VrouwenROUWboek

Een groot verlies ervaren is als dat je – of je wilt of niet – eigenlijk noodgedwongen door een poort gaat. Je kan niet meer terug, ook al verlang je daar naar. Je moet je hoofd buigen en erdoorheen. Het is niet aan jou, maar aan de loop van jouw Leven, jouw Zieleplan.
Gaande weg leer je “ja” te zeggen tegen dat wat je is overkomen. Dan verandert er ook iets in je rouwproces: van reactief op dat wat je is overkomen is en je daartoe verhouden met alle gevoelens van dien, word je uitgenodigd tot creatie: het omvormen, transformeren van verlies naar geschenk. Dat vraagt tijd. En een zekere houding van innerlijke vastberadenheid. Dat doe je niet met je hoofd, maar met heel je wezen, je hart, je lijf, je ziel. Alles zegt “ja”, hoe pijnlijk ook.

En al dat andere van ontkennen, marchanderen (onderhandelen), woede, depressie (verdriet) komt ook langs. In golven. Het hoort erbij en maakt deel uit van het hele proces. 

Je “creatie” is voltooid als je kan accepteren dat het is zoals het is. Daarmee is niet de pijn weg, maar krijgt deze een andere kleur, kom je in een andere mildere fase. De heftigheid, de scherpte gaat eraf.

VrouwenROUWboek maken
Met het maken van dit VrouwenROUWboek ga je door die lagen heen. En ik kan me voorstellen dat je er pas mee begint als de “versheid” van jouw rouw-wond wat minder is. In de versheid  zijn de (wond)randjes vaak nog erg scherp, heftig en rauw. Je bereidheid om het ooit te gaan aanvaarden is er vaak nog niet. Of sterker nog: je bent niet van plan om het te aanvaarden.

Jouw persoonlijke verhaal staat in dit traject centraal, is leidend. Je geeft het naast schrijven, ook op creatieve wijze vorm in een boek.
Naast het creatieproces, het vormgeven van alles wat verbonden is met je verlies, bied ik ter ondersteuning en verdieping andere vormen aan, zoals een ritueel of een ervaring zoals een visualisatie. 

Het is een individueel traject, want rouwen doe je in je eigen tempo en op je eigen manier.
Ook bij ouders die een kind verliezen zie je dat ze op verschillende manieren rouwen.

Het traject bestaat uit:

  • Jouw persoonlijke verhaal
  • Creëren in een ARTboek
  • Indien passend in het moment krijg je ervaringen aangereikt, ter ondersteuning van jouw proces, zoals een mythologisch verhaal, een visualisatie, een ritueel.

Na afloop heb je een mooi zelf gecreëerd boek.

Kennismaken
Vooraf aan het traject hebben we een kennismaking. Voor jou om te kijken of mijn manier van werken bij je past. Voor mij om te kijken of ik jou wat te bieden heb. En voor beiden om te kijken of er een klik is, een voorwaarde om met elkaar dit proces aan te gaan.

Hoe lang het duurt?
Ik kan dat moeilijk zeggen. Het is afhankelijk van de tijd die je er in investeert. Maar ook het tempo dat jij, jouw ziel, nodig heeft om het proces te gaan.
Ik adviseer je om niet vaker dan eens per maand te komen en niet langer dan eens per 2 maanden tussen 2 sessies te nemen.  

Geen therapie, maar een creatief proces
Het accent ligt op het creatieve proces, het vorm geven van alles wat verbonden is met jouw verlies. En natuurlijk is daarin ruimte voor jouw rouw.

Het is geen rouwtherapie. Jij neemt zelf verantwoordelijkheid voor jouw proces. Ik ben er om naar je te luisteren, ik sta naast je en kijk met je mee. 
Door op deze manier uitdrukking te geven – in woord en beeld – aan álle fasen die je al hebt doorlopen en nog doorloopt geef je betekenis aan je eigen verhaal.

Kosten
Als start krijg je van mij een ARTboek en een pakketje met mooi sierpapier
Het intakegesprek duurt een ½ uur en kost € 40,00.
De sessies duren 1,5 tot 2  uur en kosten € 110,00.
Plaats: Zutphen. Als de afstand een bezwaar voor je is is bijeenkomen via ZOOM een mogelijkheid.

Door de poort

Ik liep en ik liep en kwam bij een poort
Een boog met gesloten deuren
Wat was het dat ik daarginds had gehoord
Wat stond mij daarachter te gebeuren?

Ik wist het niet en had niet te kiezen
Ik opende de deuren voordat ik het wist
Voorgoed zou ik wat achter me lag verliezen
En mijn huidige heden werd uitgewist

Ik boog mijn hoofd, het was niet aan mij
Ik moest erdoorheen, dit werd mij gegeven
En ook was er iets dat in me zei 
Deze doorgang brengt me nieuw leven

Mijn oude jas die past me niet meer
Ik ben toe aan een andere huid
Een nieuwe fase, ook al doet het me zeer
En wil de pijn van het afscheid eruit
.

Ik voelde me bereid dit aan te kijken
Wat het ook was, angst, verdriet en pijn
Eenmaal door de poort zou alles anders blijken
Alles zou werkelijk veranderd zijn.

Een nieuwe wereld opende zich voor mij
Als een schitterend landschap dat zich onthult
Een wereld zo ruimtelijk, schoon en vrij
Dat al mijn geheime wensen vervult.

Dus blij ben ik dat ik moed heb gevat
Om de deur te openen en erdoorheen te gaan
Me over te geven aan de poort op mijn pad
Met het vertrouwen dat ik blijf staan.

Nu sta ik hier nog wat gedesoriënteerd
Verwerkend mijn verdriet en mijn pijn
Ook nu weer heb ik een levensles geleerd
Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

En daarvoor voel ik mij dankbaar
Gezegend met vertrouwen
Zonder de doorgang te maken
Had ik dit nieuwe landschap nooit kunnen aanschouwen
.

Dederiek Daum, 28 feb.2022

Betekenis geven aan je eigen verhaal!