik zelf met mijn menstruatie omging en nu hoop een andere boodschap door te kunnen geven aan mijn dochter. Het thema vrouw-zijn is nu zo actueel, nog steeds worden we niet erkend voor wie we zijn en onderschatten we onszelf. Ik hoop een andere boodschap door te kunnen geven met het boek.

Het was wonderlijk om mijn eigen criticus te mogen ontmoeten en met mildheid naar mezelf te kunnen kijken. Het boek is niet af en hoeft niet perfect, maar het maakt me blij iedere keer dat ik het opensla en zie wat er al wel in staat.

Bij het ritueel kwam veel pijn omhoog, maar eenmaal door de poort voelde ik de ruimte die daar achter ligt. Dat was fijn!

Je bent een maga, crone in wording, zo zie ik je. Door alle pijn die je hebt doorstaan, het verwerken in je boeken en je kunstzinnige creatieve omzetting daarvan kan ik je alleen maar bewonderen. Ik voelde me door je gezien. Wat ik je wil meegeven is dat je alleen met je aanwezigheid al heel veel doet, een bedding geeft aan alle reacties, verwondering en pijn bij je deelneemsters.

Het materiaal is uitnodigend, aanvullend en mooi. Het was een feest om het samen met het boek uit te pakken, daarmee begon de verwachting te groeien.

De afsluiting in je boshuis was zo warm en fantastisch! Het heeft een mooie, zachte herinnering bij me achtergelaten.

 

Nanne over het Traject MENARCHEBOEK MAKEN::Heel waardevol, verrijkend, bijzonder, en vooral leuk. Ik wist niet zo goed wat te verwachten. Ik was ook wat bang dat het ‘zwaar’ zou zijn – in mijn geval dan. Dat het heel diep zou gaan en van alles teweeg zou brengen in mezelf. Uiteindelijk is het heel intens voor me geweest, maar zonder dat zware, beangstigende gevoel. Bijzonder hoor! Het kan dus wel  Het trok me ook aan omdat het ook ‘aards’ is, iets doen, iets maken, niet alleen maar praten en voelen, maar omzetten in creaties. et was veel luchtiger, speelser, vrolijker en leuker dan ik dacht. Ik heb echt het plezier van creëren ontdekt. Het heeft me meer plezier en ook voldoening en een trots gevoel gegeven dan ik had verwacht. En tegelijkertijd is het een traject met diepgang, wat ik heel waardevol en belangrijk vind. Hele mooie combinatie: intens en diepgaand en tegelijkertijd met veel plezier. En bovendien is het een soort van nuchter en aards, omdat je uiteindelijk tot doel hebt om iets op papier te zetten, iets te maken, te creëren. En dat je dus wordt uitgedaagd om je gevoel om te zetten naar creaties. Dat maakt het ook plezierig en behapbaar voor mij. Je moet gewoon ‘doen’ en je moet het doen met dat wat je hebt en wat je kunt. Een goede reality-check; in het echt is het toch weer anders dan je in je hoofd hebt of haalt.
 
De begeleiding door jou, Dederiek, vond ik ook bijzonder. Fijn om mee genomen te worden, en van alles aangereikt te krijgen en op weg geholpen te worden – ook als je specifieke vragen hebt of na wil praten over een onderwerp. Die structuur en achtervang is heel fijn.    En de diepgang in de thema’s, ik vond het allemaal zo leerzaam en interessant.
De tijd en ruimte die we nemen om stil te staan bij dit proces. De ‘traagheid’ in jouw manier van werken vind ik heel verrijkend. Als in de tijd die je neemt om je zorgvuldig uit te drukken en uitgebreid stil te staan bij dingen.

Het heeft ook veel voor mezelf gebracht. Stilstaan bij processen en gebeurtenissen, zoals die ‘poorten’ waar ik zelf ook door ben gegaan. En wat het doet met de vrouwen om me heen, die ik heb gevraagd een bijdrage te leveren. Dat wat het in gang zet, blootlegt. Confronterend maar ook een grote bewustwording.”

 

Karien over het Traject MENARCHEBOEK MAKEN: “Heel waardevol, prettig, rustig, mooi opgebouwd, zeer compleet en een fantastische intieme afsluiting met de poort. Veel aandacht.” 
Haar reactie op de vraag of ze over vrouw-zijn heeft geleerd: “Nog het allermeeste. Ik heb veel meer zelfacceptie op het vrouw zijn, ik voel me veel meer vrouw, mijn cyclus mag er zijn, ik ben meer heel. Samen met dit traject ben ik andere trajecten gestart waardoor ik in beweging ben gekomen en een ander mens ben geworden. Ik ben het traject en jou daar erg dankbaar voor.”

Anna over het Traject MENARCHEBOEK MAKEN: “Ik heb het traject als intens ervaren. Je gaat je zelf als vrouw en eigenlijk alles weer op een andere manier bekijken. Heel waardevol voor mijn ontwikkeling als mens en moeder.”

Korine over het Traject MENARCHEBOEK MAKEN:
“Het was heerlijk om in rust aan het boek te werken, creatieve bladzijden erin te laten ontstaan en informatie te verzamelen. En de cursusochtenden zelf vond ik bijzonder fijn. Dederiek straalt rust en openheid uit, ze zorgt voor afwisseling tussen informatie geven en momenten en manieren voor zelf innerlijk verwerken en in de groep is ruimte voor uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Doordat het een ‘project’ is dat zo een heel aantal maanden in mijn leven meeliep had ik voldoende ruimte om echt tijd ervoor vrij te maken. Aan de ene kant is het resultaat een mooi boek, waar ik met vreugde in kan bladeren en met trots en liefde aan mijn dochter kan geven. Aan de andere kant is het resultaat ook een innerlijk sterkere verbinding met mijn vrouwelijke kwaliteiten en ook een sterker bewustzijn van de waarde daarvan. Ik hoop dat dit ook geldt voor alle dochters die een boek als dit van hun moeder krijgen, wanneer ze het doorbladeren en stukjes erin lezen.”

Sonja over het Traject MENARCHEBOEK MAKEN:
” Een menarcheboek maken voor mijn dochter, dat wilde ik wel! Terugkijkend op het traject bleek het niet alleen een heel persoonlijk en liefdevol cadeau maken voor mijn dochter in te houden, maar leverde het ook nog een prachtige innerlijke reis op voor mijzelf. Het was héérlijk hoe Dederiek ‘deze reis’ en het creatieve proces van het concreet maken van het boek begeleidde met inspirerende verhalen, visualisaties en informatie over de overgang van meisje naar vrouw in wording en vrouw zijn. Stap voor stap werkten we aan de invulling van het boek. Dederiek weet in het traject een heel fijne, warme inspirerende sfeer te creëren waarbij elke moeder op geheel eigen en creatieve wijze het boek vorm heeft gegeven. Ik gun het iedere moeder dit traject te volgen en iedere dochter zo iets waardevols te mogen ontvangen. Ik wacht nog op het moment dat mijn dochter voor het eerst gaat menstrueren en verheug me nu al op deze dag waarop ik haar kan verrassen.”

 

DEELNAME VROUWENROUWboek-traject:

Mieke volgde bij mij een traject VrouwenROUWboek omdat ze was vastgelopen privé en in werk. Toen ze kwam zat ze in een diep dal, zo zei ze. Ze schreef na afloop: “Dank Dederiek voor je begeleiding. Het was een heilzame ervaring. Dit traject heeft mij weer op mijn eigen spoor gezet.”

Anoniem: Zij kwam bij mij, omdat ze graag zo’n boek wilde maken. Ze vertelde me dat ze 6 jaren daarvoor geheel onverwacht haar gezonde kind had verloren aan het einde van haar zwangerschap. Ze wilde iets doen of maken om haar ervaring en verhaal meer tastbaar te maken, zodat het er echt mocht zijn. Ze schreef: 
“Toen ik startte met dit traject was ik heel onzeker. Ik dacht dat ik me aanstelde. En ik wist me eigenlijk ook geen raad met de gevoelens die ik had over het verlies van mijn zoontje. Ik was blij dat je me vertelde dat 7 jaar rouwen helemaal niet gek is en zelfs heel normaal.
Ik vond het eerlijk gezegd, toen ik startte, vooral fijn om mijn verhaal te kunnen vertellen aan iemand die iets vergelijkbaars had meegemaakt. (Dit wist ze niet toen ze bij mij kwam.) Het heeft namelijk bij mij lang geduurd voordat ik het überhaupt aan iemand durfde te vertellen. En dan nog vertelde ik alleen iets als iemand ernaar vroeg en ik dus niet onder het onderwerp uit kon.
Ik vond de begeleiding van jou heel fijn. Je straalt rust uit en je kunt goed luisteren.
Verder vond ik het leuk dat er, naast schrijfopdrachten, ook teken- en schilderopdrachten waren. Ik vond het tekenen wel spannend om te doen. Maar ik merkte dat ik in het tekenen (nog) meer mijn gevoelens kon uitdrukken. En ja, ik ben blij met het resultaat.”
 

DEELNAME ONTEMBARE VROUWen cyclus:

Vrouwen, uit verschillende groepen, vertellen over hun ervaringen in de Ontembare Vrouwen Groepen. Sommige vrouwen hebben zich al 6 maal of vaker verbonden aan een traject van een cyclus:

Monique over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:
Vooral de diversiteit van het programma spreekt mij zeer aan, en helpt mij verder op mijn weg. Zoals ik tijdens de laatste bijeenkomst al aangaf, helpt het mij om een soort nieuwe innerlijke gevoelsbibliotheek op te bouwen. Positieve (!) ervaringen, contact met mijn gevoel en reflectie, en vooral ook de spiegeling in de groep en van jou, die ik door de omstandigheden in mijn jeugd onvoldoende heb kunnen ervaren en opbouwen. Ik durf nu steeds meer toe te laten in mijn lichaam en voelen (binnenwereld) en dat stapje voor stapje ook meer met de buitenwereld te verbinden! Het hele programma was belangrijk voor me, omdat ze als bouwstenen het geheel hebben gemaakt.”

 

Over de begeleiding: “Super de super! Je biedt mij echt het vertrouwen en de ruimte om mezelf te durven zijn. Zeker in de laatste kleine groep, kon ik deze verbinding met mezelf en de ander(en) ook steeds meer voelen, toelaten, ervaren en onderzoeken. Naast de inhoud van het verhaal/thema, is dat heel belangrijk voor mij.”

Carin over CYCLUS ONTEMBARE VROUW: 
“Ik zat vast in een hardnekkig emotioneel patroon dat mij last bezorgde. Op een speelse en creatieve manier via verhaalbeelden, metaforen, symbolen ontdekte en ervoer ik van de gelaagdheden in mijn bewuste en onbewuste zelf (mijn psychische en lichamelijke structuur). En dan vooral waar het stroomt of blokkeert.
Ik heb juist door de werkwijze verandering kunnen aanbrengen in bovengenoemd patroon en nieuw perspectief kunnen creëren.
Ik heb van je genoten. Je rust, je kennis, je ingevingen, je openheid, je moed…. Heel inspirerend. Er zat goede samenhang in het verhaal en de manier waarop je de onderdelen vertaalde naar werkvormen.

Coryne over CYCLUS ONTEMBARE VROUW: 
Het is een mooie kleine groep met vrouwen in een veilige omgeving. Het levert je zoveel op als je er zelf insteekt.
Het is een mooie manier om tijd te maken voor jezelf en je ontwikkeling en om te delen met anderen en te leren van anderen. Het is echt een cadeau aan jezelf.
Ik heb jou ervaren als iemand die zichzelf legt in het hele traject. Zowel qua voorbereiding als tijdens de bijeenkomsten zelf. Zorgvuldig . Zowel deelnemer maar ook altijd degene die het proces richting geeft en leidt.
Fijn dat je enerzijds alles wat ik aandraag mij bij laat, even als soms ook je eigen visie erop geeft en me daardoor meer laat nadenken /verdiepen

Astrid over CYCLUS ONTEMBARE VROUW: 
Ik geef mezelf nu een stem en deze cyclus heeft me heel erg geholpen bij het afscheid nemen van het oude en het beginnen bij het nieuwe. Het heeft als het ware een tijdje met me mee gelopen.”

Ada over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:
Jij kan stil zijn, jij kan met een vraag het hele verhaal naar buiten laten komen, jij kan voelen, jij ziet heel veel, jij hoort die hapering. Jij gebruikt al je zintuigen maar je staat niet op de voorgrond en veroordeelt de ander niet. Ook fijn dat jezelf meedoet en jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Je eerlijkheid dat je ook zoekende bent. En je sprekende handen vind ik prachtig.”

Maria over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:
” Ik vond het erg spannend en leuk tegelijkertijd. Het was net uit met mijn vriend (zelf besloten) en ik wilde meer contact met vrouwen. Ik vond en vind dat vaak lastig. Maar de behoefte was heel sterk.

Voor mij ging het over delen, met andere vrouwen en over het inzicht dat ik stroom. Bij de geleide fantasie lag ik al meteen in een meer. En ik ben me er erg van bewust geworden dat ik positief ben. (dat is anders geweest, vaak zwaarmoedig en het leven niet willen nemen… “haal mij maar op”.) En om te voelen dat die zwaarte eraf is, niet meer het slachtofferschap willen of nodig hebben, voelt heel fijn.”

Mona over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:  Je bent als een soort rustige rots in de branding. Je biedt het verhaal aan en de oefeningen eromheen. De rust was fijn voor mij. De ervaring van de warmte van een groep vrouwen heel erg fijn.
Je bent zacht en scherpzinnig tegelijkertijd en hebt humor!!! Zo belangrijk dat je met en om jezelf kunt lachen.”

Anna over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:  Ja, ik zou het zeker aanbevelen ( en dat doe ik ook). Ik vind het heel mooi om met vrouwen en met een verhaal uit De Ontembare Vrouw te werken.
Het is steeds weer anders. Ik ontdek mezelf steeds weer op nieuwe stukken. Het is voor mij ook steeds buiten mijn comfortzone bewegen en dat is zowel spannend als openend. Eigenlijk zouden alle vrouwen dit moeten doen omdat het voedend is op allerlei vlak. In het samenzijn, in het delen van elkaars verhalen, in zachtheid en kwetsbaarheid, in de herkenning, in het elkaar inspireren en meer….
Je hebt voor mij zoveel talenten om dit te doen. Als eerste dat je een vrouw bent die zoveel doorleefd heeft en zich in andere vrouwen kan herkennen. Heel fijn dat je altijd meedoet en jezelf dus ook laat zien.
Hoe je het verhaal steeds weer uitkiest en het ook steeds laat ontvouwen. Zo werk je heel organisch. En dat is voelbaar. Je gaat steeds mee met wat er zich aandient.”

Sigrid over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:
“Wat opviel was het enthousiasme en tegelijk de ingetogenheid waarbij je de vrouwengroep leidde. Waardoor er ruimte ontstond om aanwezig te zijn voor mij. Er is een plek gecreëerd om me
zelf te zijn, met mijn sterke eigenschappen maar ook de zwakkere. Waardoor er balans ontstond en ik zo kon delen en ontdekken, samen met de andere vrouwen. Er was van jou uit geen oordeel, enkel begrip. Je aanreikingen waren voorzichtig en aftastend, eerlijk en open, waardoor er ruimte was voor eigen onderzoek, je eigen ontwikkeling. Zonder daar jouw invulling aan te geven, liet je mij daardoor groeien in mijn autonomie. De ontembare vrouw in mij …. mag zichtbaar zijn en jij gaf haar alleen af en toe een duwtje de goede richting op, of lokte haar uit haar schulp. Met jouw eigen openheid, kwetsbaarheid en kracht. Dat met een tomeloze creativiteit en ambitie. De ochtenden waren namelijk tot in de puntjes voorbereid. Met ruimte voor wat nodig was. En wat zich aandiende op dat moment. Ik merkte dat achter elk thema een verhaal zit met een diepere betekenis, waardoor het iedere keer weer klopte tot in de diepere lagen van ieder detail. Heel mooi was dat iedere keer zo sluitend was. Je inspireert. En maakt door samen te zijn, alleen goed verder te kunnen.”

Wil over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:   
“Complimenten aan jou Dederiek, want je hebt het vermogen om een veilige kring neer te zetten, wat denk ik wel de basis is om met elkaar te kunnen werken. Jouw inbreng vond ik ook prettig, want hierdoor werd je voor mij niet ‘de juf’, ondanks dat je ook een speciale rol had natuurlijk. Ik vond ook dat je ons persoonlijk goed kon begeleiden en ik ben je hier dankbaar voor, omdat ik het zelf soms niet goed kon zien. Ik vind dat je een prettige sfeer neerzet, mede door je zorgvuldigheid in je woorden en aanwezigheid, maar ook in hoe je alles verzorgde. Dit ontving ik als een warme gift aan ons en het liet mij ook weer het belang zien van aandacht voor details (iets waar ik nog wat kan leren en ruimte voor wil maken…)”

Jara over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:
“Het drieluik heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het had erg veel diepgang: bijna een therapeutisch/sjamanistisch proces, waar ik heel blij mee ben. Door die diepgang ontstaat er een bedding om een verschuiving tot stand te brengen.”

Jiska over CYCLUS ONTEMBARE VROUW:  “De ervaringen bieden me een symbooltaal, waardoor ik mijn hoofd los kan laten en ik op zielsniveau geraakt word. Ze laten me voelen. En, ik kan ze weer ‘terugpakken’. Ze helpen mij om een soort innerlijke gevoelsbibliotheek op te bouwen, met positieve ervaringen, waaruit ik kan putten.” 

 

 

 

 

Betekenis geven aan je eigen verhaal!