Privacyverklaring

In verband met het in werking treden van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, is de privacy verklaring van Luisterende Handen aangepast.

Zoals dit voorheen ook gebruikelijk was verzamelt Luisterende Handen alleen persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Het gaat om persoonsgegevens van mensen die belangstelling tonen voor de activiteiten van Luisterende Handen. Te weten: naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om belangstellenden te informeren over activiteiten, in de vorm van een nieuwsbrief.

Belangstellenden zijn die mensen die zichzelf hebben aangemeld voor de nieuwsbrief via de link op deze website www.dederiekdaum.nl en mensen die hebben deelgenomen aan activiteiten van Luisterende Handen. Ook die mensen die Luisterende Handen benaderd hebben via een e-mail of per telefoon of via een bericht op Facebook of Messenger met de intentie om in de toekomst deel te nemen aan activiteiten, worden aangemerkt als belangstellenden. 
Persoonsgegevens, d.w.z. naam en e-mailadres, worden bewaard in het online adresboek, dat gebruikt wordt door Luisterende Handen om nieuwsbrieven samen te stellen en verzenden. Dit programma is beveiligd met een wachtwoord en wordt alleen gebruikt door mijzelf, als zijnde de beheerder van Luisterende Handen. Telefoonnummers, voor zover bekend, worden bewaard in een papieren document door Luisterende Handen. Telefoonnummers worden alleen gebruikt om belangstellenden te bereiken in het geval dat nodig is i.v.m. deelname aan een activiteit waarvoor de belangstellende zich heeft opgegeven.

Indien de belangstellende geen nieuwsbrief meer wil ontvangen, dan kan deze zich eenvoudig afmelden door hier te klikken of via de link ‘afmelden nieuwsbrief’ zoals opgenomen onderaan elke nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens voor zover bekend van deze persoon bij Luisterende Handen worden vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderd.