Privacyverklaring

In verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, is de privacy verklaring van Ruimte voor de Vrouw aangepast.

Zoals dit voorheen ook gebruikelijk was verzamelt Ruimte voor de Vrouw alleen persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Het gaat om persoonsgegevens van mensen die belangstelling tonen voor de activiteiten van Ruimte voor de Vrouw. Te weten: naam, e-mailadres, eventueel adresgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om belangstellenden te informeren over activiteiten, in de vorm van een nieuwsbrief. En om eventuele materialen toe te zenden.

Belangstellenden zijn die mensen die zichzelf hebben aangemeld voor de nieuwsbrief via de link op deze website www.dederiekdaum.nl en mensen die hebben deelgenomen aan activiteiten van Ruimte voor de Vrouw. Ook die mensen die Ruimte voor de Vrouw benaderd hebben via een e-mail of per telefoon of via een bericht op Facebook of Messenger met de intentie om in de toekomst deel te nemen aan activiteiten, worden aangemerkt als belangstellenden. 
Persoonsgegevens, d.w.z. naam en e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer worden bewaard in het online adresboek, dat gebruikt wordt door Ruimte voor de Vrouw om nieuwsbrieven samen te stellen en verzenden. Dit programma is beveiligd met een wachtwoord en wordt alleen gebruikt door mijzelf, als zijnde de beheerder van Ruimte voor de Vrouw. Telefoonnummers, voor zover bekend, worden bewaard in een papieren document door Luisterende Handen. Telefoonnummers en adresgegevens worden alleen gebruikt om belangstellenden te bereiken in het geval dat nodig is i.v.m. deelname aan een activiteit waarvoor de belangstellende zich heeft opgegeven en het toesturen van materialen.

Indien de belangstellende geen nieuwsbrief meer wil ontvangen, kan deze zich eenvoudig afmelden door hier te klikken of via de link ‘afmelden nieuwsbrief’ zoals opgenomen onderaan elke nieuwsbrief. Alle persoonsgegevens voor zover bekend van deze persoon bij Ruimte voor de Vrouw worden vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderd.