Blogs

Bijzonder, uniek, eigen
Onverwacht kreeg ik een telefoontje van een vrouw. Ze had een bijzondere vraag.
Ze vertelde me over haar speciale vriendschap met een jonge(re) vrouw. Een vriendschap die zich, in zekere zin, afspeelt op de laag van moeder/dochter, maar dan zonder bloedband. En nu bleek de jongste van de twee vrouwen in verwachting. Zij, de vrouw die mij belde (zelf zonder kinderen) mocht daarin ook een plek als “grootmoeder” innemen. Maar dan meer als spirituele grootmoeder.
Of ik daar ook een traject voor heb? vroeg ze me.

Ik voelde meteen een “ja” en ook kwam de vraag op: hoe ga ik dit nu vormgeven? Er was niet veel tijd tot aan de geboorte. Ik vroeg om een paar dagen mijmertijd.
Het werd een kort, maar krachtig, bijzonder en uitzonderlijk traject. Ik mocht getuige zijn van de speciale relatie van en verbinding tussen deze twee vrouwen. Het werd een traject van 5 bijeenkomsten, waarin we vele thema’s onderzochten in aanloop naar het nieuwe leven.
We onderzochten de verwevingen van de familievelden. Ook de eventuele ‘onderstromen’ werden onderzocht. De ‘spirituele’ rol van een moeder en een grootmoeder kwamen aan de orde. We bekeken de ‘moederlijke organen’ als metaforen. De evenzo belangrijke plek van de vader, in het leven van een kind, werd belicht. Evenals wat we kinderen, die in deze tijd geboren worden, kunnen bieden.

Omdat mijn trajecten niet voor niets Vrouwen POORTboeken heten, rondden we het geheel af met een moment van het door de poort gaan en een ander leven instappen. Met, in deze situatie, letterlijk Nieuw Leven dat daar gloorde: de geboorte van een Moeder, van een Grootmoeder en een (klein)Kind.

De vrouwen schreven zelf over het traject:
Els: “Vanaf het eerste moment van fysiek samenzijn klikte haar aanpak met Keri en mij. Fijngevoeligheid, rust, ruimte, aandacht, afstemming, zorgvuldig verwoorden, haar persoonlijke en ervaringsgerichte benadering, warm en betrokken … en zo kan ik nog wel een aantal passende woorden noemen, die in de sfeer van omhulling thuishoren, waarbinnen we onze band verstevigden door de (symbolische) verhalen, creatieve suggesties en verinnerlijkte wijsheid van Dederiek.
Tijdens en na elke ontmoeting (meestal via zoom) voelde ik me weer verrast door het proces waarin ik zelf terecht kwam in verbinding met elkaar en de thema’s die werden aangedragen.
Heel kostbaar om op deze wijze toe te groeien naar de rol van oma’ma (spirituele grootmoeder) in mijn leven.’

Keri: “Tijdens m’n eerste zwangerschap heb ik samen met Mama Els onder begeleiding van Dederiek aan een poortboek gewerkt. Tijdens onze ont-moetingen deelde Dederiek prachtige verhalen en diepe wijsheden. Aan de hand van creatieve opdrachten konden verschillende openbaringen naar de oppervlakte komen om in alle zachtheid in ons bewustzijnslaag te nestelen. Het was een bijzonder proces om zo stil te staan bij alle veranderingen die al bezig waren en te wachten stonden.
Zo leerde ik wat het betekende als de vruchtwaterzak niet gebroken was, voordat ze door het geboortekanaal kwam. En dat vroeger de grootmoeder van mama Els met de vruchtwaterzak, ‘met de helm op’, geboren was. Heel toevallig is tijdens de geboortereis van ons wondertje de vruchtwaterzak ook intact gebleven. Mijn man en ik hebben de gehele bevalling samen ervaren, zonder dat er externe ondersteuning aanwezig was. Dat de term ‘met de helm op’ al gevallen was, gaf me in dat moment een bevestiging dat alles precies verliep zoals het moest.
Het traject heeft me veel bekrachtigende inzichten gegeven en het was een super waardevol verdiepend proces met mama Els en onze omgeving.
Dederiek voelde heel scherp aan wat er nodig was en creëerde een zachte zuivere ruimte waar we konden delen en ontspannen.”

En zo heeft elk traject dat ik begeleid weer een unieke en eigen kleur. En maak ik op verzoek soms uitstapjes naar trajecten met een eigen vraag.

Er is zoveel meer wat ons drijft…
We doen zo vaak dingen waarvan we vaak niet weten wat ons werkelijk beweegt. Toen ik ooit in de kraamzorg begon, 4 jaar na het overlijden van mijn oudste dochter, wist ik dat ik daar iets in mezelf zou tegenkomen. Maar ik zei er “ja” tegen. Toen ik in de opleiding zat tot haptotherapeut, werd ons, studenten, de vraag gesteld wat ons hiertoe bewogen had. Voor mij was het niet mijn intentie om therapeut te worden, maar om bij mezelf te komen en om verder te helen. In beide gevallen had ik enigszins weet van mijn onderliggende motivatie.

Daarentegen, toen ik een Menarcheboek voor mijn dochter Emma ging maken, dacht ik dat ik het vooral voor haar deed. En dat was ook zeker zo. Ik wilde haar iets geven voor haar eerste menstruatie. Een nieuwe, positieve boodschap, een fijne ervaring, een persoonlijk geschenk speciaal voor haar.

Gaandeweg de jaren heb ik tijdens dit creatieproces zoooooveel ont-dekt, sluiers opgetild waardoor diepere lagen tevoorschijn kwamen. Ik ont-dekte …
– dat ik veel creatiever ben dan ik dacht.
– dat ik zo mijn liefde voor Emma kon uiten.
– en dat ik (indirect) ook mijn moederliefde voor mijn verloren dochter kon laten stromen, wat destijds abrupt stopte toen ze plotseling stierf.
– dat ik kon bijdragen in het leven van een meisje dat opgroeit tot volwassen vrouw, door meer bewustzijn te brengen over vrouw-worden.
– dat ik kon bijdragen in het zoeken naar balans van het mannelijke en vrouwelijke in onze nog patriarchale wereld.
– dat ik kon helen in de relatie met mijn (voor)moeder(s) en vader.
– dat ik kon helen in het te vroeg verliezen van mijn eigen onschuld.
– dat ik mijn eigen veiligheid weer kon herwinnen….
Zoveeeeeeel ….. Ik ontdekte steeds weer een nieuw laagje.

Dit is allemaal meegekomen tijdens dit hele proces, in de onderstroom. Daar had ik destijds, toen ik eraan begon, geen weet van. De gelaagdheid is me gaandeweg de jaren duidelijk geworden.

Deze week werd het weer duidelijk hoe de vrouwen, die gestart zijn met het nieuwe traject Menarcheboek maken, dat ook niet alleen gedaan hebben vanwege het geschenk voor hun dochter. Ook bij hen zijn er zoveel meer redenen. Al hebben ze daar misschien nog geen weet van. Deze eerste bijeenkomst kwam al een en ander tevoorschijn.  
Bewust of onbewust is het de roep van hun ziel die ze volgen.

Verschillende moeders werden geraakt in oude pijn. Met het verdiepen in de vrouwenthema’s ont-dekten ze wat tot nu toe verdekt is gebleven. De pijn van waar het in hun eigen levens anders of niet goed is gegaan. Soms nog zonder woorden, alleen de pijn voelend. Zeker in relatie tot de moeder. Die waarschijnlijk ook weer haar verhaal te vertellen heeft.

Het is een gelaagd traject voor moeders van dochters. Evenals ook de andere VrouwenPOORTboek trajecten,
Er is zoveel meer dat ons drijft!

https://dederiekdaum.nl/vrouwen-poort-boeken/

 

 
Ochtendpagina’s
Zoveel schriften bij elkaar, allemaal gevuld met woorden, door mij geschreven.
 
Ken je dat begrip: “ochtendpagina’s schrijven”? Ik doe het nu al jaren, dagelijks. Soms met een periode een pauze tussendoor, gewoon omdat er zoveel is dat ik meeneem in mijn dagelijkse rituelen. Maar altijd komt er weer een moment dat ik het mis en de draad weer oppak.
 
Ochtendpagina’s schrijven is een begrip waarover ik voor het eerst las in “The Artist Way” van Julia Cameron. Wat ik doe is dat ik elke dag start met het vol schrijven van 3 pagina’s. Dat doe ik in flow. Zonder erover na te denken. Gewoon schrijven, schrijven, schrijven. Dat wat er in me opkomt. En als er niets opkomt dan schrijf ik dát op. En ik stop als er 3 pagina’s gevuld zijn.
 
Zo heb ik jaren geschreven over alles wat mij bezighoudt, beroert, doet stilvallen, in beweging zet, verdriet, vreugde, woede en angsten, pijn, enthousiasme, niet weten en nog veel meer. Werkelijk alles. Het schrijven in flow geeft me zoveel.
De gedachte erachter is dat je opschoont na de nacht. Je hoeft het niet terug te lezen. Dat doe ik ook niet. Hooguit als er iets tevoorschijn komt waar ik mee verder wil. Dan zet ik er, in de kantlijn, een streep voor, zodat ik het terug kan vinden.
 
Ik krijg heel veel inzichten uit mijn schrijven, ik vind het heerlijk om te onderzoeken, door al schrijvend te tasten in mezelf, af te dalen, voelend, en alles toe te vertrouwen aan het papier. Regelmatig doe ik nieuwe ontdekkingen en krijg ik inspiratie uit mijn schrijven. Zo put ik uit mijn eigen bron. Van tevoren weet ik niet waarover ik zal schrijven, dat ontstaat altijd vanzelf. En ook zijn er pagina’s waarin ik aan het “lozen” ben. Gewoon mijn onvrede, ongemak en sacherijn eruit schrijf. Of mijn saaiheid, mijn weerstand, mijn onbegrip, mijn waarheid. Zo geef ik ruimte aan alles wat er leeft in mij.
 
En wat begon met een grapje is uitgemond in een hele serie tekeningen. Want op elk schrift heb ik een zwart/wit tekening gemaakt. En dat terwijl ik ontzettend van kleuren houd.
 
Mijn eerste schriftje was een schrift van Emma, mijn dochter. Ze heeft in haar jonge jaren zo vaak een nieuw schrift gepakt voor weer een nieuw project met haar vriendinnetjes. Meestal waren deze maar voor één of twee pagina’s beschreven. Dus ik bewaarde ze. Ik besloot om eerst deze schriftjes te gebruiken.
In keurig kinderhandschrift stond er op het eerste schriftje: “Onderzoek”. Dat vond ik een mooi passend woord. En ik besloot om er een tekening bij te maken. Ik tekende een vergrootglas en een muis. Waarom nou een muis? Geen idee. Later begreep ik dat mijn schrijvend onderzoek in mijn innerlijk gaat over “muizenissen”. Alhoewel het voor mij zeker niet alleen getob is, waarover ik schrijf. Maar vooral is het de aandacht en nieuwsgierigheid naar de kleinigheden, die in mij leven en aangeraakt worden. Heel fijn om deze serieus te nemen en in de verfijning te gaan en daar ont-dekkingen te doen.
 
Die eerste tekening leidde tot een volgende tekening, bij een volgend schrift. En daarmee ben ik nooit meer gestopt. Er is altijd wel een thema waar ik een tijdje mee leef en daar geef ik uitdrukking aan in mijn tekening. Het zijn behoeftes, verlangens, gevoelens, intenties, die ik in beeld omzet. En zo krijgt elk schrift een naam. Het is een hele serie geworden. Inclusief een blanco schrift, gewoon omdat er toen niets opkwam.
 
Jan zegt vaak: “Je gaat er vast nog eens wat mee doen.” Dat zou kunnen, al weet ik niet wat. Een kaartendeck zou voor de hand liggen, maar er zijn er al zoveel in de wereld. En mijn innerlijke criticus is niet tevreden over elke tekening. Toch houd ik van elke tekening. Juist omdat ik speel met de metaforen en elke keer probeer uit te drukken wat er in mij leeft of wat er speelt. En dat is dus letterlijk spelen voor mij, waarin perfectie geen plek heeft.
 
Dat het zwart/wit is geworden, dat is een nieuwe ontdekking en ervaring voor mij. Juist omdat ik zo van kleur houd. Het is totaal anders om te zien en te doen. En ook soms confronterend, vind ik het, dat elke zwarte lijn op wit papier zichtbaar is. Ik kan hem niet weer wissen. Dus ook hierbij komt alles in-the-open, voor mezelf.
 
Vandaag begin ik aan nummer 37.
 
Mijn ochtendpagina’s liggen ten grondslag aan mijn VrouwenPOORTboek-trajecten. In mijn eigen Poortboeken gebruik ik meestal wel kleur. Maar de thema’s die ik in mijn boeken en in de trajecten aan de orde breng, komen vaak tevoorschijn uit mijn schrijven.
 
 
V-ROUW-boek: terug op haar eigen spoor
Ze was geraakt door de blogs die ik geschreven had. Het gaf haar het gevoel dat ze bij mij een traject wilde volgen in de hoop dat ik haar verder kon helpen. Ze had het ervoor over om hiervoor maandelijks een lange reis te maken. Wel was het traject wat buiten haar comfortzone, vertelde ze me.
 
Toen ze bij me kwam zat ze in een diep dal. Er was de afgelopen jaren in haar leven veel gebeurd: zowel privé als op haar werk, waardoor ze was vastgelopen. Het ging niet langer meer. En ze wist niet hoe nu nog verder.
Stap voor stap hebben we teruggekeken in haar leven en later ook naar waar ze was vastgelopen. Daarmee kwamen als vanzelf de antwoorden tevoorschijn van wat haar in deze situatie gebracht had. Met mildheid en compassie kon ze ernaar kijken. Ook werd haar duidelijk welke keuzes ze kon gaan maken om weer verder te kunnen.
Er ontvouwde zich een proces van eerlijk zijn naar zichzelf. Tegelijkertijd beleefde ze veel aan het creatief vormgeven van alle thema’s. Zelfs zozeer dat haar creatieve kwaliteiten ontdekte en deze een nieuwe plek hebben gekregen in haar dagelijks leven.
 
Gemiddeld kwam ze één keer in de maand naar me toe voor een sessie van 2 uur. Dan keken we eerst altijd terug op hoe de vorige sessie had doorgewerkt en hoe ze de thema’s creatief verwerkt had in tekst en verbeelding. Verrassend vond ik het elke keer hoe ze de thema’s op eigen manier had weten vorm te geven. Wetende dat de thuisopdrachten (een verwerking van de thema’s in de sessies) best wel tijd in beslag nemen vroeg ik haar of ze het “een klus” vond. Waarop ze antwoordde: “Het is een opgaaf, zonder opgaaf. Maar, je moet er wel tijd voor vrij maken.”
 
Ze heeft een prachtig vROUWboek gemaakt. Het is een heel mooi “verslag” in woord en beeld van haar persoonlijke proces geworden, waarop ze kan terugblikken, letterlijk en figuurlijk.
Haar woorden na afloop waren: “Het was een heilzame ervaring. Dank Dederiek, voor je begeleiding. Dit traject heeft mij weer op mijn eigen spoor gezet.”
 
In winter
“Ik zit in mijn winter” is één van de manieren om te zeggen dat je menstrueert. Onbekend voor jou? Mogelijk kan je er wel iets bij aanvoelen. Wat zou ermee bedoeld worden?
 
Nu is het winter. Een écht winters winterseizoen. Koud, het vriest aardig, een beetje guur ook als de wind opsteekt. De zon staat laag. Wat is je behoefte in deze tijd van het jaar? Wat geeft je lichaam aan? Hoe is het met je energie?
Mijn behoefte is om naar binnen te keren, stil te worden, ruimte te geven aan dingen waarbij ik dichtbij mezelf kan zijn.
 
Een vrouw maakt dit maandelijks mee gedurende haar vruchtbare fase. Haar winterperiode. Evenals ook alle andere seizoenen die maandelijks in haar passeren.
Hoe is het dan als je niet meer vruchtbaar bent en niet meer menstrueert? Heb je daar dan geen behoefte meer aan? Ja hoor, ook dan.
 
Hoe doe je dat, rekening houden met “jouw winter”, met de winter, met jouw winterbehoeften… in een wereld waarin er van je verwacht wordt om altijd maar door te gaan, actief te zijn… en er weinig ruimte is voor stilte, rust en inkeer?
Je kan toch niet zomaar “niets” doen?
Je hoeft niet helemaal stil te vallen. En soms ook wel even.
 
Dat in-je-winter-zijn is de zoektocht voor iedere vrouw. Dat is ook mijn zoektocht, gewoon door het te doen, iedere keer weer, ieder jaar weer. Ook wanneer ik voorbijga aan mijn behoeften leer ik daarover en ontdek ik wat wel werkt en wat niet. En soms ook spannend om toe te geven aan het niet-doen en te vertrouwen.
 
Onze maatschappij is in vele opzichten nog “mannelijk” ingesteld. Maar vrouwen zijn geen mannen. Vrouwen zitten echt anders in elkaar. Wij zijn cyclische wezens. Ook wanneer we niet meer menstrueren. Dat is onze natuur.
Dagelijks maken we ook een “winter-moment” door. Dat is de nacht. Zonder de nacht – met de stilte, de rust en de slaap – zouden we overdag niet kunnen doen wat we te doen hebben, niet goed kunnen functioneren. Dat geldt voor iedereen.
 
Als jij zelf manieren gaat vinden om anders met jouw winter-momenten om te gaan zal dat effect hebben.
Ook op je omgeving. Misschien eerst met vragen en oordelen van: hè?! Dat kan toch niet?! Doordat we zo diep verstrikt zijn geraakt in een systeem van doorgaan. Dat is het uitgangspunt geworden: altijd actief, stralen en gaan.
Indirect leer je je kinderen dat het heel normaal is om soms stil te vallen. Zo maak je de wereld, te beginnen bij jezelf, vrouw-vriendelijker.
Alle seizoenen hebben hun eigen kwaliteit. Zo is het ook met de seizoenen in jezelf.
Doe je mee? Zit je ook in “jouw winter”?
 
Over dit thema en andere gaan we het hebben in het traject MENARCHEboek maken. Je maakt een creatief boek als geschenk voor de eerste menstruatie van je dochter. Waarin alle thema’s rondom vrouw-worden aan de orde komen. Zo bereid je haar voor op haar vrouw-zijn.
 
Woensdagmorgen 7 februari 2024 start ik met een nieuw traject: https://dederiekdaum.nl/vrouwen-poort…/menarcheboek-maken/
 
 
VrouwenROUWboek – bijeenkomst
Het was weer zo’n bijzondere bijeenkomst. Deze vrouw komt nu ruim een half jaar bij mij om een VrouwenROUWboek te maken. Ze begon met maandelijks een sessie, maar nu het traject vordert kiest ze ervoor om wat langere tussenpozen – meer creatieruimte – te hebben.
 
Wat een rijkdom verschijnt er uit haar zielendiepten. De opgeslagen pijn, door het gemis aan een kindertijd waarin ze werkelijk kind kon zijn, transformeert zich in een kleurrijke uitdrukking. Unieke creaties.
Bij rouw denk je al gauw aan grijs en grauw, maar eenmaal bij de pijn komt er iets anders te voorschijn.
 
Bovendien krijgt haar spelend innerlijk kind, met het maken van dit boek, ruim baan in haar creaties. Ze daalt af in de thema’s en schrijft erover. Maar het weergeven ervan in beelden raakt haar nog dieper. Elke keer vindt ze het weer lastig om het vorm te geven. Ongemakkelijk vindt ze het om met het Niet Weten te zijn. Al doende openbaart en ontvouwt het zich. Dan komt de vreugde.
 
Ook vindt ze het best veel “werk”. Het gaat niet vanzelf. Maar hoe meer ze erin stopt in aandacht, hoe meer er uit komt. Het levert haar veel op.
Vandaag zei ze nog dat ze heel veel heeft opgeruimd door alles wat is aangeraakt en het proces dat ze gaat.
“Ik zou het iedereen toewensen” zei ze na afloop.
 
 
Inwijding
Terugkijkend op mijn grote verliezen, zoals na het sterven van mijn oudste dochter, heb ik ervaren dat het hele proces met álles erop en eraan me heel veel gebracht heeft. Dat waren ook mijn woorden op de dag dat ik haar dood had gevonden: “Dit mag me niet ten onder doen gaan, dit moét en zal me wat gaan brengen.” Dat was een innerlijke keus.
 
Mooi gezegd, maar hoe kwam ik daar?
Vele beproevingen heb ik doorstaan om daar te komen. Van shock tot Waarom (ik), waarom (zij)? tot woede en enorme gevoelens van schuld en meer. Inmiddels, door deze ervaring heen, weet ik dat het er allemaal bij hoorde. Dit groot verlies stond ten dienste van iets waar ik naar zocht. Ik ben dichterbij mezelf gekomen. En ik heb mijn hoofd leren buigen en het leren aanvaarden. Het hele proces voelde voor mij als een inwijding door het leven zelf. Ik ben er enorm door gegroeid.
 
In mythologische verhalen kom je zulke inwijdingen regelmatig tegen. Personages moeten vaak door het diep donkere bos en doorstaan vele beproevingen. Leuk om over te lezen, maar wat als je jezelf in dat “donkere woud” begeeft en allerlei “monsters” en andere grote beproevingen op je pad ontmoet?
 
Voor mij gaat het over moed vatten om je pijn te doorvoelen. Je maakt, bij een dergelijk verlies, als het ware een overgang. Je gaat door een poort: je laat je oude leven achter je, en het zal nooit meer zijn zoals het was. Of je wilt of niet: je moet er doorheen. En er ligt een ander, een nieuw leven voor je. Kan je daar “ja” tegen zeggen?
 
Ieder doet dat op zijn eigen manier en heeft zijn eigen tempo.
Een vorm, die ik bied, is het maken van een VrouwenROUWboek, waarin je je tranen, je liefde voor het verlorene en je creativiteit kan laten stromen.
 
Zo kwam een vrouw bij mij, omdat ze graag zo’n boek wilde maken. Ze wilde iets doen of maken om haar ervaring en verhaal meer tastbaar te maken, zodat het er echt mocht zijn. En, dat deze ervaring onderdeel van haar leven kon gaan worden.
Ze vertelde me dat ze 6 jaren daarvoor geheel onverwacht haar gezonde kind had verloren aan het einde van haar zwangerschap. Wat een schrik, wat een groot verlies voor haar en haar man. Veel had ze stilletjes alleen gerouwd. Met dit traject hoopte ze haar verlies een concrete plek te geven. Wel was het wat buiten haar comfortzone om zo’n traject te gaan doen.
 
Het werd een intense reis van anderhalf jaar. Verhalen, rituelen, en “uitstapjes” naar andere thema’s, verbonden aan haar verlieservaring, kwamen eveneens aan bod. Bijzonder vond ik, dat ze weer contact ging maken met de lichtheid rondom haar kindje. Deze was ze bijna vergeten. Haar in-verwachting-zijn was bedolven geraakt onder een donkere laag van rauwe rouw. Na afloop schreef ze over het traject:
 
“Toen ik startte met dit traject was ik heel onzeker. Ik dacht dat ik me aanstelde. En ik wist me eigenlijk ook geen raad met de gevoelens die ik had over het verlies van mijn zoontje. Ik was blij dat je me vertelde dat 7 jaar rouwen helemaal niet gek is en zelfs heel normaal.
Ik vond het eerlijk gezegd, toen ik startte, vooral fijn om mijn verhaal te kunnen vertellen aan iemand die iets vergelijkbaars had meegemaakt. (Dit wist ze niet toen ze bij mij kwam.) Het heeft namelijk bij mij lang geduurd voordat ik het überhaupt aan iemand durfde te vertellen. En dan nog vertelde ik alleen iets als iemand ernaar vroeg en ik dus niet onder het onderwerp uit kon.
Ik vond de begeleiding van jou heel fijn. Je straalt rust uit en je kunt goed luisteren.
Verder vond ik het leuk dat er, naast schrijfopdrachten, ook teken- en schilderopdrachten waren. Ik vond het tekenen wel spannend om te doen. Maar ik merkte dat ik in het tekenen (nog) meer mijn gevoelens kon uitdrukken. En ja, ik ben blij met het resultaat.”
 
Het maken van een VrouwenROUWboek is een traject voor alle vormen van verlies: door de dood, ziekte, scheiding, etc. Het is geen therapie. Maar ik nodig je uit om óók op creatieve wijze (schrijven, dichten, tekenen, schilderen, knippen, plakken, etc.) uitdrukking te geven aan wat verbonden is met je verlies. Ik sta naast je, als je in je donkere tunnel zit, tastend naar daar waar het weer lichter mag worden. Het is mijn eigen ervaring, dat het weer lichter kan worden. En dat gun ik iedere vrouw (en ook man), die leeft met een groot verlies.

 

Een nieuw ei!
Eieren zijn om gelegd te worden, maar dit ei heeft wel wat tijd gevraagd voordat het naar buiten kwam. Bij deze:
Tok – Tok – Tok! – ik heb een nieuw ei gelegd!

Al meer dan een jaar ligt het idee er, ben ik erop aan het broeden: Hoe zal ik het doen? Is ‘t goed genoeg? Is dit het? Of…
Afdalen in mezelf, luisteren, verfijnen. Wat is het wel en wat wordt het niet? En wat zal zich nog ontvouwen wat ik nu nog niet weet?

Een jaar geleden kreeg ik de vraag van een van mijn deelneemsters, een moeder die een MENARCHEboek maakte: “Bied je ook een traject over de Overgang?”
Vorige week kwam van een andere vrouw opnieuw de vraag…
Misschien is het net dat zetje dat ik nodig heb. Want ik vind het spannend…

Maar: in oktober start ik met een traject waarbij je een creatief boek maakt over Je eigen Overgang, als vrouw.
Net als bij de andere trajecten krijg je van mij informatie, ga je bezig met jouw persoonlijke verhaal rondom dit thema door in jezelf af te dalen, erover te schrijven en het creatief te verwerken. Erover in gesprek gaan en delen doen we in een groep met vrouwen.

De overgang: daar is al veel over geschreven en gesproken. Vaak negatief. Vaak wordt het gezien als een “ziekte”, waarvoor je medicatie moet gebruiken. En ja, soms is het fijn om de processen in deze fase, die niet altijd gemakkelijk is, te ondersteunen. Maar deze fase vraagt ook om iets anders. En daarover gaat dit traject.

Dit traject JE EIGEN OVERGANGsboek maken gaat niet over medicijnen en tips tegen kwalen. Daar zijn genoeg boeken over geschreven en er zijn overgangs-consulenten die je daarin kunnen adviseren. Daar ligt niet mijn expertise.
 

Dit traject wordt een verdieping in jezelf en gaat over wat deze fase jou te brengen heeft. Net hoofd, hart en handen verbind je je met jezelf – ook in deze fase van transformatie. Door de poort van jouw overgang. Je maakt een uniek eigen creatief “POORTboek” over jouw overgang en gaat daarmee je eigen unieke proces.

Start: woensdagmorgen 11 oktober 2023
8 ZOOMbijeenkomsten (1x per maand, incl. winter en zomerpauze) en als afronding een hele dag (11 sept 2024) samenkomen.

Aanmelden en info: ddaum@euronet.nl / 06 30623794
www.dederiekdaum.nl/vrouwen-poort-boeken/overgangsboek-maken/

 
Onherroepelijk
Afgelopen week, en eigenlijk de weken daaraan vooraf al, kon ik het weer voelen. De woorden die het uitdrukten waren: “Ik wil niet!”
 
Zaterdag was het moment daar dat onze lieve poes Vita overleed. Al lange tijd was ze ziek en ontzettend mager. Het wachten was op het moment dat we haar moesten laten gaan. Ze kon me eindeloos intens aankijken, had een zacht karakter en was een echte jager op muizen. Maar de laatste week wilde ze niet meer naar buiten. Ze zat stil te wachten. Waarop?
 
We wisten dat het moment dichterbij kwam en ik voelde een innerlijk verzet t.a.v. het afscheid. Afscheid nemen doet pijn, daar zag ik tegenop. Ergens wilde ik niet door die poort van rouw, een leven zonder Vita. Terwijl ik heel goed zag dat dat moment er aan zat te komen.
 
Op donderdag vertrok ik voor een paar dagen naar een vrouwenweekend en nam ik afscheid van haar. Ik zei haar dat ze niet op me hoefde te wachten. En zo gebeurde het dat ik zaterdag een berichtje kreeg dat het moment daar was…
Au! Wat doet het pijn, dat onherroepelijke. Nooit meer in haar oogjes te kunnen kijken, haar vachtje te voelen, haar stem te horen, haar warmte te voelen, me te irriteren aan haar stoute fratsen.
De dood, het “nooit meer”, het onherroepelijke van elk afscheid ken ik heel goed. Het kan me een verscheurend gevoel geven.
 
Het leven helpt me om door de poort te gaan. Hier is geen keus. Eerst is er een leven samen, dat ik achterlaat. Eenmaal door de poort zal ik nooit meer kunnen terugkeren en ligt er een nieuw landschap voor me. Waar mijn keus ligt is er “ja” tegen te zeggen. Of niet. Ja-zeggen tegen wat er te voelen is. Ja-zeggen tegen de realiteit. Ja-zeggen tegen de rouw en wat zich verder aandient.
 
En dat nieuwe leven dient zich nu al aan, in eenvoud. Vita en haar zus Bella konden nooit samen buiten zijn. Samen waren ze de “pitbulls” van de buurt en vielen ze honden aan. Menig keer hebben we een gillende hond gehoord. Ook wel eens de rekening van de dierenarts gepresenteerd gekregen, omdat het hondenoortje “rosbief” was geworden… Echt niet leuk.
Dus onze openslaande deuren waren altijd gesloten. Wilde er een poes naar buiten dan moest ze altijd wachten tot haar zus weer thuis kwam.
Nu genieten we van onze geopende deuren. En Bella geniet van haar vrijheid: binnen – buiten – binnen -buiten – binnen …
 
Overgangen maken we gedurende ons leven vele malen. Elke overgang is een poortmoment. Zo ook door de poort van de rouw. Er verschijnt een nieuw landschap met nieuwe vergezichten, nieuwe kansen, andere mogelijkheden. Tenzij je mee-sterft met het verlies. Het is een landschap waar we vaak niet vrijwillig voor kiezen. Daarom is het fijn om daar bij stil te staan: het oude leven, het stappen door de poort en het nieuwe landschap dat voor je ligt. Wat heeft het je te vertellen? Wat wil je er nog over vertellen? Wat wil nog gevoeld en aangekeken worden? En soms komt dan vanzelf de betekenis te voorschijn.
 
Ik bied begeleiding bij het maken van een VrouwenROUWboek. Stilstaan bij jouw ervaringen van overgang en dat op creatieve wijze vormgeven in een boek.
 
 
Grenzen in deze tijd: normaliseren
Opgegroeid in een tijd en situatie waarin grenzen ver te zoeken waren is het voor mij een zoektocht geworden om weer te gaan voelen waar mijn eigen grenzen liggen. Enerzijds zijn ze wat strak komen te liggen, als reactie op het grenzeloze. Anderzijds vind ik lang niet altijd makkelijk om er primair naar te handelen. Mijn primaire innerlijke reactie wordt me vaak pas later duidelijk. En toch, het verandert.

In mijn vroege puberteit groeide ons gezin uit tot een leefgemeenschap. Mijn vader zette de deur open voor allerlei mensen. Veelal labiel en met grote problemen, zowel fysiek (ernstige ziekten) als psychisch, ook wel psychiatrisch (psychotisch). Het was een bont gezelschap, dat veel met zich meebracht. Het speelde zich af in de jaren 70, begin jaren 80. Zo’n tijd waarin alles moest kunnen en niets gek was. In ieder geval zo was het bij ons. Er werd dan ook veel gelachen, lekker gegeten, gedanst en nog veel meer. Maar daar lag nou net waar het mij aan ontbrak. Ik miste de veiligheid van het gezin, het “normale”, en ik miste de ouders die mij de nodige bescherming boden. Ik zag, hoorde, ervaarde en voelde dingen waar ik als kind te jong voor was. Die op een volwassene al impact zouden hebben. “Moet kunnen”, was het klimaat bij ons thuis. Daarnaast kreeg ik (veel te vroeg) een serieuze, langdurige relatie met een jongeman, waarin hetzelfde gebeurde: ik liet al mijn grenzen overschrijden. Ik wist niet hoe ik mijn grenzen aan kon geven en er was veel mee gemoeid om de vrede te bewaren.
Kortom, het thema grenzen is iets geworden, waarin ik veel kreeg uit te zoeken.

In de wereld waarin wij leven ervaar ik dat we allemaal worden geconfronteerd met het oprekken van onze grenzen. Enerzijds ligt daar verruiming en ontwikkeling. Anderzijds zijn veel mensen het natuurlijke gevoel, voor wat je persoonlijke grens is, kwijtgeraakt. Heel geleidelijk aan – op alle gebied – zijn we veel normaal gaan vinden.
 
Zo ging dat ook bij mij, destijds.
Mijn latere vriend verklaarde de situatie, waarin ik opgroeide, als “volkomen losgeslagen, absurd, en van God los”. Ik opperde nog dat het ook wel leuk was en we bijzondere dingen meemaakten. Voor mij was onze situatie thuis “normaal” geworden. Ik had geen vergelijk. Terwijl ik heel veel momenten heb gehad dat ik het absoluut niet normaal vond, ik me opsloot op mijn kamer omdat ik zo bang was. Hij opende mijn ogen voor een nieuw perspectief, een andere kijk op de situatie zoals die geweest was. Zo kon ik met terugwerkende kracht gaan voelen waar ik mijn grenzen had opgerekt en verlegd, mijn grenzen overschreden waren en waar ik ze had laten overschrijden. Gaandeweg kreeg ik zo weer gevoel voor proporties.

Ook ben ik in de loop van mijn leven gaan ontdekken dat er enorm veel nuances zijn waar het grenzen betreft. Dat als ik mezelf toesta om ze te voelen dat ze heel, heel subtiel liggen. Dat ze vragen om te verfijnen, en nog meer verfijnen. Hier is het voor mij “nee” en daar wordt het “ja”. Dit voelt nog goed en dat niet meer. Mijn lichaam wijst me daarin de weg. Elke keer weer. Het verstrakt, trekt zich terug, het voelt niet meer of juist heel veel, teveel.
Grenzen liggen voor iedereen anders, zo blijkt. Maar toch. Als ik het moeilijk vind om ze aan te geven en te voelen, zou dat dan ook voor anderen kunnen gelden?
 
Wat er met mij in mijn puberteit gebeurd is, dat zie ik ook om me heen gebeuren, in de wereld. Onze grenzen zijn en worden zo vaak opgerekt en verlegd, dat we het contact met onze eerlijke persoonlijke grenzen ook wat zijn verloren.
Normaliseren, het normaal gaan vinden is de norm. Terwijl er vanbinnen, in ons lichaam, altijd reacties zijn. Kennen we die reacties nog? Of heeft ons hoofd zodanig de regie gekregen dat we niet meer voelen wat iets met ons doet?
 
Ook op social media valt me dat regelmatig op. Hoe grof en respectloos mensen kunnen reageren. Over de top. Door een ander voor gek te verklaren, uit te lachen, er nog een schepje boven op te doen of een ander de grond in te boren.
Ook mij gebeurde dat een keer in de vele reacties op mijn blog, waar ik mijn zorg uitsprak over ons grenzeloos gedrag.
 
Het raakt me dat we zover verwijderd zijn geraakt, inclusief mezelf, van onze natuurlijke grenzen. Helemaal omdat onze kinderen, in deze wereld opgroeien en het veelal niet voorgeleefd krijgen van hun ouders, omdat de ouders ze zelf niet goed voelen. Niet gek ook dat er zoveel mensen burn-out raken en er zoveel kinderen zijn (onze toekomst!) met ernstige problemen. In de race van het bestaan wordt zoveel genormaliseerd, omdat “iedereen het doet”.
 
En waarom we onze grenzen niet aangeven? Vaak ligt er angst aan ten grondslag. Angst voor afwijzing, er niet bij te horen, verlies, angst voor ruzie of voor disharmonie.
Maar wat je werkelijk verliest is het contact met jezelf.
Wanneer ik mijn grenzen aangeef schep ik helderheid en maak ik mezelf veilig.
 
 
 

Vaders
In mijn vroege kindertijd. was mijn vader er als een liefdevolle vader. Hij zat altijd vol creatieve ideeën, zong en las voor, was er met zijn aandacht voor mij. Vanaf mijn elfde veranderde dat. Hij verdween, emotioneel en fysiek, uit mijn leven. Ik vermoed ook dat hij, met zijn geschiedenis, er niet toe instaat was geweest om me te begeleiden in mijn vrouw-worden. En het zou me niets verbazen dat hij, ergens diep in zijn hart, gewild had dat ik (en ook mijn zussen) een meisje bleef. Dat gemis aan een volwassen vader heeft mijn leven en vrouw-zijn beïnvloed: in relaties met mannen, in mijn relatie met mijn innerlijke man, in relatie met de wereld. Ik ben veel op kracht gaan doen. Mijn best gaan doen om mezelfte manifesteren en mezelf staande te houden in de wereld. De verinnerlijkte steun van mijn vader (“Toe maar, je kan het, ik geloof in jou”) ontbrak.

In mijn trajecten schenk ik altijd aandacht aan de relatie van een dochter met de vader. Afgelopen week nog vertelde ik hierover aan de moeders, deelneemsters van het traject Menarcheboek, een creatief boek als geschenk voor de eerste menstruatie van hun dochter. We spraken over de impact van deze relatie op een meisje dat vrouw gaat worden. Hij is voor haar de eerste man in haar leven. Zijn invloed is verstrekkend op een vrouw-in-wording. Realiseren vaders zich dat?
Ook voor de moeders was het een eye-opener om op deze manier naar (ook) hun eigen vaders te kijken. Stof om te laten bezinken en te doorvoelen hoe deze relatie in hun eigen leven een rolspeelt.

Eind mei was ik naar de bevlogen boekpresentatie van Jeroen de Jong. Hij schreef een belangrijk boek voor vaders. Vaders realiseren zich vaak onvoldoende hoe belangrijk ze zijn in het leven van hun kinderen. Jeroen heeft er met zijn “Praktijkvader” zijn werk van gemaakt: vaders inspireren en begeleiden in hun vaderschap. Prachtig. Dit gun ik alle vaders en ook hun kinderen. Hierover schrijft hij in zijn boek “Vadervuur”. Een échte aanrader!

In mijn trajecten komt er iedere maand weer een ander verdiepend onderwerp, wat vrouwen doet reflecteren op hun eigen leven en vrouw-zijn.
Ben je ook geïnteresseerd in het onderzoeken van de thema’s rond vrouw-worden en vrouw-zijn? Dat kan in een traject Menarcheboek maken (voor je dochter) of in het traject “Ode aan je vrouw-zijn” (voor jezelf). In beide trajecten heb je als resultaat een heel eigen creatief boek. Want creëren en verdiepen vormen de basis van mijn trajecten.

https://dederiekdaum.nl/vrouwen-poort-boeken/

 
Meisje
Ach, dat lieve meisje in mij. Vroeger nam ze heel veel ruimte in, ook toen ik allang volwassen was. Ik vond haar lastig, weer dat gezeur of dat drama. Maar ze vertelde me iedere keer van haar verdriet en haar angst die ze had doorstaan. Ook nu klopt ze nog wel aan, want zij is ook in mij.
 
En niet alleen míj́n meisje. Ook om me heen zie ik, onder volwassenen, hoe het meisje regelmatig opduikt en de boventoon kan voeren. Het meisje is eigenlijk zo leuk, zo sprankelend, intens en aandachtig, ze heeft oog voor detail – kleine beestjes en bloemetjes – en ze kan intens genieten. Maar waar ze geraakt wordt door kleine of grote ervaringen, kan ze zo gespannen, bang en eindeloos verdrietig zijn.
 
Als ik kleine meisjes zie – wat zijn ze toch grappig, eigenzinnig, lief en leuk – dan realiseer ik me dat ook zij waarschijnlijk nu al hun kinderpijnen (klein of groot) hebben opgelopen, waarmee ze het moeten doen. Want vaak begint dat al heel vroeg. Alleen al door een gevoel van (af)gescheiden te zijn.
Ook zij zullen zichzelf op latere leeftijd daarin tegenkomen. En al dan niet op zoek gaan naar heling. Want de ziel wil heel worden. Of is de ziel al heel en wil ze weer samenvallen met haar heelheid?
 
Als ik werk met vrouwen in de VrouwenPoortboek-trajecten, trajecten waarin je je verdiept in één of meerdere levensfasen, komt vrijwel altijd ook het meisje aan bod. Haar kwaliteiten, hoe was ze, hoe voelde ze zich?
Meisjes, inmiddels vrouwen, die veel hebben moeten doorstaan in hun vroege jaren, doordat een ouder – letterlijk of figuurlijk – afwezig was om wat voor een reden dan ook, vinden het moeilijk om naar het meisje in zichzelf te kijken, en om de relatie met hun ouders aan te kijken. Relaties die hen zo gevormd hebben in hun vrouw-zijn. De pijn die er nog ligt blijkt groot. En het meisje wil zó graag gezien, gehoord en gevoeld worden.
In eerdere therapie(ën) blijkt er vaak nog nooit “gewerkt” aan de relatie met de ouders. Hoe kan dit zo vergeten worden?
 
Het meisje is nog altijd op zoek naar een stabiele, liefdevolle, aandachtige, steunende vader en/of moeder. Voor een tijdje kan je dat buiten je zoeken en voor een stukje misschien ook “vinden” en projecteren op een ander, maar nooit zal een ander dat gat van gemis kunnen opvullen.
Het vraagt om te rouwen over wat er niet was en nooit meer zal zijn. Het vraagt om “ja” tegen je pijn te zeggen. Het vraagt om een liefdevolle vader en moeder voor jezelf te worden. Een volwassen ouder-zijn, die aandacht aan je geeft en achter en in jezelf gaat staan.
Wat een opgaaf. Het is de weg die ikzelf beoefen. Elke dag weer. Het is een weg die me doet groeien. En ik houd van haar, mijn lieve kleine meisje.

Boeken
Boeken: je kan je er aan laven. Even in het verhaal van een ander duiken. Een fantasie, een waargebeurd verhaal, de beelden van een ander. Je kan er in wegdromen of vluchten, je kan je laten voeden of meereizen in andermans avontuur. 

Mensen zijn vaak verbaast te horen dat ik geen lezer ben. Juist omdat ik jaren lang intensief met het dikke boek “De Ontembare Vrouw” heb gewerkt. Voor velen een “Bijbel”, voor anderen niet om door te komen.
De boog van leesconcentratie is bij mij niet zo groot. Er zijn niet veel boeken die ik heb uitgelezen. Toch ken ik het wel. Maar als ik een boek echt gelezen wil hebben, tenminste als het geen roman of biografie is, dan wordt het vaak een soort van studeren. Zitten, focussen, aantekeningen maken en ‘volharden’. Heel fijn als het me lukt!
Soms lijkt het als dat ik daarmee iets mis. Anderen hebben zoveel boeken gelezen, die ik ook graag zou lezen. Maar er is vanbinnen geen ruimte voor om het op te nemen. Wel korte stukjes, dat gaat vanzelf. 

Want hoe heerlijk is het om te leren via de ervaringen van anderen. De weg die zij zijn gegaan, de lessen die ze hebben geleerd. Dat kan zo inspirerend zijn. Voeding voor de ziel.

Ook is het heel fijn om in je eigen verhaal te duiken en je eigen boek te maken. Want daar ligt zoveel rijkdom verborgen aan ervaringen, lessen en ontdekkingen. Bij het diep duiken kan je de parels uit je leven opdelven en balans opmaken voor wat er nog komt.

Dat is wat ik al jaren doe. Ik maak een eigen boek. Niet zozeer een boek voor de wereld om uit te geven. Maar ik maak een heel eigen uniek boek, waarin ik me in belangrijke thema’s verdiep. Poorten die ik door gegaan ben, overgangen die ik door mijn leven heen heb doorstaan van levensfase, rouw en groei. Daarover schrijf ik, dicht ik, teken en schilder ik en alles wat daar bijdraagt aan het creatief proces. Alles wat mij helpt om daar uitdrukking aan te geven. Heerlijk! Hier laaf ik me aan, hier voed ik mezelf, hier groei ik van. Voeding voor mijn ziel.

En ik kijk met een veel mildere blik naar mezelf en naar mijn leven.
Mijn leven krijgt steeds meer en dieper betekenis. Gepassioneerd voel ik me over elke nieuwe ontdekking die ik doe. En begrip en compassie voel ik met terugwerkende kracht over gedachten, gevoelens en (onvervulde) behoeften uit het verleden, omdat met dit ‘verwerken’, letterlijk en figuurlijk, alles op haar plek valt. Ik val op mijn plek. Wat een vreugde!

Dit gun ik andere vrouwen ook. Vandaar dat ik verschillende trajecten aanbied aan vrouwen, waarin ik je begeleid om je eigen boek te maken. Het boek waarover ik hierboven schrijf noem ik “Ode aan je Vrouw-zijn”.
www.dederiekdaum.nl/vrouwen-poort-boeken/ode-aan-je-vrouw-zijn-levensfasen-van-een-vrouw/

 

Wacht niet te lang

Moeders denken vaak: “Het duurt nog even voordat mijn dochter gaat menstrueren.“
Of ze kijken er van weg. Ze vinden het een lastig onderwerp, omdat ze zelf geen fijne herinnering hebben aan hun (eerste) menstruatie of hun eigen menstruatie is altijd een worsteling geweest.Er ligt veel pijn bij vrouwen rond dit thema. Fysiek en/of emotioneel. Rond menstruatie en ook rond vrouw-worden.
 
Onbewust en ongewenst geef je dat door. Een dochter krijgt haar eerste inprent van vrouw-zijn in de baarmoeder van haar moeder. Daar voelt een dochter hoe het is om vrouw te zijn.
Wil je jouw worstelen met dit thema niet meer doorgeven aan je dochter(s)? Dan is het traject Menarcheboek maken een mooie aanleiding. Met het maken van een uniek cadeau voor je dochter geef je ook jezelf de kans om – samen met andere vrouwen – thema’s rond vrouw-worden en vrouw aan te kijken.
 
De insteek is de vreugde van het scheppen, het maken van een heel eigen boek voor je dochter, waarin je gaat schrijven en creëren. Je liefdesstroom voor je dochter is daar doorheen voelbaar.
Tegelijkertijd ben je bezig met thema’s van je eigen vrouw-zijn. Die je kunnen verrijken, inzichten geven en doen voelen waar het nog aandacht behoeft.
Een van de deelneemsters schreef hierover: “Het was veel luchtiger, speelser, vrolijker en leuker dan ik dacht. Ik heb echt het plezier van creëren ontdekt. Het heeft me meer plezier en ook voldoening en een trots gevoel gegeven dan ik had verwacht. En tegelijkertijd is het een traject met diepgang, wat ik heel waardevol en belangrijk vind. Hele mooie combinatie: intens en diepgaand en tegelijkertijd met veel plezier. En bovendien is het een soort van nuchter en aards, omdat je uiteindelijk tot doel hebt om iets op papier te zetten, iets te maken, te creëren.”
Toen deze moeder klaar was met haar boek werd niet haar oudste dochter ongesteld, voor wie ze het boek gemaakt had, maar haar tweede dochter, voor wie ze ook een boek wilde maken. Daar is ze toen gauw mee begonnen.
Omdat het een uniek boek is dat speciaal voor de dochter is tot wie je je richt, zou het niet passend zijn om het aan een andere dochter te geven.
 
Wacht niet te lang.
Enerzijds, geef je jezelf de tijd om in alle rust te creëren en met de thema’s te verbinden.
Anderzijds wanneer er onverwerkte pijn ligt, geeft het jou tijd om als vrouw een andere boodschap (niet vanuit pijn) aan je dochter(s) mee te geven.
Bovendien, je kan zomaar ineens verrast worden door je dochters eerste menstruatie.
Zelf deed ik er drie jaar over. En ik heb ervan genoten en heel veel over vrouw-zijn ontdekt en geleerd. Dat gun ik alle moeders.
 
Vrijdagmorgen 15 september, start ik met een nieuw traject Menarcheboek maken. Bij inschrijving en aanmelding t/m 31 juli 2023 krijg je VROEGBOEKKORTING.
Eerst kennis maken? Zaterdagmorgen 9 september geef ik een GRATIS informatieve bijeenkomst. Per ZOOM.
 
Geen tijd om een boek te maken, maar wil je je wel verdiepen in de eerste menstruatie van je dochter? Vrijdagmorgen 8 september geef ik een korte WORKSHOP via ZOOM.
Meer info: ddaum@euronet.nl / 06 30623794
 
 
De rode vlag mag uit!
Het had best even geduurd, haar dochter was al 16 jaar. Maar voor deze werkende moeder van 4 kinderen, die een heel actief leven leidt, gaf dat de ruimte om in alle rust in het geheim te werken aan het geschenk voor haar dochter’s eerste menstruatie, de menarche. Het moest een verrassing blijven.
Toen kwam er bij mij onderstaande enthousiaste mail van de moeder:
“Eindelijk is het zover, de rode vlag mag uit!”
De moeder vervolgde: “Bij het avondeten heeft ze haar mooie boek gekregen, wat ze helemaal prachtig vond. Haar reactie was: “Wauw, dit is echt een heel mooi boek’” en “dankjewel mam, echt heel mooi” En nog wat van dat soort woorden. Ik weet ze nier meer precies letterlijk, maar het was zeker positieve verbazing en ontroering. De dagen erna kwam ze ook nu en dan terug op dingetjes, die ze erin gelezen en gebladerd had.
En in het weekend heb ik een lekkere slagroom-chocoladetaart gemaakt. Wat een feest, hè.”
 
Deze moeder heeft nog 2 dochters. Dus voorlopig is ze nog even bezig. Ze doet het graag.
Het geeft haar de verstilde momenten en het plezier van creativiteit, waarin ze haar liefde voor haar dochters kan uiten in een creatief werkstuk. Met als resultaat een heel mooi cadeau bij haar dochters eerste menstruatie, zo’n cadeau is in geen winkel te koop. En naast een cadeau dat ze voor haar dochter maakte was het volgen van dit traject Menarcheboek maken een geschenk aan haarzelf: “Aan de ene kant is het resultaat een mooi boek, waar ik met vreugde in kan bladeren en wat ik met trots en liefde aan mijn dochter kan geven. Aan de andere kant is het resultaat ook een innerlijk sterkere verbinding met mijn vrouwelijke kwaliteiten en ook een sterker bewustzijn van de waarde daarvan.”
 
In het najaar, vrijdag 15 september, start ik met een nieuwe groep. Bij inschrijving en aanmelding t/m 31 juli 2023 krijg je VROEGBOEKKORTING.
Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst kennis maken? Zaterdagmorgen 9 september geef ik een GRATIS informatieve bijeenkomst. Per ZOOM.
 
 
Nog zoveel te geven
Ik wist me soms geen raad met al mijn liefde voor haar. Ik had haar nog zoveel te geven. Ik had gefantaseerd over wat ik allemaal met haar zou gaan meemaken. Ik verheugde me op de zomer: samen naar het strand met een emmertje en een schepje, spelen in het zand.
Abrupt werd dit verbroken door haar plotselinge dood. Nu was het voorbij. Waar moest ik met dit alles heen? Mijn liefde voor haar en al mijn moedergevoelens… Ook al was ze er niet meer, ik liep nog over van liefde voor haar waarmee ik geen kant op kon. En het werd overschaduwd door pijn, hartverscheurende pijn.
 
Ditzelfde zie ik ook bij andere vrouwen met een groot verlies. In het bijzonder bij moeders, die hun kind verliezen. Maar daar niet alleen.
De nadruk ligt – logischerwijs – op de zwaarte van het verdriet, op het donkere, op het onvermogen om zo’n groot verlies te kunnen dragen.
Daardoor komen de herinneringen van lichtheid, vreugde, dankbaarheid of zelfs grappige herinneringen (die er ook allemaal zijn) in de schaduw te staan. Soms zelfs worden ze geblokt of vergeten.
 
Hoe fijn is het om dan uitgenodigd te worden om je verhaal, je ervaringen, op creatieve wijze in woord en beeld tot expressie te laten komen. Al dat wat je nog had willen geven te laten stromen in creativiteit.
Wat ik zie gebeuren is dat vrouwen bij mij weer innerlijke ruimte gaan voelen. Door de aandacht die ze ontvangen, maar ook doordat ze ruimte maken in zichzelf voor “wat er nog ligt”. Ze gaan de lichtheid van vóór het verlies, die er ook was, weer voelen. De bijzondere momenten worden in ere hersteld. Vrouwen ervaren hun dankbaarheid.
 
En dat alles gebeurt doordat ze zich verbinden met een traject waarin ze hun unieke eigen VrouwenROUWboek maken. Een traject waarin er ruimte is voor alles wat nog geen ruimte kreeg, waarin je inzichten krijgt, waarin je bevroren verdriet mag gaan smelten en stromen, samen met de liefde die je nog te geven hebt. Waarin je die liefde op creatieve wijze kan uitdrukken. Het boek wordt geheel gewijd aan jouw verlies en alles wat daarmee verbonden is. Alles komt hierin aan bod. Met hoofd, hart en handen verbind je je ermee. Een mythologisch verhaal, een ritueel, soms een ervaring die ik meegeef ondersteunen en bekrachtigen dit hele proces. En thuis werk je aan de “opdrachten”.
 
Je doet het in je eigen tempo. Je stapt in een proces en processen hebben hun eigen tijd. Je krijgt veel individuele aandacht. Je doet het voor jezelf en je geeft jezelf hier veel mee.
Vorige week zei een vrouw, die een traject volgt bij mij: “Dit zou ik iedereen toewensen.”

In wat voor een wereld leven we?
Als moeder van een bijna 19jarige dochter voel ik me regelmatig verontwaardigd en boos. En tegelijkertijd machteloos en verdrietig, dat zij vrouw is/wordt in een wereld die ver weg is van wat natuurlijk is. Ver weg van al onze gezonde grenzen. Ver weg van natuurlijke waarden die doodnormaal zijn. Onze kinderen kennen de maatschappij zoals die is niet anders, helaas. Zij vinden het normaal. Ook wij zijn het normaal gaan vinden.

Jij ook? Ik niet.

Op de cover van het tijdschrift LINDAmeiden valt me als eerste de foto op van een meisje, waarbij je zo in haar kruis kan kijken. Ze kijkt er niet echt blij bij. Daarbij staan de woorden “BLOED EERLIJK – We moeten het hebben over menstrueren”. 

Ik had het tijdschrift al eerder ergens zien liggen, maar ervan weggekeken. Ik wilde het (nog) niet zien. Het hele beeld vind ik suggestief en pornografisch getint.
Wie heeft dit bedacht, is het eerste wat het in mij oproept. Wie was de fotograaf? Mijn neiging is om te denken dat een man (sorry, mannen) dit bedacht heeft. Maar ik weet dat er ook vrouwen zijn die zó ver van hun eigen natuurlijke vrouw-zijn afstaan en hun eigen grenzen verloochenen, evenals ook die van andere vrouwen, dat ik niet verrast zal zijn als een vrouw dit bedacht heeft.
En dan gaat het hier over Meiden. Dit tijdschrift is bedoeld voor Meiden tussen 18 en 28 jaar. Waarom deze foto, bij een onderwerp -MENStruatie – dat zo natuurlijk vrouwelijk en menselijk is? Waar slaat dit op, vraag ik me af?

In de groep met moeders, die ik begeleid bij het maken van een geschenk voor hun dochters eerste menstruatie – een Menarcheboek ( www.dederiekdaum.nl/vrouwen…/menarcheboek-maken/ ) – kwam het ter sprake. Wat er klonk was vooral weerzin en verontwaardiging. Ze riepen me op om een ander geluid te laten horen.

Officieel zijn de meisjes – “Meiden” – volwassen in deze leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar. Moet kunnen, zou je kunnen denken. Maar voor wie deze leeftijd gepasseerd is: herinner je je de kwetsbaarheid nog van deze leeftijdsfase? Zeker de eerste jaren vanaf je 18e.
Je gaat de wereld in, waarin heel veel verleidingen zijn. Moet nog ontdekken wie je nou eigenlijk bent, je losmakend van het gezin van herkomst. Je bent nieuwsgierig en open. Hoe stevig sta je in jezelf om je grenzen aan te geven? Om te doen wat jij wilt en goed voelt voor jou? Hoe snel laat je je meenemen door de groep, door wat anderen doen, gewoon om erbij te horen? Hoe verleidelijk is het geld?

Met zo’n foto op de cover, en dan nog niet te spreken over de negatieve toon waarop menstruatie hier wordt neergezet, ga je als jongere toch denken dat het normaal is om je benen te spreiden voor Jan en alleman? En dat menstrueren alleen maar kommer en kwel is, het (nood)lot van de vrouw?

We zijn de weg kwijt. We zijn gaan accepteren dat we in een wereld leven waarin onze natuurlijke grenzen overschreden worden. We voelen niet eens meer wat onze grenzen zijn. Iedereen doet het, dus waarom jij dan niet? En velen onder ons zijn het contact met de natuur en je eigen natuur verloren.

Ben ik ouderwets? Dat zou je kunnen denken. Maar ik weet dat ik een voelend mens ben en deze gevoelens neem ik serieus. Ze helpen me trouw te zijn aan mezelf.
Wees eerlijk: zou jij (vrouw of man) met je benen gespreid op deze cover willen staan? Wat doet het jou als je hiernaar kijkt? En waarom zij, dit meisje, dan wel?
Toen ik mijn dochter vroeg of zij het zou doen zei ze “Nee”. Gelukkig.
Laten we wakker worden!

Dit plaatje heb ik zelf gemaakt.
Ben je nieuwsgierig naar de foto waarover ik schrijf? Die mag ik niet vermenigvuldigen en kan ik hier dus niet tonen. Kijk zelf naar de editie 41 maart/april 2023 van LINDA meiden: https://shop.linda.nl/product/linda-meiden-41/

 
Oud(er) worden, een hele uitdaging
Zo heette de cursus, die ik jaren geleden gaf: “Oud worden, een hele uitdaging”. Ik was gevraagd door een vriend om dit samen met hem te doen. Het werd voor onszelf een hele uitdaging, omdat de ouderen waarmee we te maken kregen zich niet buiten hun bekende straatje lieten uitnodigen. Ze mopperden vooral over hun leef- en woonsituatie. En ik begrijp dat deze eenzijdige manier van oud worden dan een moeilijke fase wordt.
Tegenwoordig werk ik, als coördinator, naast mijn werk met vrouwen, ook met ouderen voor NOLANO. In Zutphen en Warnsveld een ontmoetingsvereniging voor 60plussers.
De naam betekent Nog Lang Niet Oud. Een naam met een knipoog.
NOLANO is een burgerinitiatief, dat iets wil betekenen voor de oud(er) wordende mens.
 
Hierdoor ontmoet ik regelmatig mensen in de “derde fase” van hun leven, ook wel de fase van “verzinken” genoemd. Uitgaande van de levensloop van opkomen, blinken en verzinken.
Maar is het alleen een verzinken als je oud(er) wordt? Fysiek neemt er van alles af. Zeker als je het vergelijkt met de fasen van het opkomen – de energieke jeugd, en het blinken, waarin je in de kracht van je leven bent.
Onze maatschappij legt veelal het accent bij de ouderdom op de afname. Ook met zorg, omdat de vergrijzing toeneemt en het vraagstuk hoe voor onze ouderen te zorgen daarmee ook. Gek eigenlijk om alleen op deze manier naar oud(er) worden te kijken.
 
Mijn ervaring is dat, in de ontmoeting met veel ouderen, een wereld achter hen schuilt, waar de jongere mens uit kan putten en van kan leren. Niet normatief, van “zo deden wij het, dat is beter en zo hoort het”, maar omdat ouderen een schat aan ervaringen in zich meedragen.
 
Misschien zou het helpen als we allemaal voortaan anders naar de oud(er) wordende mens zouden kijken en ze zodanig tegemoet zouden treden? Open en nieuwsgierig naar deze levende legendes.
 
Misschien wordt er daarmee ook iets in hen aangeraakt, waarin ze zich niet tot last hoeven voelen, maar waar ze zich gezien en gehoord en van waarde kunnen voelen?
 
Misschien kunnen we ze tegemoet treden als onze mentoren, omdat we kunnen leren van hun wijsheid en rijkdom aan ervaringen en deze lessen meenemen in onze toekomst?
 
Misschien hoeven ze dan niet meer zo op zoek te zijn naar zin en betekenis, omdat ze diep vanbinnen gaan voelen dat hun leven zin heeft (gehad) en dat ze (nog steeds) van betekenis zijn en dat ze iets van waarde hebben toe te voegen in deze wereld?
 
Misschien kunnen we ze dan ook anders begeleiden, niet als last van onze samenleving, maar met waardigheid voor de respectabele fase, waarin ze zich begeven, die ook een zoektocht en uitdaging met zich meebrengt naar het levenseinde toe?
 
Misschien kunnen we zelfs leren om anders naar onszelf te kijken als we oud(er) worden, waardoor ouderdom op een andere plek in onze samenleving komt te staan? En we de gift en de rijkdom van de ouderdom herwaarderen en in ere herstellen.
 
Daar ligt echt een uitdaging en uitnodiging voor ons allen.
Zo kan de oud(er) wordende mens weer een “elder” worden in onze samenleving.
 
Laten we onze wijze oude vrouwen, Crone genaamd,
en onze wijze oude mannen, de Nestoren,
eren.
 
 
Lezing: Scheppen
Ik ging naar mijn kamer, daar waar alles of veel ontstaat. Al lange tijd had ik het uitgesteld, terwijl ik me had voorgenomen om er na de feestdagen mee te beginnen.
Waar moest ik het in godsnaam over hebben?
 
Begin november 2022 werd ik gebeld met de vraag of ik een lezing wilde geven over De Ontembare Vrouw. Die gaf ik al vaker. Hoe mooi ik het thema ook vind, ik voelde dat ik dat niet meer wilde. Maar wel wilde ik een lezing geven. Graag zelfs! Maar waarover?
Afdalend in mezelf en voelend wat nu heel dicht bij me ligt, en wat ten grondslag ligt aan mijn werk met vrouwen, werd het thema en de titel van de lezing: “Scheppen, een levenskracht.” Leuk! Daar werd ik bij van.
 
Maar het zou nog even duren. Zondag 19 maart 2023 om precies te zijn. Dus ik had de tijd.
De feestdagen kwamen nog en alle andere dingen die eerst aandacht vroegen.
 
De afgelopen maand merkte ik dat ik aan het uitstellen was. Waar ging het ook alweer over? Wat wilde ik dan vertellen? Wat was het waar ik zo enthousiast over was? Ik kon er niet meer bij.
Ik voelde me bang. Hoe kan ik daar over een maand staan als er geen verhaal te vertellen is? Nog slechts 4 weken!
Ik trok een Moeder Aardekaart, ter ondersteuning van mijn proces. Ik kon er niets mee. De tekst daarover kwam niet binnen. Ik kon niet denken. Ik voelde me vooral bang en afgesloten.
 
Dus ik ging zitten, stak een kaars aan en vroeg om leiding. En ik nam me voor om het zo te doen zoals ik ontdekt heb, te beginnen bij het niet weten en wachten.
Schoorvoetend ontstonden er langzaam maar zeker een paar woorden op mijn laptop. Een beetje struikelend kwamen de eerste ideetjes. Niet te veel nadenken. Ook niet te veel stil staan bij de invulling van sommige ideeën, dat is van later orde. Vooral mijn impulsen volgen. Alles wat opkwam ruimte geven. Eenmaal volgend wat er opkwam, niet duwend of trekkend, niet schrappend, niet denkend, maar voelend, rolde zo in ruim een uur de hele opzet van de lezing eruit.
 
Ik ontdekte dat alles er al is. Wat ik mag doen in de voorbereiding is het te ordenen tot een stromend verhaal.
En ja, natuurlijk ook straks daar gaan staan, contact maken met mijn publiek, vertellen over waar ik heel veel liefde voor voel – want daar maak ik contact met de stroom – en mijn hoofd buigen voor wat er gebeuren wil.
Eigenlijk is dit precies waar het thema over gaat. En nog meer dan.
Hier word ik blij van, ik heb er zin in!
Kom je ook?
 
Zondag 19 maart 2023 om 10.30 uur in Varsseveld
 
 
Spinnewiel
Ze vroeg me of ik haar dochter wilde leren spinnen. Ze hadden wel een spinnenwiel, maar wisten niet hoe het moest. Zo kwam het dat ik vorige week weer eens achter een spinnenwiel zat. Ik had het sinds mijn puberteit, niet meer gedaan.
 
Toen ik een jaar of 10 was mocht ik een weekendje mee met mijn beste vriendinnetje, die ik al kende sinds de kleuterschool (en nog steeds!). We zouden bij vrienden van haar ouders gaan logeren. Die zouden ons leren spinnen. Mijn vriendin had een ouderwets spinnenwiel en wilde daar graag op leren spinnen. Ik ging mee voor de gezelligheid. Geen idee waar ik aan begon. En zo gebeurde het dat wij samen op een vrijdagmiddag, ergens in Friesland, ieder achter een spinnenwiel zaten. De heer of vrouw des huizes zei tegen ons: “Hier is een spinnenwiel en probeer het maar.” Ik had werkelijk geen idee wat de bedoeling was en wat ik moest doen. Ik had wel eens op een braderie een vrouw in klederdracht zien spinnen, maar nooit goed gekeken. Ik voelde me best wel even verloren…. Maar toch, aan het einde van het weekend, na dagenlang proberen en oefenen, steeds de draad opnieuw weer oppakkend, konden we beiden spinnen. Wat was ik trots op mezelf en blij dat ik dit geleerd had. Het is zoiets als fietsen, dat verleer je niet meer. Ik spaarde voor een eigen spinnenwiel. Ik zie me nog helemaal naar Haarlem reizen met al mijn dubbeltjes, stuivers, kwartjes en ander geld: f 250,00 voor een eigen spinnenwiel. En het werkte aanstekelijk. Ook andere gezinsleden wilden het leren.
 
Zo leuk om nu dit 12-jarige meisje de kunst en het plezier van het spinnen over te brengen. Vooral ook het plezier, want wat is het een mooie, bijna meditatieve en ook rustgevende bezigheid. Een oud ambacht.
Opnieuw kwam de vraag in me op, die ik me al zoooo vaak heb gesteld: Hoe kan het toch dat Doornroosje zich aan het spinnenwiel prikte? Waaraan prikte ze zich dan? Het verhaal gaat dat alle spinnenwielen verbrand moesten worden, nadat de boze fee een vloek over het meisje had uitgesproken. In het verhaal van Grimm wordt er zelfs gesproken van een weefspoel. Maar weven is iets heel anders dan spinnen. Hadden de gebroeders Grimm dan nog nooit een spinnenwiel gezien?
 
Ik stelde de vraag aan het meisje en haar moeder. Waaraan zou Doornroosje zich geprikt hebben? Maar ook zij kwamen er niet uit.
Het spinnenwiel van Doornroosje, in het verboden torenkamertje zorgde ervoor dat het inmiddels 15-jarige meisje, zich prikte en bloedde en vervolgens 100 lange jaren sliep. En met haar ook het hele paleis, haar ouders, de hofhouding, de kok, en zelfs de duiven op het dak en de vliegen aan de wand. Totdat ze werd wakker gekust door een prins. (Daar zou ik overigens ook wel weer een verhaal over kunnen schrijven…) Vele prinsen waren hem voorgegaan, maar zij bezweken in de doornen rond het paleis. Blijkbaar was nu de tijd rijp om te ontwaken.
 
Fascinerend vind ik dat elke keer weer, de metaforen in verhalen. Het spinnen van de levensdraad, een meisje in haar puberteit, het bloed, het in slaapvallen en het wakker gekust worden door een prins … Gaat dit alles niet over vrouw-worden?
 
En dat alles kwam opnieuw in mij op, doordat ik aan het spinnenwiel zat om een meisje, in haar vroege puberteit, te leren spinnen.
 
Ik geniet van mijn verbeeldingskracht om al voelend en tastend de beelden in een verhaal tot me te nemen.
Ik zeg wel eens: ik ben niet een beelddenker, maar een beeldvoeler. Daarom werk ik zo graag met verhalen. Ik daal ik af in mezelf om te voelen waar het over gaat en wat het mij te vertellen heeft.
 
 
Ik ben ongesteld
Ik was in Zweden voor een Storytelling festival. Voor het eerst sinds ons gezamenlijk ouderschap waren we een kleine week samen in het buitenland.
We, mijn man Jan en ik, maakten een fietstochtje en rustten even uit op een enorme kei. De prachtige natuur, zo anders dan bij ons, waarvan ik me kan voorstellen dat daar veel trollen en deva’s leven, in ons opnemend. Ieder zat op een eigen steen.
 
Ik wilde een foto maken van Jan. Met mijn telefoon in de hand focuste ik me op het beeldscherm. Net toen ik wilde klikken verscheen er een Whatsappbericht op mijn scherm met de woorden: “Ik ben ongesteld.”
 
Hè, zo anders als dat ik gedacht had. Drie jaren lang had ik me voorbereid op dit moment. Op het moment van de menarche, de eerste menstruatie, van onze dochter. Had ik in het geheim al mijn liefde tot uitdrukking gebracht in een prachtige creatie, een MENARCHEboek. Het lag al een tijdje rustig te wachten tot het moment daar was.
Nu was ik zo ver bij haar vandaan … Hoera, onze 13-jarige dochter had haar eerste maanstonde, wat bijzonder!
 
Ons moment zou nog wel komen. Een paar dagen later waren we weer thuis en zij kwam iets later ook weer thuis van ponykamp. Dan zouden we het vieren.
 
Gelukkig hadden we het er regelmatig over gehad en was ze niet verrast of onthand. Ze wist zich te redden deze eerste keer.
Toen ik haar zag straalde ze. Ze wist dat dit een bijzonder moment was in haar en mijn leven. Ze ging nu echt vrouw-worden.
 
Wil je ook zo’n boek maken voor je dochter? Ik begeleid moeders bij het maken van een Menarcheboek.
Zaterdag 28 januari om 10.00 uur geef ik via ZOOM een GRATIS informatiebijeenkomst. Als je me mailt ontvang je een ZOOMlink zodat je erbij kan zijn: ddaum@euronet.nl
Woensdag 1 februari start ik met een nieuw traject Menarcheboek maken.
 
Oermoeder
Dit schilderij, geschilderd door Elly Kuipers, kreeg ik voor mijn verjaardag. Het is oorspronkelijk iets donkerder, maar ik heb haar op de foto wat “opgelicht”. Er mag wel wat meer licht op haar schijnen. Het is namelijk een verbeelding van de oermoeder. Moeder aller moeders. Zij, die álle moeders is voorgegaan. Zij staat voor schepping, geboorte en vruchtbaarheid. Onze voedster en hoedster. De eerste moeder, de (oer = ) oorspronkelijke moeder, waar wij allen vandaan komen, vele generaties terug. Zij vertegenwoordigt het cyclisch wezen van groei. Ze is de eerste vrouw, de oervrouw.
 
Een tijdje geleden kreeg ik het genereuze aanbod van iemand om voor mij op zoek te gaan in mijn genealogie. Iemand die voor mij mijn voormoeders wilde opzoeken. En het is hem gelukt!
Hij vond de namen van mijn voormoeders in mijn vrouwenlijn tot zeven generaties terug. De moeders die mij voorgingen, die ik in mij meedraag en in mij voortleven. Van wie ik leerde hoe het is om vrouw te zijn. Want mijn moeder gaf mij de eerste imprint van vrouw-zijn, zij was het die mij toonde en liet voelen hoe je je gedraagt als vrouw. En zij kreeg haar imprint weer van haar moeder, mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder weer van haar moeder …
 
Vandaag is het de dag dat ik moeder werd (34 jaar geleden), een plekje opschoof in de vrouwenlijn en ik het leven doorgaf aan mijn oudste dochter.
Als ik aan mijn voormoeders denk, maar ook als ik vooruitkijk in de vrouwenlijn naar mijn dochter(s), dan voel ik respect en liefde voor ieders eigenheid, ieder haar eigen weg zoekend in het leven. En zo ook voor de mijne. Voor mijn weg die ik ga en gegaan ben.
 
Mijn werk, dat ik nu doe en ontwikkeld heb vanuit mijn levensloop, dat deden mijn voormoeders niet. En al helemaal niet de manier waarop ik het doe. Ik bewandel in de vrouwenlijn een nieuw pad, een geheel eigen pad. Het verloopt ook niet altijd even soepel en soms voelt het ook best alleen, als dat ik het allemaal zelf moet uitvinden. Het is me nooit voorgeleefd. Ik heb het zelf ontdekt. En toch, elke keer als ik hier mee bezig ben voel ik de diepe vreugde en mijn hart maakt sprongetjes en ik voel dit moet doen.
 
Het maken van het vrouwenPOORTboek “Ode aan mijn Vrouw-zijn” is daarin stimulerend en inspirerend voor mij.
Lopend door alle fasen van mijn vrouw-zijn heen voel ik respect en compassie voor mezelf en geef ik betekenis aan mijn zielepad.
 
Wil jij dat ook?
 
Donderdag 26 januari start ik met een groepstraject Ode aan je Vrouw-zijn. Hierbij maak je een creatief boek over alle levensfasen van je vrouw-zijn door delen, schrijven, dichten, tekenen, schilderen, knippen en plakken, etc.
 
Omdat het een langdurig traject is, heb ik het ingedeeld in 5 blokken van 3 bijeenkomsten. Je committeert je per blok, waarbij we 1x per maand bijeenkomen.
Elk blok bestaat uit een dag fysiek samenkomen en 2 ochtenden per ZOOM.
 
Je krijgt van mij informatie, inspiratie, (thuis)opdrachten. We delen hoe de thema’s in ieders leven spelen. Op de fysieke bijeenkomsten is er ook ruimte voor creativiteit en een ritueel.
Je schaft bij mij (eenmalig) een ARTboek aan en ontvangt daarbij een startpakket met sierpapier.
 
Voor vragen en aanmelden: ddaum@euronet.nl / 06 30623794
 
 
Geschenk van mijn oma
“Dederiek, we gaan niet zitten simmen”, zei ze, toen ik kwam om afscheid te nemen. Ik wist niet precies wat ze bedoelde, ik dacht dat ze ‘niet zeuren’ bedoelde. Maar de boodschap was duidelijk: ik moest me koest houden. Later begreep ik dat het ‘niet huilen’ betekende. En ja, dat kon ze niet. De enige keer dat ze het wel had gekund (vertelde ze me destijds) was na het onverwacht overlijden van mijn dochter. Mogelijk was ze bang dat ze zou breken bij ons allerlaatste samen-zijn?
Dus echt afscheid van haar nemen lukte niet. Afscheid nemen voor het leven. Ik sloeg dicht en trok me terug. Wat zeg je dan nog als niet alles er mag zijn? Verdrietig ging ik naar huis. Zij wist het ook. Ze had mijn moeder verteld dat ik de enige was van wie ze niet goed afscheid had genomen.
 
Toen mijn grootmoeder eenmaal in coma lag vroeg mijn moeder of ik wilde komen. Ik zei mijn werk af en ging naar mijn oma.
Net op een moment dat we bij haar aan bed stonden begon ze te braken. Een zwarte vloed kwam uit haar mond. We maakten haar schoon en stonden haar bij.
 
Niet lang daarna begonnen haar oogleden te trillen, als ware het dat ze deze probeerde te openen. Nog eenmaal, voor de laatste keer. Er verscheen één traan uit haar ooghoek. Daarna blies ze haar laatste adem uit.
 
Haar sterven en daarbij aanwezig mogen zijn op dat moment was voor mij een geschenk. Eerder was de dood steeds plots in mijn leven gekomen. Scheurend. Rauw op mijn dak. Brekend en heftig.
Mijn grootmoeder toonde mij hoe mild het sterven ook kan zijn. Ze was op en had al jaren naar dit moment uitgekeken. Voor haar was het een verlossing.
 
Ik kreeg van haar dit klein gouden Ankh, het Egyptische levensteken dat staat voor de verbinding tussen leven en dood. Zij droeg het tijdens haar sterven. Tijdens haar laatste zorg deed ik het bij haar af en sindsdien draag ik het graag. Alweer ruim 22 jaar.
 
Zo dragen we allemaal ervaringen in ons rond de dood en sterven. Grote en kleine, dichtbij en verder af. Heb jij een ervaring die vraagt om nog een plek te krijgen in je leven?
Ik begeleid vrouwen bij het maken van een VrouwenROUWboek. In zo’n individueel traject staan we uitgebreid stil bij jouw verlieservaring, jouw verhaal. Dat ga je op een creatieve manier vormgeven in een heel eigen boek.
 
 
Schoonheid?
Ik volgde aan tafel een gesprek tussen twee mannen. Ze spraken op een gewichtige manier over schoonheid. Ik hoorde ze over musea, kunst en meer-van-dat spreken. Maar ik miste iets. Ik opperde dat voor mij schoonheid met natuur verbonden is. De natuur met álle seizoenen: opkomen, blinken en verzinken. Ze vielen even stil en gingen er eigenlijk niet op in, maar vervolgden hun gesprek over “hun” schoonheid.
 
Iemand vertelde over wat ze tegenkwam bij het maken van haar VrouwenPOORTboek. Wat haar belemmerde was dat het móói zou moeten zijn of worden …
Wat is mooi en wat is schoonheid?
Voor mij heeft het niets met perfectie te maken. Schoonheid zit ‘m echt in alles. Het is maar of je het ziet. Schoonheid zit ‘m voor mij óók in mislukken, in verval, in de dood, in rauwe rouw of zelfs in het donkere en grauwe kan ik het vinden of gewoon in onhandigheid en onzekerheid. Toch proberen we vaak dat alles zoveel mogelijk te verbergen en achterwege te laten. Die neiging herken ik zeker wel.
Waarom kunnen we dat in de natuur vaak wel waarderen en aanvaarden en niet in dat wat we zelf zijn en uitdrukken?
 
Zoveel schoonheid ervaar ik juist in het niet-perfecte, in dat iets helemaal kan samenvallen met wat het is. Schoonheid is voor mij verbonden met echtheid en waarheid. Ook in de eenvoud kan ik haar ontmoeten.
 
Dus als ik schrijf over het maken van een mooi creatief boek dan heb ik het niet over het uiterlijke mooie, perfecte, maar over het pure, het eigene en authentieke. Zeker waar het persoonlijke levensverhalen betreft, die veelal doorweven zijn met pijnlijke ervaringen. Mogen deze ook worden opgenomen als een deel van je zielenreis mét de scherpe randjes, brokken, hiaten, leegte en mislukkingen? Ja, alles inclusief.
 
Ik ben elke keer weer blij verrast en geraakt waar een vrouw haar eigenheid durft te volgen en zich zodanig uitdrukt. Doe het niet zoals ik het doe of deed. Laat je hooguit inspireren en enthousiasmeren.
En ja, ook is waar dat ik het één persoonlijk mooier vind dan het andere. Maar wat doet het ertoe? Voor mij doet het verhaal ertoe, wat erachter schuilt.
Bij het maken van een VrouwenPOORTboek gaat het over jouw verhaal, over wie jij bent. Gewoon zoals het is en was.
 
Op donderdag 26 januari start ik een groepstraject: Ode aan je Vrouw-zijn. Je maakt hierbij een authentiek levensboek over al je fasen van vrouw-zijn.
 
 
Janus
Weet jij waar de naam Januari vandaan komt?
 
Januari komt van Janus. In de mythologie is hij de Romeinse god met de 2 gezichten. Enerzijds kijkt hij terug in het oude jaar, anderzijds kijkt hij de toekomst in van het nieuwe jaar. Hij is de god van het einde en het begin en ook de beschermgod van de doorgangen. Daarom draagt de eerste maand van het jaar, januari, deze naam. Ook wel Januarius.
Janus werd vroeger aangeroepen aan het begin van het zaai- en oogstseizoen, maar ook bij huwelijken en geboortes. En als god van poorten, zag men hem als dat hij de hemelpoort opende en sloot.
 
Vandaag 1 januari 2023: terugkijkend ligt het oude jaar achter je. Voor je ligt een heel nieuw jaar en de toekomst. Wat heb jij achter je gelaten?
En, heb je het achter je kunnen laten of is er nog iets wat aandacht vraagt? Kan je werkelijk door de poort het nieuwe jaar instappen?
 
Zo niet, zijn het vaak je verliezen, klein en groot, die nog aandacht nodig hebben. Soms spelen ze zelfs nog van lang geleden. Verliezen vragen vaak langdurig aandacht. Als dat onvoldoende gelukt is dan kloppen ze bij je aan. Net zolang tot ze rustig worden in jou.
 
Een fijne manier om aandacht te schenken aan je verlies of verliezen is door het maken van een creatief boek. Zo geef je vertellend, schrijvend, met een ritueel en verbeeldend op creatieve wijze je verlies een plek of zelfs betekenis op geheel eigen wijze in een boek.
 
Ik begeleid vrouwen bij het maken van een vrouwenROUWboek. Dat is een langdurig individueel traject, waarbij we gemiddeld eens per maand samenkomen. Het is geen therapie. Ik sta naast je, ik luister en ik kijk met je mee.
Ben je geïnteresseerd?
 
Vroeger vermeed men op 1 januari alles wat een kwade betekenis kon hebben om een goede toekomst te waarborgen. En het was de traditie om op 1 januari elkaar kleine geschenken te geven.
Daarom geef ik je een kennismakingsgesprek t.w.v. € 40,00 cadeau. Als je vóór 4 januari een afspraak maakt dan is de intake gratis. De afspraak is geheel vrijblijvend, ter oriëntatie en kennismaking. Daar trek ik 30 minuten voor uit. Eventueel is het mogelijk om deze afspraak per ZOOM in te plannen.
 
En voor het nieuwe jaar wens ik je al het goede toe.

Moeder: ben jij voorbereid?
Je denkt misschien: Menstruatie?! Dat komt pas in haar puberteit. Dat duurt nog even.
Maar ben je als ouder er ook op voorbereid?
Steeds meer meisjes beginnen vroeger te menstrueren. Gemiddeld is het rond haar 12e en 13e jaar. Maar soms al met haar 11e, of zelfs 10e en bij uitzondering menstrueert een meisje al op haar 9e!

Niet dat je dat nu als uitgangspunt moet nemen. Maar hoe fijn is het voor je dochter als haar moeder is voorbereid als haar eerste menstruatie zich aandient? Wat doe je wel en wat niet, wat zeg je wel en wat niet? Welke boodschap wil je haar meegeven? Jouw reactie heeft namelijk nogal wat invloed op hoe zij het beleeft. En welke boodschap geef je tot nu toe door over je eigen menstruatie? Mag het er zijn of hekel je het? Of … Onbewust pikken kinderen dat op. En niet alleen meisjes, maar ook jongens, die mogelijk later weer vriendinnetjes krijgen.

Een deelnemende moeder begon bij mij aan een traject Menarcheboek (menarche = 1e menstruatie) maken, terwijl haar dochter pas 6 jaar was. In de evaluatie stelde vroeg ik: Heb je er voor jezelf, als vrouw, ook van geleerd? Zo ja, wat? Waarop zij antwoordde:
“Nog het allermeeste. Ik heb veel meer zelfacceptie op het vrouw zijn, ik voel me veel meer vrouw, mijn cyclus mag er zijn, ik ben meer heel. Samen met dit traject ben ik andere trajecten gestart waardoor ik in beweging ben gekomen en een ander mens ben geworden. Ik ben het traject en jou daar erg dankbaar voor.”

Wat fijn voor haar nog jonge dochter, dat haar moeder nu anders staat in haar vrouw-zijn en haar iets anders over vrouw-zijn kan voorleven. En natuurlijk voor de moeder zelf is het een fijne ontwikkeling.

Dus, wat is het juiste moment om te beginnen met dit traject? Met het maken van een mooi boek als geschenk voor dochters 1e menstruatie, de Menarche?
Sommige vrouwen beginnen laat, als hun dochter 12 of 13 is. Er komt dan veel druk op het creatieproces te staan als ze het echt willen geven op het moment dat de menarche zich aandient. Toch liever iets dan niets.
Anderen willen heel vroeg beginnen. Aandachtspunt is dat je daarmee niet voorbijgaat aan de leeftijdsfase van je kind op dat moment. Anderzijds heeft de moeder wel alle tijd om te creëren en kan ze alle opgedane inzichten meenemen en integreren en het voorleven van vrouw-zijn.
Zelf deed ik er 3 jaar over en begon ik toen mijn dochter 10 jaar was. Ik kon in alle rust bezig zijn met creëren. Geen druk, geen haast.
En ook, wat geeft het als je pas later een boek schenkt? Ook dat is mogelijk. Want het is en blijft een mooi geschenk: voor dochter als boek én voor moeder over haar eigen vrouw-zijn en creatieproces.

Op woensdagmorgen 18 januari geef ik online een korte workshop: “De 1e Menstruatie van je Dochter”: www.dederiekdaum.nl/wat-ik-bied-vrouwenbegeleiding/workshop-de-1e-menstruatie-van-je-dochter/

Op woensdagmorgen 1 februari start ik een nieuw traject Menarcheboek maken: www.dederiekdaum.nl/vrouwen-poort-boeken/menarcheboek-maken/

 
 
Afdalen
Vier keer per jaar trek ik me terug op een woonboot, met een groep vrouwen. We komen samen om innerlijk werk te doen. Altijd als ik ga en er instap vind ik het spannend. Soms zelfs als dat ik in het hol van de beer kruip. Wat in mezelf zal ik nu weer ontmoeten? Kan ik erbij komen, erbij zijn en blijven? Kan ik zijn in Waarheid en Echtheid met mezelf en de anderen? Durf ik alles aan te kijken? En dat te omarmen, ook waar ik het (nog) niet zie?
Kan ik mijn hoofd buigen, mijn hard-nekkigheid overgeven en werkelijk afdalen in mezelf?
 
In sprookjes en mythologische verhalen lees je vaak iets over een afdaling. Van de top van een berg naar beneden. En ook van het leven op de aarde naar het leven ín de aarde, het ondergrondse, de onder-wereld. Afdalen naar de bodem van de put of van de zee. Of een lange trap af naar de kelder waar het donker is. Altijd gaat het erover dat je een hele weg moet afleggen en dat dat niet vanzelf gaat. Meestal is het een weg door en naar het donker….
Het woord afdalen gebruiken we ook als we het hebben over innerlijke processen. Bij innerlijke processen kan je laag voor laag, steeds een beetje dieper, in jezelf ontginnen. Dat, wat ondergronds in je verborgen ligt, ontmoeten. Daar waar ook je potentie en je kwaliteiten liggen. En ieder heeft in die afdaling een eigen tempo.
 
Om daar te komen dalen we af in de tijd. Meestal kom ik uit in mijn vroege kindertijd. Soms zelfs in de tijd dat ik in de baarmoeder van mijn moeder was. Een tijd waarin nog geen of niet zoveel woorden zijn. Waarvan de herinneringen in mijn lichaam liggen opgeborgen.
Dus het is ook een afdalen door mijn eigen lichaam: van mijn hoofd naar mijn bekken, van boven naar beneden.
Logisch, want beide zijn met elkaar verbonden: innerlijke processen en het voelend lichaam. Want dergelijke processen onderga je voelend. Je lichaam vertelt je precies hoe het met je is. Bewegend van je hoofd naar je hart en basis/bodem gaat dus over van de oppervlakte naar diep van binnen.
 
Afdalen in mezelf is dus meer dan begrip en inzicht (hoofd). Het vraagt van me om in mijn lichaam, in mijn buik en bekken en ook in mijn hart, dus heel diep vanbinnen te zijn bij het ongemak en eventueel mijn pijn, te zijn. Met het niet weten te zijn, stil te staan en daar aandacht voor te hebben. In het donker een klein lichtje te doen schijnen. Kan ik het (aan)zien? Dat maakt het juist zo spannend en vraagt om moed.
Juist daar mag ik het niet weten. Door dát werkelijk toe te laten kan ik nog een stapje dieper gaan. Juist door mijn ontvankelijkheid, waarmee niet weten, gepaard gaat. Waar ik eventueel ook “help!” kan roepen.
 
Mijn grip op de zaak, de controle laten varen. Niet mijn wil, maar “Uw wil” toe te laten. Waar ik niet meer weet hoe het zit. Door het niet weten toe te staan, maak ik plaats voor openheid, verwondering, voor het mysterie, voor magie. Dan kan zich iets heel anders, iets nieuws of juist heel ouds, iets onbekends openbaren.
 
Als een mol in het donker, blind en niet- ziende. Maar voelend en tastend mezelf dieper ontmoeten. Dat alles maakt deel uit van mijn afdalen. Enerzijds o zo moeilijk en tegelijkertijd juist in alle eenvoud. Heel dichtbij. Waar het steeds over gaat is: Ben ik bereid mijn hoofd te buigen? Ja, ik ben bereid.
Ik voel me dankbaar dat ik deze reis steeds weer kan maken in de liefdevolle en veilige bedding, waarin ik steeds meer licht kan schijnen op wie ik ben.
 

Te druk? Te moe? Geen tijd?
Ik voel me wel eens bezwaard … ja echt … als ik vrouwen die ik begeleid weer een of meerdere opdrachten geef. Ooit zei eens een vrouw, weliswaar met een lach, maar toch: “Jij ook altijd met jouw opdrachten!” Ze gaf toe, dat ze allergisch was voor opdrachten.

Ik weet dat ik wat van de vrouwen vraag als ze eenmaal een traject bij mij starten. Maar ik geef niet opdrachten om je iets op te dragen, maar omdat het bijdraagt aan en  deel is van het proces, jouw proces.

We leven in een tijd waarin we zoveel moeten en doen. Te veel! Er is geen tijd over, eerder tijd te kort. Hoe kan je dan thuis nog tijd vrijmaken voor (bijvoorbeeld) opdrachten?

En dat is nu net de crux: enerzijds heb je het te druk en kan je niet ontspannen, anderzijds moet je dan nog weer wat doen. Deze twee zijn verbonden met elkaar: door iets ANDERS te doen kan je gaan ontspannen, verwerken en vitaliseren.

Als ik hier zelf mee worstel, wil ik niets meer. ’t Liefst ga ik dan ’s avonds op de bank liggen en zet ik de tv aan. Met als gevolg dat ik in slaap val en na een tijdje wakker word met een ontevreden gevoel. Ik voel me leeg en a-vitaal. En ik ga maar naar bed.

Inmiddels weet ik uit ervaring dat als ik een andere keuze maak, dat er ook iets anders gebeurt. Elke keer weer verrassend. Als ik iets ga maken, iets creatiefs ga doen (tekenen, schilderen, knippen/plakken, naaien, dichten, etc.) dan word ik vitaal, blij en opgewekt. Liefst ga ik dan door tot in de late uurtjes. Ik kan bijna niet meer stoppen. Met een gevoel van diepe tevredenheid stap ik mijn bed in.

Wat er in feite gebeurt, met deze andere keuze, is dat – na een dag van presteren, doorgaan en focussen – ik ruimte maak voor het vrouwelijke, voor het scheppende principe, voor mezelf en voor bezieling.

Dat bied ik in mijn trajecten over vrouw-zijn. En daarbij help ik je:

  • te (her)verbinden met je vrouwelijke scheppende natuur
  • te (her)verbinden met je eigen unieke creativiteit
  • bij het herkennen van en omgaan met je creatieve blokkades
  • bij alles vorm te geven in een concreet “kunstwerk”, jouw unieke boek
  • te enthousiasmeren om je hartenklop en zielenroep – dat waar je blij van wordt – te volgen

Een creatief traject over vrouw-zijn is gebaseerd op 3 kernwaarden:
Hoofd: je ontvangt van mij veel informatie over alles wat met vrouw-zijn te maken heeft.
Hart: er is aandacht voor jouw persoonlijke verhaal en voor waar jij blij van wordt. Je hart maakt een sprongetje!
Handen: je gaat met dit alles concreet bezig en geeft dat vorm in een eigen, uniek en creatief boek.

Donderdag 26 januari 2023 start ik voor het eerst een groepstraject: Ode aan je Vrouw-zijn. Een mooi geschenk aan jezelf: verdiepend in je vrouw-zijn en dat vormgeven in een mooi eigen creatief boek voor jezelf. Meer info:
https://dederiekdaum.nl/vrouwen-poort-boeken/vrouwenboek-ode-aan-je-vrouw-zijn-maken-over-de-verschillende-levensfasen-van-een-vrouw/

 
Wachten, een kunst
Tijdens mijn ochtendoefeningen valt het me op wat er mogelijk is in mijn lichaam als ik geduld heb en wacht. Vroeger leerde ik dat ik moest rekken en veren. Maar rustig aanwezig-zijn bij de stretch, daarin ontspannen én wachten doet me regelmatig weer verbazen wat er dan mogelijk is.
 
Dat weet ik wel van mijn vroegere werk, waar ik kinderen geboren zag worden. Net als in de tijd dat ik werkte met stervenden. Wachten was bij beide een belangrijk aspect. Logisch, denk je misschien. Maar niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Ook in mijn werk als haptotherapeute speelde het wachten een belangrijke rol. In de aanraking ging het er altijd om dat ik aanwezig was in mezelf, mijn uitnodiging liet voelen aan de ander, en dat ik wachtte. Dan kon de ander ontspannen en naar mijn hand “toekomen”, contact maken met een plek die niet zo bewoond was en zijn of haar lichaam vullen, ook daar waar pijn lag opgeslagen. Hoe meer ik “mijn wil” in de aanraking had zitten, soms heel subtiel, of mijn best ging doen om iets te “fixen”, des te minder er gebeurde. Of zelfs: de ander “vertrok” en lag mijn aanraking te verdragen totdat het klaar was.
 
Wachten is dus niet een passieve handeling, maar vraagt om een actief aanwezig-zijn.
 
Ook in een creatief proces kom ik het steeds weer tegen. Van buiten lijkt het als dat er in het wachten niets gebeurt, er wordt niets zichtbaar en het lijkt als dat er geen inspiratie is. Niet wetend wat te doen, wacht ik af. Vanbinnen, soms bewust en ook onbewust, is er wel iets gaande. Totdat ineens de “poort” zich opent en de inspiratie begint te stromen.
Dat wachten speelt in mijn huidige werk ook steeds een rol. Ik kan wel iets verzinnen, een mooie opdracht of een ritueel, maar altijd gaat het erom dat ik me afstem op een ander en niet harder ga dan waar de ander is of naartoe kan. Dat is belangrijk, ook voor mezelf. Verandering vindt niet plaats door duwen of trekken. Dat kan zelfs als onveilig ervaren worden.
 
En ook, in dat wachten hoef ik zelf niet hard te werken. Alhoewel de eenvoud van gewoon aanwezig-zijn ook best een uitdaging kan zijn. Hoeveel makkelijker lijkt het om iemand te helpen, iets te doen, oplossingen te zoeken, dan om stil te staan bij hoe het is, mét het ongemak of de pijn. Ook in mezelf.
 
Processen hebben hun eigen tijd, en vragen om geduldig wachten. Dat is een hele kunst. De ene keer lukt het me beter dan de andere keer.
In mijn begeleiding staan vrouwen regelmatig stil bij hun “poortmomenten”, momenten die een belangrijke verandering teweeg hebben gebracht in hun leven. Zittend bij haar poort wacht ik terwijl zij gaat. Op haar moment, in haar tempo. En soms ook niet. Dan is het niet het juiste moment om door haar poort te gaan.
Bij deze, aangenaam: Dederiek, “poortwachteres”.
 
MoederPoort
Als vrouw doorloop je vele fasen, elke fase markeert zich op geheel eigen wijze.
Een vrouw die moeder wordt stapt door de MoederPoort.
En ook de vrouw die nooit mensenkinderen baart stapt door de MoederPoort. Ook zij kent barensweeën, al zijn deze niet fysiek. Want het geboren laten worden van iets nieuws, nieuw leven, van iets helemaal vanuit jezelf, vanuit je diepte, vanuit je baarmoeder, vraagt eveneens om scheppingskracht.
 
Vandaag stonden we stil bij de MoederPoort. Met een klein ritueel om het te bekrachtigen.
Ook bij deze fase heeft iedere vrouw haar eigen unieke verhaal.
Ode aan je Vrouw-zijn.
 
Vrouwenhut
Een groep moeders met hun dochters van allerlei leeftijd kwamen een weekend samen. Het stond in het teken van vrouw-worden en vrouw-zijn. In de vrouwenhut, een tipi op een verzorgde plek, spraken we over alles wat aan dit thema raakte. Ook spraken we over onze moeder, die de eerste imprint van vrouw-zijn gaf. Er werd gedeeld en geluisterd, gelachen en gehuild, gezongen en in stilte waren we samen.
 
Ik kwam pas een dag later, toen de moeders al een en ander hadden meegemaakt onder de hoede van verschillende “wijze vrouwen”. Ik was uitgenodigd om wat te komen vertellen over het maken van een Menarcheboek. Een boek door moeder zelf gemaakt voor dochters eerste menstruatie.
 
We zaten bijeen in een cirkel in de vrouwenhut. De kinderen, de meisjes, gingen op een gegeven moment naar buiten. Even erbij zijn was leuk, maar spelen of iets leuks doen is toch wel wat op jongere leeftijd voorop staat. De oudsten onder de kinderen namen de jongsten onder hun hoede.
 
Op één na waren alle meisjes buiten de tent. Eén meisje, in de puberleeftijd, bleef bij de vrouwen. De pubertijd is een tussenfase, waarin je geen kind meer bent en ook nog niet vrouw bent. Zij koos ervoor om bij de vrouwen te blijven en zij luisterde aandachtig naar alles wat wij vrouwen deelden. Volwaardig zat ze in de vrouwencirkel.
 
En ik wachtte… Ik wachtte totdat het voor haar genoeg was. “Saai”, zoals mijn dochter in die leeftijdsfase gezegd zou hebben. Maar nee, dit meisje bleef.
Ik wachtte, omdat het maken van een Menarcheboek voor je dochter in het geheim gebeurt. Althans, het is de bedoeling dat het een verrassing wordt. Een geschenk dat moeder geeft aan haar dochter als ze voor het eerst haar maanstonde heeft.
Dit meisje wist niet dat haar moeder voor haar bezig was. Vol toewijding op de ‘gestolen momenten’ tussen gezin, werk en andere activiteiten door maakte zij een creatief boek voor haar oudste dochter.
Jammer vond ik het om het meisje weg te sturen. Ik wilde haar niet het gevoel geven dat ze niet welkom was. Uiteindelijk wist de hoedster van dit vrouwenweekend haar te lokken om iets anders te gaan doen.
 
Over alles wat met vrouw-worden te maken heeft gaan we het hebben in een traject Menarcheboek maken. Dit traject bestaat uit 8 bijeenkomsten per Zoom en als afsluiting een hele dag live. Theorie, persoonlijke uitwisseling en creativiteit zijn de ingrediënten van dit traject. Zoals de moeders zelf zeggen is het een traject met “diepte”. Je doet het dus niet alleen voor je dochter. Het is eveneens een geschenk aan jezelf.
Voel jij je ook geroepen om je dochter te verrassen? En om haar een positieve boodschap mee te geven over menstruatie?
 
Woensdag 1 februari 2023 start ik weer een nieuw traject.
Eerst kennismaken kan ook tijdens de korte online Workshop De 1e Menstruatie van je Dochter:
 
Afronding traject Menarcheboek maken
Met enige weemoed zag ik de vrouwen eind van de dag vertrekken. Na een rijke dag samen op Midgaard. Voor het eerst ontmoetten we elkaar in het echt. Zo leuk!
Acht bijeenkomsten kwamen we per Zoom bijeen. Eens per maand een ochtend. Deze ontmoetingen waren – ondanks de digitale afstand – best heel persoonlijk en soms zelfs intiem. Woensdag sloten we af met een hele dag. Met het laatste deel informatie voor in het Menarcheboek, waarover een mooie uitwisseling ontstond rond het houtvuur. Daarna kregen de vrouwen een creatieve opdracht. Gezamenlijk genoten we van de feestelijke lunch met zelfgemaakte gerechten. De middag stond in het teken van een ritueel. Waarvoor één van de deelneemsters ons een zegening met rook en kruiden gaf.
 
Na een onderzoek over de moeder/dochterrelatie, zette iedere vrouw haar intentie m.b.t. haar moederschap neer. De vraag die ze kreeg ging over bereidheid. Vervolgens stapte ze door de poort. Want als een dochter vrouw wordt verandert er geleidelijk aan iets in de moeder/dochterrelatie en in het leven van de moeder.
Niet alle moeders gingen door de poort. Voor hen is het nog te vroeg. Zij kiezen hun eigen moment op een later tijdstip. Moedig hoe iedere vrouw deed wat haar te doen stond en trouw bleef aan wat voor haar aan de orde is nu.
 
Tussen alle bedrijven door bewonderden de vrouwen elkaars meegenomen creaties, de Menarcheboeken en het verzameld materiaal. Indrukwekkend, vond ik, hoe de moeders alles hebben vormgegeven. Zo mooi en eigen. Ook het boek van de vrouw die vooraf haar twijfel uitsprak over deelname aan dit traject, omdat ze niet creatief zou zijn….
 
“Het is wel veel werk”, zei één van de vrouwen. Ja, dat is zo. Ik deed er destijds ook drie jaar over. Daarom is het zo fijn dat je tijd hebt als je aan zo’n traject voor je dochter begint. En niet pas op het laatste moment zo’n boek wilt maken of probeert te “fixen” voordat je dochter haar eerste menstruatie heeft. Daarmee zet je jezelf onder druk. En druk werkt niet als het over creëren gaat. Als je op tijd start met het maken van een boek wordt het een genieten van je creatieve momenten en van de verdieping die het jezelf geeft. In alle rust kan je dan je creatieve flow volgen.
 
Diep tevreden fietste ik in het donker naar huis, terwijl de wassende maan mijn weg door het bos verlichtte. Nu is de cirkel van dit traject rond.
En …. Ik ben reuze benieuwd naar de reacties van de dochters als ze zover zijn en het door moeder zelf gecreëerde Menarcheboek mogen ontvangen bij hun eerste menstruatie.
Op 1 februari 2023 start ik weer een nieuw traject Menarcheboek maken. Woensdagmorgen 23 november geef ik een korte Workshop De 1e Menstruatie van je dochter.
 
Liefde en scheppen
Ik toonde mijn moeder mijn boek “Ode aan mijn Vrouw-zijn”. Het is nog niet af, maar ze vindt het altijd leuk om te zien waar ik mee bezig ben. Bladzijde na bladzijde bekeek en las ze in alle rust wat ik in dit creatieve boek heb opgenomen. Ze was geraakt, bewonderend en open voor wat ik geschreven had.
“Logisch”, zul je misschien denken “ze is je moeder.” En die gedachte komt bij mezelf ook wel eens langs. Een moeder vindt gauw alles fantastisch wat haar kind doet. Toch?
Maar daarmee doe ik mezelf en haar tekort.
 
“Ode aan mijn Vrouw-zijn” is een boek, waarin ik mijn leven doorloop. Te beginnen bij mijn geboorte: als meisje geboren, waarin de belofte lag dat ik vrouw zou worden. (Hoewel dat steeds vaker niet meer voor iedereen geldt, maar doorgaans mag je daar wel van uitgaan.)
Alles dat invloed heeft (gehad) op mijn vrouw-zijn neem ik mee in het boek. En ik sta stil bij elke fase met haar eigen kwaliteiten. Die beschrijf ik vanuit het archetypische en de gezonde, ideale situatie (hoofd). Daarnaast beschrijf ik mijn persoonlijke verhaal: hoe het voor mij is gegaan. Deze twee, theorie en persoonlijk verhaal, naast elkaar helpt mij compassie (hart) te voelen voor mijn geworstel door mijn leven en respect voor wie ik geworden ben. Just omdat daar zichtbaar wordt wat ik gemist heb. Het op creatieve vormgeven (handen) vind ik de ‘kers op de taart’. Het doet me nog meer verbinden met al die stukken in mezelf. Ik heb in het boek veel getekend, geschilderd, geschreven, maar ook heb geknipt en geplakt, en verzamelde mooie teksten, gedichten en afbeeldingen erin opgenomen.
 
Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook een mooi geheel. Ik geniet van het er mee bezig zijn en ernaar te kijken. Ook het proces zelf is bijzonder: Te beginnen met een thema en niet te weten hoe dat deze keer weer vorm te geven. En te zien wat zich daaruit ontvouwt.
Clarissa Pinkola Estés zegt daarover: “zoveel liefde voor iets voelen dat scheppen het enige is wat je nog kan doen”. Dat is wat ik voel als ik hier mee bezig ben. Het gaat elke keer weer stromen in mij. Mijn scheppen is een uiting van die liefde.
 
Daarmee ervaar ik het maken van dit boek – voor mezelf – als een eren van die ik ben. En ik geef betekenis aan mijn verhaal.
Wil jij ook zo’n traject volgen en een dergelijk boek voor jezelf maken? Het is een mooi proces dat je veel kan brengen. Ik kan je daarin begeleiden.
 
Meer info:
Of wil je eerst ontdekken wat er speelt in jouw creatieve stroom? Ik start op dinsdagmorgen 25 oktober met een nieuwe Cyclus Ontembare Vrouw, waarin dit thema centraal staat.
 
Beelden van mijn ziel
Ik zat op een dood punt in mijn leven. Diep teleurgesteld dat ik mijn werk was kwijtgeraakt. Iets brak in mij. Ik wist niet meer hoe verder. Ik twijfelde aan alles en wist ook niet meer wat ik nu nog kon en/of wilde. Het was echt crisis in mij.
 
Ik ben gaan tekenen. Gewoon op de achterkant van een flipover-vel, lekker groot, ben ik begonnen.
Het beeld van een mooie ansichtkaart, die me raakte, vergrootte ik uit en plakte ik op. Daarop een vrouw die de rode draad op een gouden pad beliep. Want diep vanbinnen wist ik: hoe het ook is, ik bewandel míj́n geheel eigen pad. De kleuren, die wat vervaagd waren op de print, versterkte ik met gouden en rode verf.
 
Ik verlangde in die tijd zo naar stroom in mijn leven, waarover ik ook verdriet had. Dus ik tekende een stromende rivier. En zo ontstond er langzaam maar zeker beeld na beeld op het papier. Steeds weer was er eerst een niet-weten over wat nu te tekenen en ook hoe nu verder. Maar het ontvouwde zich. Ik tekende gewoon wat ik mooi vond en wat me raakte.
Inmiddels is het jaren geleden dat ik deze tekening maakte. Het is het begin geweest van iets nieuws in mij.
 
Nu terugkijkend zie ik dat alle beelden een plek in mijn leven hebben. Over elk beeld kan ik wel wat vertellen. Het zijn metaforen en in elk beeld herken ik wel iets van mezelf als zijn het beelden van mijn ziel. Als ik ernaar kijk voel ik compassie: mijn gouden pad, mijn rode draad – het hoeft niet meer anders. Het is goed zoals het is.
 
En omdat ik, door eigen ervaringen, zo goed weet hoe moeilijk het kan zijn om je eigen gouden draad te (waard)eren, begeleid ik nu vrouwen. Dit omdat ik het je gun om ook bij jouw compassie te komen voor jouw eigen pad.
 
Rivier onder de rivier
“Rio Abajo Rio”, vertelt Clarissa Pinkola Estés in het boek De Ontembare Vrouw, is de rivier onder de rivier die voortdurend in ons leven stroomt. Waar je haar zeker kan terugvinden is in je liefde voor iets. Ergens zóveel liefde voor voelen, dat je hart sneller gaat kloppen, je bloed sneller gaat stromen, dat het niet anders kan dan zich uitdrukken in scheppen.
Mijn ervaring is dat het zoveel vreugde brengt als ik daar gehoor aangeef.
 
Scheppen kan vele, vele vormen aannemen. Het maakt niet uit hoe. Het belangrijkste is dát het wordt uitgedrukt. Daar gaat je ziel van “zingen”!
Werkend met een prachtig mythologisch verhaal uit het boek gaan we hiernaar opzoek in de Cyclus Ontembare Vrouw. En ook: wat maakt dat deze stroom geblokkeerd of vervuild is geraakt en niet of onvoldoende nog stroomt? En hoe kan je weer midden in deze stroom gaan staan?
 
Misschien denk je dat het er voor jou niet in zit, jouw creativiteit. Maar in wezen zijn we allemaal creatieve wezens. Er is een reden waardoor het niet stroomt. Ben je bereid om daarin, in jouw persoonlijke verhaal, te gaan onderzoeken?
We dalen af in het verhaal en verdiepen ons erin hoe je je creatieve leven weer kan voeden. Dat doen we op veelzijdige manier: storytelling, delen, stem/klank, beweging/dans, aanraken, creativiteit, rituelen. Ook krijg je opdrachten, waar je thuis mee verder gaat. Zo komt het verhaal tot leven. En kan het dienstbaar zijn aan jou en jouw rivier onder de rivier, jouw creatieve stroom.
Dinsdagmorgen 25 oktober start de Cyclus Ontembare Vrouw:
7 bijeenkomsten, 1x per maand. In Zutphen.
Meer info:
Contact: Dederiek Daum, 06 30623794 / ddaum@euronet.nl
 
Maanleven
Tien jaren lang kwamen we eens per twee weken bij elkaar om te co-counselen. We werden gekoppeld door iemand anders. Zij had de leeftijd van mijn moeder, ik ongeveer de leeftijd van haar dochters. Dat maakte niet uit. We vonden het fijn om samen te komen en onze diepe zielenroerselen te delen, terwijl de ander luisterde.
Regelmatig gebeurde het dat we ook haar schilderijen bekeken. We spraken over wat ze daarin uitdrukte en wat ons raakte.
 
Ze was een wijze vrouw. En we herkenden elkaar in onze mythologische en archetypische interesse, waaruit we allebei in onze levens kracht, steun, troost, inspiratie en groei haalden.
 
De laatste anderhalf jaar van haar leven ontstond er afstand. Zoals zij zei was het de Baba Jaga in ons, die het contact ingewikkelder maakte. Ondanks het feit dat voor mij het contact niet meer lukte, was ik blij met dit archetypische beeld dat ze benoemde. Dat tilde het uit het “gedoe”. Ze kon wel eens gelijk hebben.
 
Eenmaal op haar sterfbed heb ik wel afscheid kunnen nemen van haar. Dat was fijn.
Na haar sterven bleef er veel van haar werk over. Ik mocht daaruit kiezen. Toen ik dit schilderij zag vond ik het een wonderlijk beeld: de maan “geklemd” tussen 2 bomen. Ik werd geraakt door de lichtgevende kleuren. En meteen zag ik de metafoor voor onze vriendschap in dit beeld: ons “maanleven” (gevoelsleven) dat we jarenlang met elkaar gedeeld hebben.
Nu hangt het op mijn kamer. Ik kijk er heel vaak naar. Zoals nu. En altijd denk ik dan even aan haar en aan onze dierbare verbinding. Dag mooi mens!
 
Uitdrukking van je ziel
Toen ik in een groep van 45 vrouwen vroeg wie zichzelf creatief zou noemen, waren er slechts twee die aarzelend, aangemoedigd door anderen, hun hand opstaken. Twee!
 
Zo vaak denken vrouwen dat ze niet creatief zijn. Niet gek hoor, ik heb het zelf jarenlang ook gedacht. En ik ben erachter gekomen dat het niet waar is. Er was iets dat me belemmerde, waardoor ik me geblokkeerd voelde in mijn creativiteit.
 
Creativiteit gaat niet over mooi of lelijk. Creativiteit is een uitdrukking van dat wat uit jou naar buiten wil komen. Zo bekeken draagt het altijd schoonheid in zich. Het is een uitdrukking van je ziel.
 
Creativiteit uit zich op veelzijdige manieren. Voor de één is het dansend, de ander doet het kokend, beeldhouwend, schilderend, schrijvend, musicerend. Je ziet het terug in een huisinrichting of in de kledingkeuze. Maar ook in het bedenken van oplossingen, in tuinieren, in het opbouwen van een houtstapel, in bloemschikken in een vaas, in …. Noem maar op, zoveel mogelijkheden.
 
Nadat ik twee jaar alles heb stil laten vallen betreft mijn aanbod, waarin ik werk met het inspirerende boek De Ontembare Vrouw, pak ik de draad weer op. Zij roept ook jou om in jouw stroom te stappen. Laat je je meenemen?
 
Tijdens deze Cyclus Ontembare Vrouw ga je onderzoeken wat er allemaal mee gemoeid is met en wat jou belemmert in je creatieve stroom. Of wil je ontdekken wat er nog meer in je zit? Dat doen we aan de hand van één van de verhalen uit De Ontembare Vrouw.
Ik werk op veelzijdige manier, net wat past bij het verhaal: met storytelling, bewegen, delen, dansen, stem, rituelen, creativiteit, aanraken.
Je hoeft het boek niet te hebben of te lezen. Liever niet, zodat je je kan laten verrassen door wat zich aandient.
 
Een Cyclus Ontembare Vrouw bestaat uit 7 bijeenkomsten (dinsdagochtend), eens per maand. In Zutphen. Start 25 oktober.
In de groep is plaats voor maximaal 6 vrouwen, waardoor er veel individuele aandacht is.
Vragen en aanmelden: ddaum@euronet.nl / 06 30623794
 
Ze lonkt
Ze lonkt, ze wenkt, ze fluistert in mijn oor, ze roept me ……. Het is De Ontembare Vrouw die me vraagt om haar weer op te pakken.
 
Vele warme herinneringen heb ik aan al die jaren, waarin ik vrouwengroepen begeleidde geïnspireerd door de mythologische verhalen uit het prachtige boek, geschreven door Clarissa Pinkola Estés. Diep geraakt werd ik elke keer bij het getuige zijn van persoonlijke processen van vrouwen, evenals ook door wat de verhalen uit het boek bij mezelf teweegbrachten.
 
Zoveel metaforen die me de weg wezen waar ik deze kwijt was, die me sleutels aanreikten om deuren te openen. Ze inspireerden en stimuleerden me, ze deden me bruisen en waar nodig verstillen, ze deden me moed vatten en herinnerden me terug te keren naar zij die ik altijd al was en ben: mijn ware natuur. Ik heb door dit boek en het werken met de verhalen vele ontdekkingen gedaan en ik ben erdoor gegroeid.
Elk verhaal in dit fascinerende boek is uniek, met daarin veel verborgen schatten. Altijd nodigt het uit om de verbinding met je ware natuur te verstevigen en je eigen bron van wijsheid weer aan te boren.
 
Ik pak de draad weer op. Gewoon weer op de “knusse zolder” bij ons thuis in Zutphen.
Voel jij je ook geroepen? Laat het me weten!
 
Bij voldoende interesse start ik op dinsdag 25 oktober. Er is plek voor maximaal 6 vrouwen.
Je hoeft het boek niet te hebben of te kennen. Het thema is: Je creatieve leven voeden.
Op mijn website vind je alle informatie:
 
Persephone
Ik houd van die pitjes: glazig, glanzend, sappig en knapperig, bitterzoet van smaak en prachtig rood. Met sap als bloed. De pitjes van de granaatappel. Prachtig ingebed in roomkleurig vruchtvlees. Weer zo’n wonder der natuur.
 
Altijd als ik ze eet denk ik aan Persephone: godin van de mythologische onderwereld.
Zij werd als Kore, meisje, terwijl ze vol onschuld bloemetjes plukte, ontvoerd naar de onderwereld. Voor haar voeten scheurde de aarde open. In grote vaart kwam daar Hades met zijn strijdwagen, getrokken door zwarte paarden, aan. Hij sleurde haar tegen haar wil mee het donker in.
 
Met onderwereld bedoel ik hier de mythologische onderwereld. Het rijk waar je heen gaat als je dood bent, maar ook het rijk waar je naar afdaalt als er iets in jou “sterft”, door levenservaringen die diep raken en ingrijpen, zoals trauma’s. Ervaringen die vragen om transformatie. Het is de wereld waar alles leeft dat (nog) niet het licht kan zien, dat wat ondergronds is gegaan en daar verborgen gehouden wordt.
Het verhaal vertelt verder dat Persephone, na lange tijd in de onderwereld vertoefd te hebben, op verzoek van haar bedroefde moeder Demeter, toestemming kreeg om terug te keren naar de bovenwereld. Maar onwetend, at ze vlak voordat ze terugging van de granaatappelpitjes. Doordat ze deze had gegeten kon ze niet voorgoed op aarde blijven, maar zou ze ieder jaar een periode terug moeten keren naar de onderwereld. En met dit gegeven zijn als het ware de seizoenen van het jaar ontstaan, waarin inkeren en afdalen een belangrijk deel van het leven is geworden.
 
Dit verhaal, dat jaren geleden op mijn pad kwam, raakt me steeds weer. Zo treffend hoe deze mythologische beelden over mij en mijn leven vertellen.
Ook ik heb me in mijn puberteit meegesleurd gevoeld de onderwereld in. Nadat ik ervaringen had opgedaan die meer bij het donker en duister hoorden dan dat ze het licht konden zien. Inmiddels kan ik zeggen, dat ik erdoor ben gegroeid. En ik ben gaan ervaren hoe mijn afdalen naar de onderwereld mij gebracht heeft bij mijn potentieel en talenten. Want ook die liggen verborgen in de onderwereld.
 
De godin Persephone staat voor onschuld, nieuw leven, voor lente, maar ook voor afdalen naar je eigen diepte en inkeren, de winter. Kwaliteiten van het maagdelijke enerzijds én anderzijds van de wijze vrouw.
 
En dat alles waar die bitterzoete pitjes mij aan herinneren: terug naar mijn eigen seizoenen, naar de wijsheid verborgen in mijn eigen ervaringen, naar mijn eigen diepte, naar mijn eigen inkeer, naar leven-dood-leven. Ze herinneren me eraan te vertrouwen op de betekenis van ieder seizoen, van iedere fase. En dat ik deze mag verwelkomen.
 
 
Vrouwelijke ongemakken
Wist je dat deze uitdrukking een synoniem is voor menstruatie? Een bedekte manier van verwoorden waar het over gaat.
 
Vrouwelijke ongemakken daar praten we eigenlijk niet over. Zeker niet op Social Media. We houden het voor onszelf, hooguit vertellen we erover aan onze naasten of aan vrouwen in een bepaalde setting. Iedereen wordt er ongemakkelijk van, van vrouwelijke ongemakken in het openbaar.
Maar daar zit ‘m nou net de crux. Doordat we het er niet over hebben en doen alsof het niet bestaat, het geheim houden en er in stilte onder lijden, worden de ongemakken des te ongemakkelijker.
 
Een collega in de kraamzorg was enorm doorgelekt. Een grote rode vlek zat in haar witte broek. Zij ging naar huis (heel goed!), terwijl er – met een kersverse kraamvrouw op bed – veel werk te doen was. Ik vroeg me af (destijds) wat ik zelf gedaan zou hebben. Doorgaan met de schaamte, was mijn conclusie. Wat een ongemak voor beide!
De kinderen op de middelbare school mogen bij buikpijn een “paracetamolletje” gaan halen bij de administratie. Ik heb mijn dochter laten weten dat ze van mij op zo’n moment naar huis mag komen. Niet wegstoppen, maar zorg voor jezelf hebben was mijn indirecte boodschap aan haar.
 
Een vrouw vertelde me dat haar menstruatie altijd met veel pijn gepaard is gegaan. Ze had daar echt nare herinneringen aan overgehouden en kon er niet het bijzondere ervan inzien. Menstrueren ging voor haar met veel eenzaamheidsgevoelens gepaard.
Een vroegere buurvrouw vertelde me eens dat ze in een restaurant was doorgelekt op de stoel. Met een stalen gezicht is ze opgestaan en weggelopen, zonder het te melden. Hoe zal ze zich gevoeld hebben?
 
Hoe zou het zijn als je als vrouw mag toegeven aan je menstruatieperiode? Een periode waarin er in je lichaam van alles gebeurt. Dat je niet hoeft door te gaan in hetzelfde tempo, maar dat je – al is het alleen de eerste dag(en) – rust mag nemen, zodat je daarna verfrist de draad kan oppakken?
 
Ook vrouwen-zelf kunnen onderling hard zijn over dit thema. Ze vinden soms dat andere vrouwen overdrijven of zich aanstellen. Zeker de oudere generatie: zij moesten immers toch ook door? Wat een onzin!
En ja, hoe dit in te passen in een maatschappij, waarin we altijd maar door moeten gaan?
Ergens moeten we beginnen om hier verandering in te brengen. Wij kunnen ermee beginnen, voor onze (klein)dochters en alle generaties daarna.
 
Ook mannen kunnen hierin hun steentje bijdragen, met begrip en respect voor de menstruerende vrouw. Het is immers haar baarmoeder, waaruit de mens voortkomt. Dat gaat niet vanzelf!
 
Over dit onderwerp en nog vele andere onderwerpen zullen we het hebben in de Workshop De 1e Menstruatie van je dochter.
 
 
Daar ging ze ….
Bepakt en bezakt stapte ze op de fiets naar het station. Klaar voor de introductieweek van haar nieuwe studie.
Daar stonden wij. Op de stoep voor ons huis zwaaiden we haar uit.
 
Ze gaat nog niet op kamers, maar zal eerst op en neer gaan reizen. Toch voelde het nu al als het einde van een lang hoofdstuk: ruim 18 jaar moederschap van onze dochter Emma.
Ik ben er naartoe gegroeid, met enige weerstand soms. En nu nog voel ik wel eens de neiging om de touwtjes weer aan te trekken. Ook besef ik dat het nu aan haar is. Ik/wij heb(ben) haar van alles meegegeven. Nu mag ze zelf gaan uitvinden hoe het leven te leven.
 
Laatst zat ik op een bankje, terwijl er zich voor mij een mooi tafereeltje afspeelde: een moeder hielp haar 4-jarig dochtertje met vliegeren. Het was mooi om te zien hoe de verbinding tussen beiden was. Een liefdevolle verbinding en gerichtheid van moeder naar dochter, evenals ook andersom. Met het vliegertouw tussen beide. De dochter hield de haspel met touw in haar hand, de moeder gooide geduldig keer op keer de vlieger in de wind. Alsof ze daarmee haar dochter letterlijk en figuurlijk steeds vrij spel gaf. Ook toen het klaar was bleef de verbinding en gerichtheid tussen moeder en kind voelbaar.
 
Die tijd heb ik gehad. Ik kan er met nostalgie op terug blijven kijken, maar voel ook de noodzaak om haar vrij (spel) te geven, het touw te laten vieren. Voor haar: ze is van zichzelf en mag helemaal zichzelf worden. Ze staat op eigen benen en hoeft zich niet meer op mij te richten. Ook voor mezelf: om van WIJ weer een IK te zijn, me te richten op mezelf en mijn eigen leven.
Het is een geleidelijk proces. Vanuit het fysieke hoeft en kan het ook niet meer: ik ben niet meer vruchtbaar, die tijd is voorbij. Het gaat nu echt om een andere focus. Daar ligt ook mijn behoefte.
Ik ben in een andere fase beland. Het is de fase van het vruchten plukken, het oogsten uit alle levenservaringen en te geven vanuit mijn levenswijsheid. De fase van Maga.
 
En soms met zoete heimwee, wat was het heerlijk en soms ook belastend om er zoveel voor een ander, onze dochter, te zijn.
De verbinding, al is deze veranderd, blijft.
 
Poorten en overgangen
Op mijn vakantie zag ik poorten in al haar hoedanigheden: (half)open en gesloten, naar buiten en naar binnen gericht, naar het licht of juist naar het donker, door de mens gemaakt of in de natuur ontstaan. Altijd een doorgang naar een nieuwe wereld.
 
Ze deden me denken aan mijn bevlogen werk, waarin ik vrouwen begeleid bij het maken van hun eigen VrouwenPoortboek. Voor de verschillende fasen in een vrouwenleven: menarche, moeder/grootmoeder-zijn, de levensfasen, rouw.
Poorten en overgangen, die je helpen bij je groei. Door zo’n creatief traject te volgen ga je daar betekenis aan geven.
 
 
Wat beweegt jou?

Niet altijd weet ik waarom ik iets doe. Ik begin ergens aan, ik doe iets, maar heb geen idee waarom. Herken je dat ook?
 
Zo ging het ook met mijn keuze om de kraamopleiding te gaan volgen. In het toelatingsgesprek kwam aan de orde dat mijn niveau te hoog zou zijn, ze waren bang dat ik me zou gaan vervelen. Maar ik wist dat ik dit moést doen en dat ik mezelf zou gaan tegenkomen, omdat ik mijn eigen kind had verloren en nu moeder was zonder kind.
Maar wat was dat wat mij werkelijk dreef? Wat ik later ontdekte was de gelaagdheid van mijn motivatie. Niet alleen het doorgeven van mijn ervaringen van baren, voeden, moeder-worden en rouwen. Maar ook mijn liefde die ik nog had te geven laten stromen. En uiteindelijk werd het een in-het-reine-komen met geen kind hebben en toch moeder-zijn.
Zo ging het ook met mijn motivatie om een menarcheboek te maken voor mijn dochter. Ik dacht dat ik het leuk vond om iets te maken en dat te kunnen geven bij haar eerste menstruatie. Om dit bijzondere moment te markeren.
Zelf had ik me destijds alleen gevoeld bij mijn menarche, mijn eerste menstruatie. Mijn dochter wilde ik graag een andere ervaring geven. Ik hoopte dat ze hiermee een groter besef kreeg van haar verbondenheid met álle vrouwen. En dat menstrueren eigenlijk best iets bijzonders is.
 
Ik besloot om een creatief boek voor haar te maken en gaandeweg ontvouwde zich wat daarin moest komen. Wat ik ontdekte was hoe het werkt met creativiteit: met de liefde voor mijn dochter begon ook mijn creativiteit zonder terughouden te stromen. Eerder zou ik mezelf niet als creatief benoemd hebben, maar nu kon ik daar niet meer om heen. Was dat de echte reden waarom ik dit boek maakte?
 
Eigenlijk was ik toen niet zo bezig met het ruimte geven aan het vrouwelijke. Met de rol van het vrouwelijke in onze patriarchale wereld. Al scheppend ervaarde ik hoe helend het was om het vrouwelijke in mijn leven ruimte te geven, in al haar facetten en daar heel veel in te ontdekken. Tegelijkertijd gaf ik betekenis aan mijn eigen menarche-ervaring.
 
En nog weer later ontdekte ik dat er nog een laagje onder lag. Ik ging voelen hoe jammer ik het vond dat ik zelf in deze levensfase te vroeg mijn onschuld verloor. Hoe graag ik in mijn eigen tempo had willen ontluiken. Door met al deze vrouwenthema’s bezig te zijn kon ik contact maken met de bedding die daarvoor nodig is. En hoe moeders en vaders daarin een bijdrage kunnen leveren.
 
Als ik nu terugkijk, naar alles wat ik deed, de kraamzorgbegeleiding, mijn werk als haptotherapeute, mijn werk in de terminale zorg, mijn begeleiding van vrouwengroepen: het heeft allemaal geleid tot wat ik nu bied:
– het begeleiden van vrouwen door informatie te geven over vrouw-zijn en processen, dat geeft inzicht: hoofd
– ruimte te geven aan persoonlijke ervaringen en verhalen, dit geeft innerlijke ruimte: hart
– door dit op creatieve wijze om te zetten, kom je in contact met je levensstroom: handen
Dit alles helpt je betekenis te geven aan je eigen verhaal!
Mijn werk is ontstaan vanuit mijn persoonlijke, soms kwetsbare, levensloop. Juist daardoor werkt deze manier zo krachtig.
 
Wat beweegt jou werkelijk?
De antwoorden liggen vaak dieper dan ze in eerste instantie lijken.
 
 
Wat oneerlijk!
Haar moeder greep de gelegenheid toen ze even een moment alleen met haar dochter had. Het meisje was twaalf jaar. Haar moeder vertelde haar dat er een dag zou komen dat ze bloed zou gaan verliezen en dat dat betekende dat ze ongesteld was, dat ze menstrueerde. Het meisje sprong op en riep boos en verdrietig: “Wat oneerlijk! Waarom meisjes wel en jongens niet?!”
 
Ze zag alleen de ongemakken. Wat ze zich niet realiseerde was dat menstrueren veel meer inhoudt dan dat. En dat bijkomende ongemakken er helemaal niet vanzelfsprekend hoeven te zijn.
 
Dat, als een meisje gaat menstrueren, het een teken is dat ze vruchtbaar is. Dat dit voor haar betekent dat ze moeder kan worden, en misschien later zelfs grootmoeder. Inmiddels is ze zelfs overgrootmoeder!
Dit meisje, toen nog vrouw-in-de dop heeft via haar bloed kunnen (door)geven, inmiddels alweer verschillende generaties.
 
Dat is toch bijzonder? En niet zo vanzelfsprekend als dat we dat vaak aannemen.
Ieder mens dat hier op aarde rondloopt heeft plaatsgehad in de baarmoeder van een vrouw.
 
Voor mij is het een voorrecht van vrouwen dat we leven kunnen doorgeven. Laten we dat vieren! Laten we onze dochters het wonder dat daarin schuilt meegeven.
Laten we onze (klein)dochters een andere, positieve boodschap brengen over menstruatie en vrouw-worden.
 
 
Ode aan de MOEDER in mij
Het is een bijzondere dag. Vandaag is onze dochter Emma 18 jaar geworden. Wat een mijlpaal in het leven van een dochter en van haar ouders.
 
En nee, het is niet vanzelf gegaan, dat opgroeien. Opgroeien, dat gold niet alleen voor haar, maar ook voor mezelf. Omdat ik zelf ook zoveel van haar geleerd heb! En niet alleen heb ik van haar geleerd, maar ik heb zoveel lessen geleerd in mijn Moederschap.
 
Ik was 23 jaar toen ik moeder werd. In die tijd was ik vooral bezig met overleven en mezelf te handhaven in een complexe relatie. Daar ging veel van mijn aandacht en energie naar toe. Met als grote dieptepunt dat mijn oudste dochter, Nara-Adinde, onverwacht stierf.
 
Voor mij voelt het als dat ik twee keer moeder ben geworden. Tussen beide meisjes zaten 15 lange jaren. En bovendien was ik voor mijn oudste dochter een totaal andere moeder dan voor mijn tweede dochter.
 
Veel innerlijk werk, mijn eigen levensloop onder de loep genomen, heb ik gedaan. Want wat wordt er veel aangeraakt als je naast je opgroeiend kind leeft. Zoveel pijnlijke ervaringen uit mijn eigen kindertijd werden aangeraakt. Dus ik vond het ook niet gemakkelijk om op te voeden. Moeder-zijn, volwassen- en verantwoordelijk-zijn, met zoveel pijnlijke kindervaringen. Het vroeg steeds van me om daar helderheid over te krijgen: was ik een moeder of een meisje?
En zeker heb ik daar ook vergissingen in gemaakt of waren er momenten dat het meisje in mij te aanwezig was om moeder te kunnen zijn.
Daar werd en word ik nog steeds toe uitgenodigd, keer op keer.
 
Nu is Emma 18. Al jaren oefen ik ook in vrijgeven. Steeds weer een beetje meer de teugels laten vieren. Vaak was zij sneller dan ik toe aan weer een nieuwe stap. Dan zei ik haar: “Heb geduld, het komt, ik moet alleen nog even aan het idee wennen.” Dit vrijgeven voelt wezenlijk anders dan het (grote) loslaten dat ik te doen kreeg met de dood van Nara. Dat voelde eerder als een losscheuren.
 
Vandaag vieren we dat Emma volwassen is geworden. Vrijheid en verantwoordelijkheid zullen nu samen gaan komen in haar leven.
Ik ben trots op haar. Ik vertrouw het haar toe. Mét de fouten – lees: levenslessen – die erbij horen.
En ik ben trots op mezelf, de enorme ontwikkeling die ik heb doorgemaakt van toen naar nu, in moederschap, van meisje naar vrouw en moeder.
 
Ode aan de Moeder in mij.
 
 
Vruchtbaar-zijn: vanzelfsprekend?
Nooit had ik twijfels gehad over mijn vruchtbaar-zijn. Ik was er niet mee bezig. Eerder andersom, toen ik zwanger bleek van mijn oudste dochter was ik er eigenlijk nog niet aan toe om moeder te worden…
 
In de jaren dat ik in de kraamzorg werkte zag ik het (bijna) elke keer weer gebeuren: de blijde gezichten van ouders bij de geboorte van hun kind. Opgelucht dat alles was goed gegaan en dat “alles erop en eraan zat”, spraken ze altijd over een “wonder”. Deze intense ervaring – de geboorte van een kind – brengt man en vrouw bij de kwetsbaarheid van het leven. En bij hun eigen kwetsbaarheid zich daartoe te verhouden. Ze hebben gevoeld dat het niet zo vanzelfsprekend is dat alles goed gaat tijdens een geboorte en ook de periode daarna. Want ja, soms loopt het anders… Met een geboorte, een bevalling, balanceer je op de rand van leven en dood. Bewust of onbewust voelen ouders dat.
 
Daaraan vooraf is natuurlijk de zwangerschap, maar nog eerder gaat het over vruchtbaar- zijn. Daar staan we vaak niet zo bij stil. Zeker niet als we nog jong zijn of dat de kinderen nog jong zijn. We zien later wel hoe dat loopt. We zijn eerder bezig om het vruchtbaar-zijn te vermijden, of om te behoeden voor een zwangerschap, dan om het vruchtbaar-zijn te verwelkomen.
Steeds vaker zien we dat vruchtbaar-zijn niet meer zo vanzelfsprekend is. Dikwijls gaan stellen een gynaecologisch traject in om zwanger te worden.
 
Ook zien we de tendens van het wegduwen van alles dat hiermee verbonden is en zo natuurlijk is: de menstruatie heeft haar eigen cyclus: maar we moeten doorgaan en houden er geen rekening mee. Menstruatiepijn en vruchtbaarheid worden ingedamd met anticonceptiemiddelen. Niet dat ik goede oplossingen weet, maar wel vraag ik me af wat we doen met onszelf door er zo mee om te gaan.
Pas als we denken eraan toe te zijn om kinderen te krijgen gaan we ons realiseren dat vruchtbaar-zijn een gift is en zeker niet vanzelfsprekend.
 
Het was een oud volksgebruik om de vruchtbaarheid van mens, dier, boom en plant te vieren. Op het dorpsplein werd op 1 mei een meiboom geplaatst. Versierd met bloemen, planten en linten. Daaromheen werd er gezongen en gedanst.
 
Wordt het niet tijd dat we ons vruchtbaar-zijn weer gaan eren en vieren? En hoe?
 
We kunnen beginnen bij onze dochters die voor het gaan eerst menstrueren. Een teken van vruchtbaar-zijn! Door aandacht te besteden aan dit speciale moment en dit te markeren geven we ze een andere positieve boodschap mee over menstruatie, vruchtbaar-zijn en vrouw-zijn: dat het natuurlijk is en een voorrecht is, omdat het een teken is dat je kinderen kan krijgen.
 
 
Week van “de Overgang”

Gek eigenlijk dat woord: over-gang. In ons leven zijn er vele overgangen die we maken. Ook als we de overgang bij het sterven maken. Toch bedoelen we met dé overgang de periode in een vrouwenleven, wanneer ze haar vruchtbaarheid verliest.
 
Ik ben als vrouw een cyclisch wezen. Mijn menstruatie leerde en toonde mij de verschillende vier fasen die ik maandelijks doorliep. Elke maand een cyclus van deze fasen. Vergelijkbaar met de vier seizoenen. Elk seizoen, elke fase heeft haar eigen kwaliteit en waarde, samen vormen ze een eenheid.
Nu ik niet meer menstrueer volg ik de vier fasen van de maan, die me helpen om trouw te blijven aan het cyclische wezen in mij.
 
Een vrouw doorloopt gedurende haar hele leven ook verschillende fasen.
Vroeger ging men uit van drie fasen van de vrouw: de Maagd, de Moeder (ook als je kinderloos bent) en de Crone. Waarin iedere fase haar eigen kwaliteit heeft, vergelijkbaar met de seizoenen. Het riep bij mij de vraag op: hoe kan het dat dit er drie zijn, terwijl een cyclus vaak uit vier fasen bestaat?
In mijn zoektocht naar een antwoord kwam ik het volgende tegen.
 
De gemiddelde leef-tijd van een vrouw ligt tegenwoordig veel hoger. Vrouwen worden ouder dan vroeger. Doordat ze langer leeft betekent het dat ze – uitgaande van drie fasen -al “jong” in haar Crone-fase zou belanden.
Terwijl er nog zoveel te geven is na de moeder-fase. Het accent ligt niet meer op haar kinderen en het gezin, maar ze geeft van haar verworven rijkdom aan de wereld. Haar kennis en wijsheid zijn de oogst van haar levenservaringen. Dat is wat ze te geven heeft.
In de Christelijke traditie kennen we haar als Sara. Ze wordt ook wel Maga genoemd, vernoemd naar Magnus, de wijze man.
Zij is de vrouw in de overgang: fysiek niet meer vruchtbaar, maar zij oogst uit haar levenswijsheid en schenkt haar vruchten.
Op deze manier wordt “de overgang” een bron van kracht.
 
Daarna komt de Cronefase, de fase van inkeer, loslaten en (voorbereiden op) de dood.
Ik bied een creatief traject aan: Ode aan je vrouw-zijn. Hierbij doorloop je alle fasen en met aandacht voor de overgangen van de ene fase naar de volgende fase. Ik noem ze poorten. Ook als je nog niet in een bepaalde fase bent aangekomen onderzoeken we de fase. Als kwaliteit draag je namelijk alle vier in je: Maagd (jongere), Moeder (volwassene), Maga (oudere), Crone (essentie). Kijk maar in de ogen van een kind: soms ontmoet je daarin diepe wijsheid. Het zijn in feite archetypen. En het ene is misschien wat meer ontwikkeld dan het andere.
 
Je maakt in dit traject een VrouwenPoortboek, waarin je onderzoekt hoe de verschillende archetypen in jouw leven een rol spelen. Wat ze je als kwaliteit te bieden hebben en hoe jouw levensloop tot nu is verlopen bekeken vanuit deze verschillende fasen. Mijn ervaring is dat ik daarmee met compassie kan kijken naar mijn levensloop en betekenis geef aan mijn leven.
 
 
De cirkel is rond
Bijna een jaar lang nam ik de vrouwen mee door thema’s die met vrouw-worden en vrouw-zijn te maken hebben. De vrouwen maakten een creatief boek voor hun dochters. Een cadeau voor de 1e menstruatie van hun dochter, de menarche. Ook een geschenk voor de moeders zelf, omdat ze met dit traject helemaal ondergedompeld werden in hun vrouw-zijn.
 
Daarvoor ontmoetten we elkaar online.
De laatste bijeenkomst van een heel Menarcheboek traject werd een dag waarin we fysiek samen kwamen.
 
Zo fijn om als afronding een dag in alle rust samen te zijn. We behandelden nog een laatste thema, er was ruimte voor creativiteit, er was een bijzondere lunch en de vrouwen konden elkaars gecreëerde boeken bewonderen. Tot slot sloten de vrouwen het traject af met een ritueel.
En toen was de cirkel rond.
 
Eén van de deelnemende moeders omschrijft haar ervaring van het traject in de volgende woorden:
“Het was heerlijk om in rust aan het boek te werken, creatieve bladzijden erin te laten ontstaan en informatie te verzamelen. En de cursusochtenden zelf vond ik bijzonder fijn. Dederiek straalt rust en openheid uit, ze zorgt voor afwisseling tussen informatie geven en momenten en manieren voor zelf innerlijk verwerken en in de groep is ruimte voor uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Doordat het een project is dat zo een heel aantal maanden in mijn leven meeliep had ik voldoende ruimte om echt tijd ervoor vrij te maken. Aan de ene kant is het resultaat een mooi boek, waar ik met vreugde in kan bladeren en met trots en liefde aan m’n dochter kan geven. Aan de andere kant is het resultaat ook een innerlijk sterkere verbinding met mijn vrouwelijke kwaliteiten en ook een sterker bewustzijn van de waarde daarvan. Ik hoop dat dit ook geldt voor alle dochters die een boek als dit van hun moeder krijgen, wanneer ze het doorbladeren en stukjes erin lezen.”
 
 
Vrouwen- of mannenzaak?
Wat heeft een man nou met menstruatie te maken? Dat is toch een vrouwenzaak of misschien ook een mannenzaak?
 
Vrouwen kennen het menstrueren van binnenuit. En iedere vrouw moet uitvinden hoe zich hiertoe te verhouden.
De keus is aan haar welke relatie ze ertoe heeft: Het is vies, ongemakkelijk, het hoort er nou eenmaal bij, het is bijzonder, het is een voorrecht, het is iets waar je vanaf wilt, het is onrechtvaardig, etc.
Veel vrouwen weten niet dat ze zelf invloed hebben op hun menstruatie door te gaan leven met de cyclus.
 
Wat hebben mannen daar mee te maken?
Het helpt een vrouw als haar partner weet heeft van wat zij nodig heeft en wat haar goed doet tijdens haar menstruatie. Maar ook van het feit dat zij een cyclisch wezen is en daar rekening mee te houden heeft. Dat ze niet veroordeeld hoeft te worden op dagen dat ze het wat rustiger aan doet. Dat ze niet voor lui of aansteller wordt gezien, maar doet wat goed voor haar is, waardoor ze daarna weer vrolijker en met meer energie in het leven staat.
 
Ook jongens mogen daar kennis van nemen. Ze mogen al leren dat menstrueren heel natuurlijk is en niet vies. Maar dat meisjes doordat ze menstrueren later kinderen kunnen krijgen. Zo kunnen jongens al vroeg leren hoe normaal dat is.
 
Dus is menstruatie alleen een vrouwenzaak? Nee, het gaat ons allemaal aan. Vrouw en man.
Want ieder mens, man, vrouw, jongen en meisje, dat hier op aarde rondloopt is opgegroeid en geboren vanuit een vrouwenbuik. Zonder deze “vrouwenzaak” zouden we hier geen van allen zijn!
 
Daarom is er ook een workshop voor vaders. Over vaders rol bij een meisje dat vrouw wordt, gemarkeerd met haar eerste menstruatie.
 
 
Onschuld
Te jong ben ik mijn “maagdelijke” onschuld verloren. Te vroeg in mijn puberteit kwam ik met (volwassen) zaken in aanraking waar ik, in die fase van mijn leven, echt nog niet aan toe was en niet tegen opgewassen was. Voor mij ontbrak daar de ouderlijke bescherming. Het heeft mij gevormd, maar gelukkig ben ik niet verhard.
 
Vanwege mijn liefde voor deze mooie pure fase van een meisje dat vrouw wordt en ook door mijn eigen kwetsuur en gemis aan een natuurlijke ontwikkeling en ontvouwing, gun ik het meisjes in deze leeftijdsfase, dat ze in hun eígen tempo hun sluiers mogen afleggen en gaandeweg in de volwassen wereld zullen plaatsnemen. Niet geforceerd of geblokkeerd door iets of iemand buiten hen.
 
In de natuur, waar op dit moment alles ontluikt, is die onschuld overal zichtbaar. Alles is zo pril en zo mooi. Vaak nog bekleed met een zacht donzig laagje. Het associeert me met het proces van een meisje dat vrouw wordt.
Neem de bloesem: door de warmte en het zonlicht opent ze zich onbevangen en toont ze haar hart. Maar te veel zonlicht zal haar doen verschroeien. En te veel kou, zoals de nachtvorst in het voorjaar, doet haar verschrompelen. Eigenlijk vraagt een bloesem om bescherming. Anders zal zij later geen vrucht kunnen dragen.
 
Dat geldt ook voor een meisje. Ze wordt vrouw en draagt in zich nog de onschuld van een kind. Van veel volwassen zaken is ze nog onwetend en onervaren. Zelf realiseert ze zich niet hoe kwetsbaar haar puurheid en onschuld is. Ze is gewoon wie ze is.
Helaas worden veel meisjes al jong “voor de leeuwen geworpen” met alles wat zo gemakkelijk binnen handbereik is, zoals in reclames en op internet, die een eenzijdig beeld geven van vrouw-zijn: vrouwen moeten sexy, beschikbaar en volgzaam zijn. Of juist heel erg initiatiefrijk, voorbijgaand aan zichzelf. Ook de imprint over vrouw-zijn, die een meisje meekrijgt van haar moeder, heeft de nodige impact op haar vrouw-zijn later.
Eigenlijk verliest het meisje daarmee al voortijdig iets van wat heel kostbaar en puur is: haar eigen tempo van ontdekken in haar vrouw-zijn.
Dat vraagt om bescherming. En ook om een geleidelijk vrijgeven, opdat ze zichzelf kan worden. Dus niet een 2e versie van haar moeder. Daarmee wordt van ouders een afgestemde begeleiding gevraagd.
 
Dit thema, en vele andere thema’s die te maken hebben met vrouw-worden, komen aan de orde in mijn verschillende aanbod.
 
 
Lente, een nieuw begin
Wat heerlijk de lente, met alles wat ontluikt. Ik geniet daarvan.
Vandaag 21 maart de eerste dag van de lente. De zon schijnt, knoppen barsten open, lentebloemen bloeien.
Maar, is elk nieuw begin dat zich aandient ook om te verwelkomen?
 
Het is inmiddels lang geleden, 21 maart 1990. In mijn leven diende zich een nieuwe lente aan. Maar een lente die mijn leven ingrijpend veranderde.
Ik was jonge moeder van een dochter van ruim 14 maanden. Toen ik haar ’s morgens vroeg uit haar bedje wilde halen bekroop mij ineens een unheimisch gevoel. Het gevoel werd waarheid … ik vond haar dood in haar bedje. Wat een schrik, niet te beschrijven. Vanaf dat moment stond mijn leven op zijn kop.
En toch, jong als dat ik was (24 jaar) wist ik: dit zal me wat brengen. Diezelfde eerste dag al.
 
Wij mensen zijn gewend om de dood als een einde te zien. En zo voelde dat natuurlijk ook voor mij. Haar dood was voor mij een hartverscheurend verlies.
Gelukkig was er ook iets in mij, een dieper Weten, dat het leven daar – met haar dood – niet stopt. Maar logischerwijs werd dat een lange weg van rauwe rouw en diepe innerlijke processen.
En toch, dat ene sprankje – dat ik hier “lente, een nieuw begin” noem – heeft gemaakt dat ik door ging en kon afdalen in mijn eigen donkere diepte, mijn wonden verzorgde en uiteindelijk ook weer het nieuwe leven kon zien.
Clarissa Pinkola Estés noemt het leven – dood – leven. Waarmee ze bedoelt dat in elk sterven de kiem voor een nieuw leven ligt.
Wat was dat nieuwe leven voor mij?
Een leven waarin ik mezelf op een diepere laag leerde kennen. Ik kwam via mijn kwetsbaarheid bij mijn kracht.
En ook, leerde ik betekenis te geven aan de ervaringen van mijn leven. Waardoor ik er niet aan ten onder hoefde te gaan.
 
Wat heb je daar nou aan?
Ik heb ervaren dat het omarmen van mijn diepe pijn mij de doorgang heeft gegeven naar nieuw leven. Waarin ik beter kan zijn met wat er in mij leeft. En het heeft het me een gevoel van aanvaarding gegeven: dat het is zoals het is.
En zelfs heb ik, terugkijkend, de schoonheid kunnen ontdekken van dit hele proces. Dat geeft me innerlijke rust.
 
Toen ik laatst opnieuw geconfronteerd werd met een verlies ontstond er de behoefte om er ook, naast het stromen van mijn tranen, op creatieve wijze uitdrukking aan te geven. Ik maakte, naast erover te schrijven, een tekening en een gedicht. Ook dat is een fijne manier om expressie te geven aan je verlies.
 
Daarom bied ik een mooi creatief traject voor vrouwen: het maken van een VrouwenROUWboek, ter ondersteuning aan jouw proces.
Het accent ligt daarbij op je creatieve proces, het vorm geven van alles wat verbonden is met jouw verlies in een mooi boek. En natuurlijk is daarin ruimte voor jouw rouw.
Het is geen rouwtherapie. Jij neemt zelf verantwoordelijkheid voor jouw proces. Ik ben er om naar je te luisteren, ik sta naast je en kijk met je mee.
Door op deze manier uitdrukking te geven – in woord en beeld – aan álle fasen die je al hebt doorlopen en nog doorloopt geef je betekenis aan je eigen verhaal.
 
 
Sluiers verdwijnen
Als meisje geboren ben je een vrouw-in-de-dop. Je groeit (in principe) op tot vrouw.
Ieder kind is uniek en bij ieder meisje zal zich dat proces op haar unieke manier ontvouwen.
Voor een meisje is haar vrouw-zijn nog versluierd. Het ligt verborgen. Hoe zal ze zijn als ze later vrouw is? Welke vrouw zal er uit haar tevoorschijn komen?
 
Dat hele proces van meisje naar vrouw vind ik een prachtig proces om te volgen. Vergelijkbaar met het ontluiken van een knop die zich opent en bloem wordt.
Dat vraagt om begeleiding en bescherming.
 
En ook om, met het verdwijnen van haar sluiers, langzaam maar zeker een stapje terug te doen. Uiteindelijk wordt er van jou als moeder (en vader) gevraagd om haar vrij te geven, zodat ze echt zichzelf kan worden. En niet een 2e versie van haar moeder.
 
Over deze thema’s en andere thema’s die raken aan vrouw-zijn en vrouw-worden zullen we het hebben in het traject: MENARCHEboek maken.
Het is een verdiepend traject, met betrekking tot je eigen thema’s rond vrouw-zijn. Ook is het informatief.
En bovenal wordt het een creatief proces. Al je liefde voor je dochter kan je in dit boek tot expressie brengen.
Want aan het einde van het traject heb je een prachtig MENARCHEboek gemaakt voor je eigen dochter. Een geschenk voor haar eerste menstruatie, de menarche.
 
Ik begeleid je daarbij. Het wordt een rijk traject, in een veilige bedding, met individuele aandacht, met handige tips en handreikingen voor je scheppingsproces.
 
Ben je geïnteresseerd?
Op woensdagmorgen 11 mei start ik met een nieuwe groep:
8 bijeenkomsten online, 1x per maand – met een zomer- en winterpauze, waardoor er voldoende ruimte is om te creëren.
We sluiten af met een dag, waarbij we fysiek bijeenkomen.
Je ontvangt van mij een ARTboek en een starterspakket sierpapier.
 
 
 
Vaderpoort
Als een meisje door de poort gaat van de MENARCHE, haar eerste menstruatie, gaat de vader ook door een poort.
Voor alle vaders van dochters geldt: er wordt iets nieuws van jou als vader gevraagd wanneer je dochter vrouw gaat worden.
 
Hierover geven wij, Jan Roelofs en Dederiek Daum, een korte workshop.
Wat kan jij als vader betekenen voor je dochter die vrouw gaat worden? En wat vraagt dat van je?
 
Deze vragen belicht ik vanuit mijn vrouw-zijn, dochter-zijn en moeder-zijn. En Jan vanuit zijn vader-zijn.
Deze workshop is online, dus voor iedereen bereikbaar.
Ons aanbod is zowel verdiepend en persoonlijk, als ook informatief.
Zaterdagmorgen 9 april 10.00 – 12.00 uur
Aanmelden: ddaum@euronet.nl / 06 – 30623794
 
 
Vaders rol bij dochter’s vrouw-worden
Hij had mijn aankondiging in de nieuwsbrief van school gelezen. De aankondiging voor de Workshop “De 1e menstruatie van je dochter”. Of deze workshop alleen voor moeders was? Hij zou als vader ook graag leren over wat hij kan betekenen voor zijn dochter, wanneer zij gaat menstrueren en als zij vrouw gaat worden.
 
Wat een mooie vraag van deze vader.
Ik dacht: “Dat wordt alleen wel een andere workshop. Een workshop speciaal voor vaders.”
 
Vaders spelen een belangrijke rol in het leven van het meisje dat vrouw gaat worden. Maar een andere rol dan die van de moeder.
Dat is de kern van deze workshop: de rol van de vader bij het vrouw-worden van zijn dochter(s).
 
Als vrouw, dochter én moeder, ervaren in het vrouwenwerk, kan ik vaders leren vanuit mijn vrouw-zijn over wat het betekent voor een meisje om vrouw te worden. En wat zij daarin nodig heeft.
Jan, mijn man, is ruim 20 jaar werkzaam in het mannenwerk. Bovendien is hij vader van een dochter. Hij kan vaders leren over de rol van de vader in het leven van een meisje dat vrouw wordt.
 
Het wordt een korte workshop: online, persoonlijk, alleen voor vaders met opgroeiende dochters. Ik geef deze workshop samen met mijn man, Jan Roelofs.
(Voor moeders is er een andere workshop. Bij voldoende interesse zal ik deze opnieuw organiseren.)
 
Tijd: zaterdag 9 april 2022 van 10.00 tot 12.00 uur
Tarief: € 20,00
Aanmelden/info: ddaum@euronet.nl/ 06 – 30623794
 
 
Workshop: Vader – Dochterrelatie
De 1e menstruatie van je dochter: welke rol speel je als vader?
Op het moment dat je vader of moeder wordt, kun je er niet om heen dat er behoorlijk wat wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn.
Welke rol spelen een vader en een moeder bijvoorbeeld in het leven van een dochter bij de eerste menstruatie – de Menarche – en bij de seksuele voorlichting? Bij alles wat ze in haar vrouw-worden tegenkomt?
 
Wij, Jan Roelofs en ik, geloven dat in het anders-zijn van man en vrouw ook op dit gebied veel kwaliteit te vinden is. Dat de moeder hier voor een meisje een belangrijke rol speelt is algemeen aanvaard. Maar hoe staat het met de vader?
Deze vraag over de rol van de vader gaan we belichten in onze on-line workshop op zaterdag 9 april.
 
Daarin nemen we onze ervaring mee vanuit het “mannenwerk” respectievelijk “vrouwenwerk”, evenals onze ervaring in het ouderschap van onze dochter. Dederiek maakte voor haar een “Menarcheboek”, een echt vrouwengeschenk bij haar eerste menstruatie, waar Jan als vader en enige man ook een bijdrage aan gaf.
 
Hierop voortbouwend bieden we nu deze workshop aan, waarin vele boeiende punten aan de orde komen:
– De menstruatie vanuit je dochter benaderd: wat gebeurt er in haar, wat heeft ze nodig, wat is de rol van de moeder?
– Hoe markeer je dit als een “poortmoment” in de relatie van vader en dochter?
– Welke rol speel je als vader in het vrouw-worden van je dochter?
 
Deze korte workshop is alleen voor vaders van opgroeiende dochters en heeft een persoonlijk karakter. Wij bieden in deze workshop informatie en bewustzijn over dit ingewikkelde gebied, waarin allerlei belangrijke man/vrouw-thema’s aan de orde komen in relatie tot je dochter. Verder is er ruimte voor delen en uitwisseling.
 
Dag: zaterdagmorgen 9 april 2022
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Prijs: € 20,00
 
Aanmelding: ddaum@euronet.nl / 06 – 30623794
Maximaal aantal deelnemers: 8.
Voor geïnteresseerde vrouwen is er een aparte workshop voor moeders.
 
 
Niet creatief
Laatst zei een vrouw tegen mij: “Alles wat je doet in jouw traject “Menarcheboek maken” spreekt me aan. Ik zou graag meedoen. Alleen er is een ding: ik ben niet creatief.”
Dit herken ik heel goed. Zelf heb ik ook jaren gedacht dat ik niet creatief was. Maar was het waar?
 
Een paar maanden geleden stond ik voor een groep van 45 vrouwen. Ik gaf een lezing over de Ontembare Vrouw. Ik vroeg de vrouwen: “Wie noemt zich hier creatief?” Toen ik de zaal inkeek zag ik slechts 2 vrouwen aarzelend hun hand opsteken. Aangemoedigd door de andere vrouwen.
 
Hoe komt het dat wij-vrouwen denken dat we niet creatief zijn? En, is het waar?
Blijkbaar hebben we een bepaald beeld bij hoe onze creativiteit er uit zou moeten zien. Dát is wat ons blokkeert.
 
Ik heb, gaandeweg het maken van het Menarcheboek voor mijn dochter, ontdekt dat mijn veronderstelling van niet-creatief-te-zijn écht niet waar is. Dat ik dat niet meer kan zeggen.
Hoe komt het toch dat dat eigenbeeld zo sterk is onder vrouwen?
 
Ik heb ervaren dat als ik het echt helemaal op mijn manier doe en in mijn tempo, dat er zoveel moois of grappigs en eigens tevoorschijn komt.
Misschien was het ook wel de liefde voor mijn dochter die daarin een rol heeft gespeeld. Die liefde maakte dat er iets in mij ging borrelen, bruisen en stromen. En als ik in alle rust bezig was met creëren stroomden de ideeën er zo uit. De ene idee volgde op de andere. Ik begon gewoon en het ontvouwde zich. En dat volgde ik.
 
Het idee hoeft van tevoren niet al kant en klaar te zijn, maar ergens beginnen was wat ik steeds deed.
En omdat het zo uniek was wat ik deed was er geen vergelijking mogelijk. Want vergelijken is dodelijk voor je creatieve stroom. Juist het doen, helemaal op je eigen manier, dat is zo vreugdevol. Dat jij je mag en kan uitdrukken op jouw eigen manier.
 
En rust is nodig voor creativiteit. Het werkt 2 kanten op. Enerzijds heb je rust en ruimte nodig om te kunnen creëren, anderzijds geeft het je rust van binnen als je er mee bezig bent.
Dus wanneer je je verbindt aan dit traject “Menarcheboek maken” – een boek voor de eerste menstruatie van je dochter – geef je ook jezelf een geschenk in vele opzichten: ontdekken over je eigen vrouw-zijn én je creativiteit mag gaan stromen.
 
A.s. woensdagmorgen 2 februari start ik een nieuw traject.
Om je opweg te helpen ontvang je een mooi ARTboek en een pakketje Sierpapier.
Er zijn nog 2 plaatsen. Je bent van harte welkom!
 
Meer informatie: 06 – 30623794 / ddaum@euronet.nl
 
 
Krijgen alle meisjes zo’n mooi boek?
Mijn 13 jarige dochter reageerde, toen ze van mij het zelfgemaakte Menarcheboek had gekregen bij haar 1e menstruatie, alsvolgt:
“Krijgen álle meisjes zo’n mooi boek als ze voor het eerst ongesteld worden?”
Ik keek haar aan en schudde mijn hoofd. Waarop ze verder ging: “Als ík moeder word én een dochter krijg, dan geef ik haar mijn boek. Of nee, dan maak ik zélf een boek voor haar!”
Met deze woorden zei ze me zoveel.
 
Aanvankelijk vond ik het best spannend om het boek, waaraan ik zo lang had gewerkt en waarin ik al mijn liefde en toewijding had gestopt, aan haar te geven.
Ze zat in het begin van haar puberteit. Hoe zou ze reageren? Ze had natuurlijk ook kunnen zeggen: “Hè mam, jij ook met jouw dingen.“ Of ze had op haar menstruatie kunnen reageren als dat ze er niets van moest weten. En daarmee het boek terzijde leggend.
 
Maar ik had haar in de loop der jaren daaraan vooraf, met tussenpozen afhankelijk van haar leeftijdsfase, voorbereid.
En ze heeft het Menarcheboek ten vólle ontvangen. In alle rust bekeek ze pagina na pagina. Zoals ik pagina na pagina heb zitten creëren voor haar.
Genieten was dat.
 
Gun jij je dochter ook zo’n zelfgemaakt geschenk?
Evenals dat je jezelf gunt om zoiets moois te creëren en meer te leren over vrouw-worden en vrouw-zijn?
 
Woensdagmorgen 2 februari start ik een nieuw traject: Menarcheboek maken (via ZOOM)
 
Wil je eerst kennismaken met mij en mijn manier van werken?
 
A.s. zaterdagmorgen 22 januari geef ik – vanwege grote interesse – opnieuw een korte workshop (via ZOOM): De 1e Menstruatie van je Dochter.
De vorige workshop (15 januari.l.) werd met enthousiasme ontvangen. Het was bijzonder te ervaren hoe er in korte tijd een persoonlijk uitwisselen ontstond met ruimte voor gevoelige, kwetsbare thema’s. Ondanks de fysieke afstand, via ZOOM.
 
Foto: Details van de buitenzijde van het Menarcheboek van mijn dochter.
 
 
Vrouwen verlies
Vandaag 13 januari is het de dag dat ik – 33 jaar geleden – moeder werd. Van een prachtige dochter Nara-Adinde. Helaas moest ik haar al snel weer loslaten. Ze stierf ruim 14 maanden later. Onverwacht verdween ze uit mijn dagelijks leven.
Wat hadden haar geboorte en haar komst mij veel gegeven. Voor het eerst voelde ik mijn vrouwelijke (oer)kracht, waarvan ik niet wist dat ik die in me had. En mijn moederhart ging wagenwijd open. Ik werd verliefd op haar.
Wat een groot verlies was het toen ze de levensdraad brak en weer ging … Ook daar heeft ze me veel mee gegeven. Opnieuw bracht ze me in contact met mijn kracht. Ze hielp me met haar sterven om echt voor mezelf te gaan kiezen en gaf me de ruimte om daar voor te gaan.
 
Soms lijkt het zo onwerkelijk dat ze er was, het is al lang geleden. Anderzijds is ze niet uit mijn leven weg te denken. Ze is zo aanwezig geweest en heeft me in vele opzichten diep geraakt.
Haar haarlok in het zilveren doosje is het tastbare bewijs van haar aardse bestaan. Soms streel ik het even langs mijn wang en voel ik “haar”. De geur is helaas verdwenen.
 
Laatst las ik dat de foetale cellen, van een kind in de baarmoeder, via de placenta naar de moeder gaan. En daar levenslang kunnen blijven. Wat een wonder. Dat betekent dat ze op celniveau nog in mij aanwezig is. Ik draag haar in mij. Evenals mijn 2e dochter Emma.
 
Zeven jaren heb ik gerouwd. Dat was een intens proces. Ik was bereid om er dwars doorheen te gaan. Ik had me voorgenomen, al op de dag van haar sterven, dat dit verlies mij niet ten onder zou doen gaan, maar mij iets zou gaan brengen en betekenis zou krijgen.
Toen na 15 jaar Emma kwam kreeg ik de gelegenheid om nog een stukje rouw te verwerken. Daar kon ik pas bij nu ik weer een kind onder mijn hoede kreeg.
Emma hielp mij om opnieuw op het leven te vertrouwen. Wat heb ik veel gehuild de eerste maanden van haar leven. En hoe spannend was het die dag, dat zij net zo oud was en overleefde: de Emma Survives Dag.
 
Deze verlieservaring heeft mij inderdaad veel gebracht. Ik ben erdoor op reis gegaan, op zoek naar mijn kracht, waar ik ook steeds weer de verbinding mee verloor. Inmiddels weet ik dat zij verscholen ligt in mijn kwetsbaarheid.
 
Deze week heb ik een nieuw traject de wereld in gebracht: Het Vrouwen-ROUWboek.
Het traject is enigszins vergelijkbaar met het traject Menarcheboek maken, voor dochters eerste menstruatie, vanwege het creatief vormgeven in een boek. Wat ook geldt voor de andere zogenoemde POORTboeken.
 
Jouw persoonlijke verhaal staat in dit traject centraal. Je geeft het naast schrijven ook op creatieve wijze vorm in een boek. Jouw verhaal, het creëren zelf en de rituelen en eventuele andere ervaringen die ik je aanreik, helpen je een stukje verder in het verwerken van jouw verlies.
Het is een individueel traject, want rouwen doe je in je eigen tempo en op je eigen manier.
Je bent welkom!
 
Meer informatie:
ddaum@euronet.nl / 06 – 30623794
 
Iets geven                                                        
 Ik maakte een boek. Een boek voor mijn dochter.
 Waarom? Voor haar eerste menstruatie.
Ik wilde haar iets geven voor dit bijzondere moment in haar leven.
Ik wilde haar iets eigens geven, door mezelf gemaakt.
Ik wilde mijn liefde uitdrukken voor haar.
Ik wilde haar een andere boodschap over menstruatie meegeven.
Dat alles heb ik uitgedrukt in het Menarcheboek. Menarche betekent: eerste menstruatie.
Het werd een boek vol verhalen, wijsheden, grapjes, informatie, weetjes over vrouw-worden. Een boek vol creativiteit.
 
En weet je wat het leuke was?
Ik beleefde er zóveel plezier aan.
 
Ik nam de tijd en deed het in het geheim, het moest een verrassing voor haar zijn. Elke keer verheugde ik me erop dat ik er weer mee verder kon gaan.
En ik leerde veel over mijn eigen vrouw-zijn én over mijn creativiteit.

 

Wil jij dat ook?
Ik begeleid vrouwen bij het maken van een Menarcheboek voor hun dochter.

Op woensdag 2 februari start ik weer een nieuw traject. En we nemen de tijd. Een keer per maand komen we bijeen, inclusief zomerpauze. Je ontvangt van mij veel input voor inspiratie. Thuis ga je ermee aan het creëren. Op je eigen manier.

 

www.dederiekdaum.nl/activiteiten/menarcheboek-maken/

Wil je eerst kennismaken met mijn manier van werken?
Zaterdag 15 januari geef ik een korte workshop De 1e menstruatie van je dochter.
http://www.dederiekdaum.nl/…/workshop-de-1e…/

Moeders geven …
Moeders geven. Heel veel. Letterlijk vanuit ons lichaam geven we van ons bloed en geven we van onze energie. We stellen ons lichaam ter beschikking als veilig nest voor onze kinderen om op te groeien. En we dragen negen maanden onze kinderen. Ons lichaam is geboortekanaal, de poort waarlangs onze kinderen ter aarde komen. En we geven voeding met onze moedermelk.
En dan, eenmaal geboren, al die uren, dagen en nachten, weken, maanden, jaren lang met aandacht, omhulling, warmte, veiligheid, schone luiers, troost, opvoeden, begrenzen, meedenken, boekjes voorlezen, dingetjes maken, leren, liedjes zingen, naar zwemles brengen. En ga zo maar door. Jaren gaat dat geven door. En naarmate het opgroeien vordert mogen we steeds meer een stapje achteruit doen. Dan wordt er van ons gevraagd om ruimte te geven.

Is het alleen maar géven wat we doen?

Ik ervaar dat ik ook veel ontvangen heb in mijn moederschap: aan levenslessen, aan samen-zijn, aan liefde en verbinding, aan gezelligheid, aan speelsheid, aan creativiteit, aan loslaten, aan verwerken van mijn kindertijd, aan lessen over volwassen-zijn en moederschap, aan van betekenis-zijn, aan… Moeder-zijn vraagt wel om een zekere balans tussen geven en ontvangen te bewaken. Anders geef je jezelf leeg. Dat is een hele kunst.

Hoe zou het zijn om iets te doen dat beide in zich draagt?

Als moeder voor je dochter: geven én ontvangen.Ik bied een mijn mooi creatief traject voor moeders van jonge dochters (10 tot 12 jaar) Als moeder help ik je om iets te maken voor je dochters eerste menstruatie. Wéér geven … zal je misschien denken?In dit geven zit eveneens een geschenk aan jezelf is mijn eigen ervaring. Door de liefde die je voor je dochter voelt kan er iets in jou stromen, wordt je scheppende kracht in beweging gebracht, kan je creativiteit tot uitdrukking komen. En dat geeft veel vreugde!

Verder leer je over je vrouw-zijn. Wat het vrouw-zijn voor jou betekent en wat jou gemaakt heeft tot de vrouw die je nu bent. Dat is wat je aan jezelf geeft, wanneer je meedoet aan een traject als dit. Ik begeleid je bij het maken van een creatief en informatief boek voor de eerste menstruatie – de menarche – van je dochter. Voor dit bijzondere moment in haar leven. Het boek wordt jouw moeder-creatie voor je dochters initiatie. En in dit boek geef je je dochter een andere, positieve boodschap mee over menstruatie en vrouw-zijn.

Meer info: www.dederiekdaum.nl/activiteiten/menarcheboek-maken/Eerst kennismaken met mijn manier van werken? Ik geef ook een korte workshop: http://www.dederiekdaum.nl/…/workshop-de-1e…/

 
 
2022: Oud en Nieuw
Het bevrijden van de vrouw
De afgelopen 2 maanden ben ik grondig aan het opruimen, vrijwel alles in huis is door mijn handen gegaan om te bepalen: weggooien of bewaren. Zo ook de kooi, die ik al jaren heb staan.
Het was een Sinterklaassurprise. Maar voor mij werd het een metafoor voor mijn werk met het boek De Ontembare Vrouw. Een prachtig gemaakte kooi, waarin een vrouw, tevens moeder (vanwege het kind op haar arm), (samen) geketend met touwen om lijf, hals en leden. Met aan de buitenkant de sleutel, eveneens het slot van de kooi.
Ik voelde: het is genoeg. Ze mag bevrijd en de kooi verbrand. Oud en Nieuw vond ik daar een mooi moment voor.
Zogezegd, zo gedaan stapten Jan (mijn man) en ik op de fiets, met kooi achterop, naar vrienden waar we de avond zouden doorbrengen. Onderweg sprak Jan over de herhaling van vrouwenverbranding. Ik realiseerde me dat hij een heel ander plan had dan ik: hij wilde de vrouw met kooi en al in het vuur werpen! Dat was helemaal niet mijn plan. Dus ik zei dat ik hierover met de vrouwen in overleg wilde gaan.
En zo ontstond er een beraad, die laatste avond van het jaar 2021, over het ontketenen van de vrouw door vuur of door haar eerst te bevrijden. Om de beurt deelden we ons standpunt: 3 mannen en 3 vrouwen. Drie rondes lang, met respect voor alle argumenten. Opvallend was dat de mannen unaniem, met verschillende beweegredenen, vonden dat de vrouw met kooi en al verbrand moest worden. Zij zou getransformeerd worden door het vuur en herrijzen uit de as als een Phoenix.
Maar wij vrouwen betwijfelden of zij, en het kind dat ze beschermde, het zou overleven. Wij vrouwen luisterden naar de bevlogen ideeën van de mannen, bewogen mee, maar bleven tegelijkertijd standvastig in onze opvatting dat zij door ons bevrijd moest worden, om daarna de kooi en de ketens te verbranden.
Na deze rondes onszelf uitgesproken te hebben en een pauze opperde één van de mannen dat het eren van de vrouw een belangrijke stap was, die niet mocht worden overgeslagen. Hij zag hen, de mannen, op de vloer liggen het vrouwelijke erend. Iets in mij vond dat “to much”: dragen alleen de mannen en het patriarchaat “schuld”? Wij vrouwen realiseren ons (vaak) niet hoe machtig en krachtig we zijn. Wij dragen zelf ook verantwoordelijkheid voor het verstoorde evenwicht. Wij hebben onszelf teruggetrokken, klein en onzichtbaar gemaakt. Wij houden onszelf gevangen.
Zo legden de mannen gisteravond hun “vlammend zwaard” neer en de vrouwen gingen staan voor hun waarden en verhieven hun stem. Gezamenlijk bevrijdden we de vrouw. Het werd een heel gepeuter, maar net voor 24.00 uur waren we klaar.
Van de spijlen maakten we een vuur, waarin de rest van de kooi verbrand werd. En ZIJ keek toe.
Wat mij opviel was hoe eenieder zich met haar verbonden had gedurende deze avond. En zo zal ze in de toekomst met ons meegaan: het beeld van de bevrijde vrouw.
De as hebben we bewaard als houtskool, waaruit in een volgend samenzijn iets nieuws tevoorschijn kan komen. De oude sleutel, uit de as opgedolven, zal nieuwe deuren openen.
Terugkijkend op deze laatste avond van 2021 hebben we een nieuwe trend gezet. We hebben het vrouwelijke, in onze wereld verstrikt geraakt in een patriarchale manier van omgaan met alle levensvraagstukken, weer ruimte gegeven, zodat ze haar plek weer kan innemen. Niet dat we nu een matriarchale wereld moeten ontwikkelen. Het mannelijke is evengoed belangrijk in het onderscheiden en grenzen stellen. Maar het vrouwelijke en het mannelijke mogen weer in balans komen in ons allemaal. Te beginnen met het bevrijden en erkennen van de vrouwelijke waarden: verbinding en samenwerken met ál dat leeft.
 
 
 
VrouwenPOORTboek
Aanvankelijk wilde ze graag een Menarcheboek maken (een boek voor de eerste menstruatie van een meisje), alsnog voor haar dochter, die allang de puberteit achter zich had gelaten. Na een oriënterend gesprek kwam ze erop uit dat ze een boek voor haarzelf ging maken over vrouw-zijn.
“Verrassend”, zei ze na afloop van de afgelopen sessie.
We spraken over een fase van haar leven waar ze niet zoveel woorden voor had. Het begin van haar puberteit, waarin ze bezig was om vrouw te worden.
Ik had een klein altaar gemaakt, met daarop een paar dingetjes, die de sfeer van deze fase weergeeft. Zoals de vliesjes van de judaspenning, het onbevlekte wit, een bloem die nog in knop zit en op ontluiken staat, en een zacht-roze roos. Zij nam een foto van zichzelf mee, die ze erin plaatste.
Ze stak een kaarsje aan, waarvan het warme licht door een schelpachtig “vlies” (een capiz- schelp) straalde. En ze richtte haar aandacht op het altaar.
Ik stelde haar een paar vragen. Kijkend naar de foto vertelde ze wat ze in deze fase gevoeld, gedacht, gedaan had, etc. Zo maakte ze contact met de vrouw-in-wording, de maagd, die ze destijds was.
En zo neem ik haar mee door de verschillende POORTen van haar vrouw-zijn: Maagd, Moeder, Maga (of Sara), Crone (wijze oude vrouw). Ook gaan we langs alles wat haar vrouw-zijn mede bepaalde of bepaalt en kleurde of kleurt. Elke keer op een andere manier.
Het is een mooie verdiepende reis, die door haarzelf op creatieve wijze wordt weergegeven in een prachtig zelf vormgegeven boek. Dat is het uitgangspunt van dit individuele traject: het maken van een VrouwenPOORTboek. Een traject voor álle vrouwen, jong of oud, met of zonder kinderen. Het gaat over jou als vrouw in al jouw facetten.
En wat is het “nut”? Het maken van zo’n vrouwenPOORTboek geeft betekenis aan je leven: betekenis aan wie je was, aan wie je bent en zult zijn. Het helpt je om je eigen heelheid te omarmen.
Het volgen van dit traject is een Ode aan je vrouw-zijn.
 
 
 
 
Eigen manier
Aan het eind van de avond zat ik met dichte mist op mijn fiets terug naar huis. Tevreden en voldaan. Het was een mooie avond geweest.
Een week geleden stond ik voor een groep van 45 vrouwen, de Vrouwen van Nu, in ’t Hart van Eefde. Niet de jongsten meer, maar nog wel actief. Ze kwamen naar mijn lezing Het ontwaken van de Ontembare Vrouw.
Ik vertelde, aan de hand van mijn eigen levenservaringen, over het archetype de Ontembare Vrouw.

 

Mijn persoonlijke verhaal is een verhaal vol met levenslessen. Over de kracht van mijn kwetsbaarheid, over de groei van mijn diepe onzekerheid naar moed en lef. Over Zij Die Weet, “La Que Sabe” en over het Niet Weten. Over het ont-dekken van het creatieve wezen in mij. En nog veel meer.

De vrouwen waren stil aan het luisteren. Na afloop hoorde ik dat ze anders nog wel eens onderling zitten te smoezen. Ze zeiden onder de indruk te zijn van wat ik en hoe ik mijn persoonlijke verhaal vertelde. En de manier waarop ik daar stond.

Even kwam bij mij de gedachte op: Zo dichtbij, en zo helemaal wie ik ben, gewoon mens onderweg. Wat is daar zo bijzonder aan?
Wetende waar ik vandaan kom, best wel van ver, begrijp ik het. Ik realiseer me dat dat voor heel veel vrouwen (en mannen) niet zo vanzelfsprekend is. Ook voor mijzelf was dat niet zo. Ik heb dit in de loop der jaren zelf verworven.
In het interactieve deel van de lezing nodigde ik de vrouwen uit om plenair iets te delen over hun ervaringen. Een tipje van hun sluiers op te lichten bleek nog een brug te ver. Ik vermoed dat schaamte en angst om zichtbaar te zijn daar aan ten grondslag liggen. Maar de behoefte is er wel. Na afloop kwamen verschillende vrouwen nog even hun verhaal doen bij mij.

 

Waar ik het meest van genieten kan is als ik het net even op een ongewone manier doe. Een beetje “eigen-aardig”. Vooral omdat het me op zo’n moment niet meer uitmaakt wat andere mensen ervan zullen denken, welk oordeel ze erover hebben. Ook deze avond gebeurde dat. Ik had gewoon plezier.

Als toegift nodigde ik de vrouwen uit om te gaan dansen. Ik moest denken aan de woorden van Clarissa Pinkola Estes. Zij schrijft in haar boek, De Ontembare Vrouw:
“De wilde vraag is: Voelt dit lichaam? Is het verbonden met plezier, het hart, de ziel, het wilde? Kent het geluk, vreugde? Kan het op zijn eigen manier bewegen, dansen, wiegen, zwaaien, duwen? Iets anders doet er niet toe”.
 
 
In de loop der jaren heb ik heel wat menstruatieverhalen gehoord. Maar eigenlijk alleen van vrouwen. Ik vroeg Jan, mijn man, wat zijn ervaring was. Hieronder onthult hij zijn verhaal:
 
Litteken
Mijn vrouw Dederiek heeft voor onze dochter Emma een Menarcheboek gemaakt, en ik heb daar – als enige man – ook een bijdrage in mogen schrijven.
Wat heb ik als man en vader met “menstruatie”?
 
Ik ben opgevoed in een tijd dat dit onderwerp een geheimzinnig taboe was. Ik wist dat er “iets” was dat mijn moeder en mijn twee zussen aanging, maar wat dat was, wist ik niet.
Een enkele keer zag ik er iets van. In de bijkeuken stond een emmer met deksel waarvan het niet de bedoeling was dat ik, jongetje van een jaar of twaalf, er in keek. Ik keek natuurlijk toch en zag bloederig water met daarin een soort dode vissen. Snel en geschrokken deed ik het deksel weer op de emmer, blij dat niemand het gezien had.
Later zag ik handdoekjes met een merkwaardige vorm aan de waslijn hangen. “Wat zijn dat?” vroeg ik. Er volgde een erg onduidelijk antwoord waarbij ik op mijn klompjes aanvoelde dat ik niet geacht werd me hiermee te bemoeien. “Gaat jou niks aan.” Nu waren er wel meer dingen die mij niks aan gingen – het salaris van mijn vader, waarom tante Annie geen kinderen had, wat het betekende dat het buurmeisje “moest” trouwen – waardoor mijn nieuwsgierigheid alleen maar des te meer geprikkeld werd. Maar dit onderwerp, wat het dan ook precies was, liet ik maar een beetje. Het was me wel duidelijk dat meisjes ergens last van hadden waar jongens zich niet om hoefden te bekommeren. Dat ik dat niet precies hoefde te weten had waarschijnlijk te maken met die emmer met deksel en die lugubere inhoud.
Vele jaren later besef ik dat ik als jongetje ook een soort inwijdingsmoment heb gehad waarbij bloed en geheimzinnigheid een rol speelden. Dat ging, anders dan bij meisjes, niet vanzelf. Nee, ik moest er iets voor doen. Iets stoms.
 
Mijn vijf jaar oudere zus was een groot padvindster en had een eigen handbijltje. Met dat bijltje wilde ik ook wel eens hakken, hoewel dat helemaal niet mocht. Op gezinsvakantie in de Ardennen ging ik stiekem houthakken en hakte ik mezelf in mijn linkervoet. Het was een flinke jaap, mijn sok was stuk en het bloed sijpelde uit de wond. Geschrokken stopte ik mijn zakdoek in de sok en wrong mij vervolgens de hele vakantie in allerlei bochten om niet de wond in mijn voet te laten zien. Dat lukte. Geen van de gezinsleden heeft ooit gemerkt dat ik met een wond rondliep.
 
Twee jaar later presteerde ik nog een keer hetzelfde, met hetzelfde bijltje, maar nu met mijn linkerhand. Het litteken is ruim vijftig jaar later nog steeds zichtbaar maar ook toen heb ik deze wond voor iedereen weten te verbergen. Ik kan zeggen dat ik dat een hele prestatie vond maar eigenlijk vind ik het nu vooral verdrietig. Verdrietig dat ik zo bang voor straf was (“Hè, wat doe je nu weer voor stoms!”) maar ook verdrietig dat mijn ouders en mijn zussen in mijn jeugd blijkbaar zozeer met zichzelf bezig waren dat een twee centimeter grote wond op de bovenkant van mijn linkerhand geheel aan hun aandacht kon ontsnappen.
En ergens is het ook heel mooi, solidair misschien. “Mijn zusjes in het geheim aan het bloeden? Dan ik ook!”
 
Wat fijn dat die rare, onbenullige, stompzinnige en achterlijke geheimzinnigheid steeds meer tot het verleden begint te behoren. Onze dochter heeft er in ieder geval geen last meer van. En ik ben mijn vrouw Dederiek dankbaar dat ze zo actief, wijs en bewust met dit onderwerp omgaat.
Als ik moeder van een tienerdochter was, wist ik het wel. Meteen inschrijven!
Jan Roelofs
 
Waarom een Menarcheboek (een boek voor de eerste menstruatie) maken voor je dochter? Om te vieren dat ze vrouw wordt en nu vruchtbaar is. En om bewustzijn te brengen op dit thema waarover nog heel veel te leren valt. Ook voor moeders. Te beginnen door onze dochters een nieuwe boodschap mee te geven, voor een nog patriarchale wereld waarin het vrouwelijke een gelijkwaardige plek mag gaan krijgen.
 
 
Voormoeder-ring
Deze ring kreeg ik jaren geleden na het overlijden van mijn oudste dochter. Mijn oudtante, die zelf ook 2 kinderen verloor en geraakt was door mijn verlies, gaf de ring aan mij.
Zij kreeg ‘m van mijn grootmoeder, die de ring aan haar zuster gaf toen haar knokkels te dik waren geworden om ‘m nog te kunnen dragen.
En mijn grootmoeder kreeg de ring op het sterfbed van haar moeder. Zo is de ring een ring uit de vrouwenlijn van mijn moeders kant. Alleen mijn moeder zelf heeft ‘m nooit gedragen.

Ik draag deze voormoeder-ring met liefde. Al dragende voel ik me gedragen en gesteund door mijn voormoeders, de moeders die mij voorgingen.
Bijzonder vind ik deze lijn, omdat mijn moeder de persoon is die me een eerste imprint van vrouw-zijn gaf. Evenals mijn voormoeders daar ook deel van uit maken. In de baarmoeder kon ik – onbewust – al voelen wat voor mijn moeder vrouw-zijn betekende, hoe zij als vrouw in het leven stond. Versterkt door de ervaringen die ik gedurende mijn geboorte en opgroeien verder meekreeg van mijn moeder. Sommige boodschappen dienen me nog, andere niet meer. Daarin probeer ik mijn eigen keuzes te maken en mijn eigen weg te gaan. Dat is een levenslange weg. En dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor de vrouwenlijn die na mij volgt.

Rond het thema vrouw-zijn (evenals rond man-zijn) leven nog veel oude ideeën. Over hoe een vrouw zich moet gedragen, welke plek ze in de wereld heeft, etc. Ook rond vrouw-worden leven er onder vrouwen (en mannen) allerlei ideeën. Toen ik laatst een verhaal van een moeder las schokten de reacties me. Ik zag opnieuw hoeveel hardheid of bitterheid er onder vrouwen leeft als we het alleen al over de menstruatie hebben. “Mannen boffen maar”, “wat is er nou fijn aan ongesteld worden?” en “hopelijk heeft je dochter niet al te veel pijn”, reageerden vrouwen op een eerste menstruatie. Er leeft nog veel boosheid en pijn of verdriet onder vrouwen. Als of vrouw-zijn ons lot is, een lot vol lijden. Voor mij is het een voorrecht om vrouw te zijn.
En ja, er valt veel te onderzoeken en te leren om het daarin goed te hebben met mezelf.

Hoe zou het zijn als wij moeders beginnen met een nieuwe boodschap aan onze dochters, als het over vrouw-worden gaat. Om iets te doorbreken in de vrouwenlijn.
Dat kan je doen door haar eerste menstruatie, de menarche, te vieren en haar een mooi creatief boek te geven, door jouzelf gemaakt. Ik begeleid je daarbij.

15 september start ik een nieuw traject Menarcheboek maken. Ik doe dit via ZOOM zodat ik vrouwen in alle richtingen van het land kan begeleiden. Het wordt traject waarin ook persoonlijke aandacht is en waar je veel kan leren over vrouw-zijn. En we sluiten het traject af met een dag samenkomen.
 
 
Leven doorgeven
In de jaren dat ik in de kraamzorg werkte viel me op dat altijd het wonder van nieuw leven ter sprake kwam. Het wonder dat gepaard gaat met een geboorte. Bij een geboorte realiseren mensen zich, en zeker de vaders, is mij opgevallen, dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat alles goed gaat. En dat een baringsproces zich begeeft op de rand van de afgrond: op de grens van leven en dood. Heel vaak – meestal! – gaat alles goed. Wat een opluchting, dankbaarheid en vreugde zag ik op de gezichten, als alles was goed gegaan. Van dit bijzondere moment, aan het begin van het leven van kersverse ouders en van een nieuw kind, mocht ik keer op keer getuige zijn.

In de gang van het leven, waarin alles zijn eigen loop heeft en onze aandacht vaak versnipperd wordt, vergeten we wel eens het wonder dat wij in ons dragen: wij, vrouwen, kunnen leven doorgeven!
Toen mijn dochter, versgeboren en één dag oud, naakt op de kommode lag realiseerde ik me dat ook zij weer leven zou kunnen doorgeven. Voor mij voelde het als een voorrecht om vrouw te zijn, om leven te mogen doorgeven. Nieuw leven is niet maakbaar. Even als dat vruchtbaar-zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend is. En aan maakbaarheid is een grens.
De menstruatie van een vrouw is natuurlijk verbonden is met haar vruchtbaarheid, met de mogelijkheid voor nieuw leven. Dat vergeten we nog wel eens. En zeker dat haar vruchtbaarheid iets is om zorg voor te dragen, om trots op te zijn, om dankbaar voor te zijn, om te eren!

In onze maatschappij wordt de menstruatie vaak weggemoffeld. Het mag niet zichtbaar zijn en niet voelbaar zijn. We moeten er niet – ook letterlijk – bij stil hoeven staan. We moeten kunnen bezig blijven met waar we mee bezig waren.
Hoe mooi zou het zijn als we “onze dochters” een nieuwe boodschap meegeven. Te beginnen bij de moeders en grootmoeders, zij kunnen daar iets in betekenen. Zij kunnen het voorleven. En zij kunnen ook meegeven dat het vruchtbaar-zijn om te vieren is.
Een mooi moment daarvoor is door de eerste menstruatie van een meisje, de menarche, te markeren met een geschenk.

Ik heb een mooi aanbod, waarin je als moeder (of eventueel als grootmoeder) een boek gaat maken voor je eigen (klein)dochter, een Menarcheboek. Je leert hier zelf ook veel over vrouw-zijn. Met het geven van het boek bekrachtig je bovendien jullie (groot)moeder/dochterrelatie. Het maken van een boek is een geschenk voor dochter en (groot)moeder.
Half september start ik een nieuw traject.


Fijn om vrouw te zijn

Jan, mijn man, en zijn vriend/collega Ton zaten beneden aan tafel. Klaar na een ochtend overleg over hun mannenwerk. Toen ik de kamer binnenkwam flapte ik eruit: “Wat is het toch fijn om vrouw te zijn!” Lachend keken ze me aan.

Ik was die morgen bezig geweest met schrijven over vrouw-zijn. Het ging over het ritme van menstruatie en creatie. Wat vind ik dat een boeiend onderwerp!
Ons-vrouwen is het vanuit onze lichamelijkheid meegegeven om cyclisch te leven. Onze menstruatie verloopt volgens een cyclus. Het herinnert ons eraan rekening te houden met alle “seizoenen”, alle fasen van opkomen, bloeien, oogsten en inkeren. Ons lijf laat ons weten en leert ons wat we nodig hebben. Dat natuurlijke ritme te aanvaarden, respecteren en erop te vertrouwen, dat na het hoogtij weer een inkeer volgt …
Wat een voorrecht dat wij vrouwen dat krijgen aangereikt vanuit onze lichamelijkheid. Dat is toch bijzonder?

En ja, helaas hebben vele vrouwen dat afgeleerd. Nog erger: hebben daar geen weet (meer) van, terwijl je lijf het je vertelt. Onze moeders leefden het waarschijnlijk ook niet voor, maar onze voormoeders wisten ervan. Helaas heeft de trend van het negeren van dit ritmische leven zich steeds verder doorgezet. Er is geen tijd voor rust en inkeer.
Met de woorden van Herman van Veen: “We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet langer, we kunnen nu niet langer blijven staan. We hebben ongelooflijke haast.

Wordt het niet tijd dat we onszelf een halt toeroepen? Wordt het niet tijd dat we weer gaan luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt? Zodat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weer leven volgens hun eigen natuurlijke ritme? Hoe mooi zou dat zijn? Voor jezelf, je nageslacht en voor de wereld?

Lieve moeders van jonge dochters (10-13 jr), ik nodig je uit en bied een mooi traject. Op creatieve wijze ga je een boek maken voor je dochter. Een geschenk voor haar eerste menstruatie, de menarche. Een boek over een gezonde of prettige manier van vrouw-worden. Persoonlijk, informatief, verhalend, leerzaam, met grapjes en schoonheid en met heel veel moederlijke liefde!

Half september start ik een nieuwe groep online. Eenmaal per maand komen we online samen. Dus ook geschikt voor vrouwen die ver weg wonen. Meer info: https://dederiekdaum.nl/activiteiten/menarcheboek-maken/

 
Menstruatie-armoede
Wat roept dit woord bij jou op? Menstruatie-armoede…
 
Vandaag, 28 mei, is het Wereld Menstruatie Dag. In het Engels wordt het International Menstrual Hygiene Day genoemd. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de zogenaamde “Menstruatie-armoede”. Bedoeld wordt: het te weinig geld hebben om maandverband of tampons te kopen. 
Er zijn landen waar meisjes een bananenblad (met scherpe randen), een oude krant, oude lappen of zelfs aarde gebruiken om hun menstruatiebloed op te vangen. Het bloed lekt bovendien door de kleding. Dit vinden meisjes niet fijn, ze schamen zich en ze voelen zich buitengesloten. Elke cyclus, van gemiddeld 28 dagen, verzuimen ze 5 tot 7 dagen van school of blijven helemaal weg van school. Bovendien is door gebrek aan hygiëne een grotere kans op ziektes. Of ze treden in het huwelijk om een man te hebben die maandverband voor hen bekostigt, waardoor ze jong zwanger worden.
 
Ook in ons land zijn bijna 1 op de 10 meisjes en vrouwen die te weinig geld hebben om maandelijks menstruatie producten te kopen. Het is goed dat daar aandacht voor is.
 
Bij het woord “menstruatie-armoede” denk ik niet zo zeer aan het taboe of aan geldgebrek. Voor mij gaat het over de armoedige manier waarop er in onze cultuur (nog steeds) naar de menstruatie wordt gekeken. Er is veelal een gebrek aan bewustzijn over wat de menstruatie betekent in een vrouwenleven. Menstruatie wordt vaak nog beschouwd als iets dat vies is: de kleur, de geur, het doet pijn, het ongemak en de schaamte daaromtrent. Tijdens de menstruatie moet een vrouw gewoon door kunnen gaan met álles.
 
Eigenlijk valt er over dit maandelijkse bloeden nog steeds een zweem van taboe. Wat zou er veel veranderen in een vrouwenleven als zij rekening kan en mag houden met haar menstruatie en haar cyclus?
In de eerste plaats dat zij zelf weet heeft van de kracht van haar cyclus. En ook dat deze in de maatschappij gerespecteerd wordt. Dat dit niet gebeurt, dát vind ik armoedig. We zijn zo ver weg geraakt van onze natuur.
Terwijl het vrouwenlichaam op een prachtige en natuurlijke manier haar oude resten afvoert, de baarmoeder reinigt, om vervolgens een nieuwe cyclus van vruchtbaar-zijn in te gaan en een “nestje” voor te bereiden voor een eventuele bevruchting.
 
Laten we onze dochters een nieuwe, een andere boodschap meegeven. Te beginnen door dit moment van een eerste menstruatie, de menarche geheten, te markeren en te vieren.
 
 
Maagdelijk ontluiken
Ik zie het de laatste weken in de natuur gebeuren. Overal openen zich blad- en bloemknoppen. Wat een schoonheid. Zo puur en teder, zo pril en onbevangen. Kwetsbaar ook, met die koude nachten en het felle zonlicht, in een fase die om bescherming vraagt.
 
Je kan het vergelijken met de fase van een pasgeborene, maar evengoed met het ontluiken van een jonge maagd. Ze is geen klein kind meer, maar ook nog niet een vrouw. Wel is ze vruchtbaar.
 
Toen mijn dochter in deze fase kwam, haar eerste menstruatie – de “menarche” – naderde, was het voor mij, als moeder, een aftasten. Ik wilde er graag voor haar zijn en haar voorbereiden. Maar ik voelde ook het respect voor haar, voor waar zij was in haar ontwikkeling. Wat had ze nodig? Ik hoopte haar niet een gevoel te geven van “in de kou staan” en haar in mijn enthousiasme ook niet bloot te stellen aan “te veel licht”.
 
Ik wilde haar iets geven om het moment van vrouw-worden te vieren. Maar hoe?
 
Zo ontstond het idee om een boek voor haar te maken. Speciaal voor deze gelegenheid. Een zogenaamd Menarcheboek.Hoe ze het zou ontvangen en of ze het kón ontvangen, bleef de vraag. Ze zat tenslotte in het begin van de puberteit, waarin moeders een stapje achteruit mogen doen.Het werd voor mij een creatief proces, waarin ik mijn ziel en zaligheid gaf. En ik leerde zelf veel over vrouw-zijn en creëren.
 
Wil jij dat ook? Iets maken voor dat bijzondere eerste moment van je dochter, de menarche genoemd?
 
Ik begeleid je in een mooi online-traject speciaal voor moeders van jonge dochters (10 – 13 jaar). Met als afsluiting een dag fysiek samenkomen.

Meer info: Dederiek Daum / 06 – 30623794 / ddaum@euronet.nlhttps://dederiekdaum.nl/activiteiten/menarcheboek-maken/

 
Menstruatieverhaal
Ik vroeg haar, ze was toen 93 jaar, hoe het destijds bij haar was gegaan. Ze vertelde me dat ze huilend door de gang van de school had gelopen. Ze had op de wc ontdekt dat ze bloedde. En ze dacht dat ze doodging. De directeur, die haar haar behuilde gezicht zag, stuurde haar naar huis. Thuisgekomen gaf haar moeder haar maandverband en zei haar dat ze voortaan uit de buurt van de jongens moest blijven….
 
Bij haar eerste menstruatie, de menarche, kreeg dit meisje van toen – een vrouw-in-wording – twee boodschappen mee: menstrueren was verbonden met de dood en ze mocht niet meer met jongens omgaan.
Wat is jouw verhaal?
Gelukkig is er door de generaties wel wat veranderd. Maar toch vraagt het thema nog de nodige aandacht. Dagelijks komen er boodschappen langs op tv dat we vooral de ongemakken moeten bestrijden. Niemand mag het zien of ruiken, het moet zo min mogelijk voelbaar en merkbaar zijn, we moeten vooral kunnen doorgaan en de pijn moet bestreden worden. Kortom, menstrueren is een last.
In deze maatschappij ook niet zo verwonderlijk. We hebben geen tijd om stil te staan bij een andere manier van omgaan met onze menstruatiecyclus. Tijd om er letterlijk mee stil te vallen met een kruik op de buik en een kop thee op de bank, zodat je na een korte periode van inkeer met mogelijk meer energie weer naar buiten komen.
Zelf heb ik in mijn vruchtbare tijd hier ook geen weet van gehad. Als je vrouw bent zal je zelf moeten ontdekken wat je echt nodig hebt en wat je goed doet.
 
Bij haar eerste menstruatie gaf ik mijn dochter een zelfgemaakt boek vol vrouwenwijsheden, verhalen, grapjes en informatie. Maar vooral met heel veel creativiteit en liefde! Ik wilde haar een andere boodschap meegeven over menstruatie.
Wil jij ook iets dergelijks maken voor je dochter? Wacht niet te lang, begin bijtijds. Dan wordt het een prachtig project, ook voor jezelf. Ik help je om er een fijn eigen boek te maken. Van mij krijg je een hoop input en bovendien ontdek je van alles over vrouw-zijn.
 
 
Niet creatief-zijn
In mijn vrouwengroepen hoor ik vrouwen regelmatig zeggen: “ik ben niet (zo) creatief”.
Heel herkenbaar wat ze zeggen, zo dacht ik zelf ook altijd. Als ik vrouwen dat teruggeef kijken ze me aan met een gezicht van: “Jij?” Ja, ik heb dat ook heel lang gedacht.
Hoe dat kwam? Omdat ik mezelf vergeleek (en nog wel) met andere vrouwen. Vergelijken is jezelf onderuithalen. Dat is een echt ‘vrouwen-ding’. Pijnlijk ook.

Als ik mezelf vergelijk met mijn ene zus dan vind ik mijn tekeningen kinderachtig. Zij kan zo exact weergeven wat ze ziet, in een tekening of schilderij. Bijna fotografisch. Als ik me vergelijk met mijn andere zus voel ik me een onhandig klein meisje. Zij maakt prachtig metselwerk, met tegels en/of natuursteen: muurtjes, trapjes, terrasjes en dat is niet het enige wat ze kan… En dan nog mijn derde zus: ze is altijd met haar handen bezig iets te maken. In vergelijking met de expressie van mijn zussen voel ik mijn gebrekkigheid, maar ben ik dan niet creatief? Wat is creativiteit?
Het werk van Rembrandt kan je toch ook niet vergelijken met dat van Appel?

In eenieder zit een schepper, een kunstenaar. Teleurstelling, kwetsing, afwijzing, verdriet en pijn hebben gemaakt dat we zijn gaan geloven dat dat niet zo is. We hebben onze eigen overtuigingen opgebouwd en de stemmen van buiten geïnternaliseerd. Deze zijn geworden tot een innerlijke criticus die ons kwelt en ons van alles influistert. Van nature zijn we creatieve wezens, maar het contact daarmee is soms verloren gegaan of geblokkeerd geraakt.
Als je jezelf écht toestaat om het op jouw manier te doen, jouw eigenheid tot uitdrukking te brengen, expressie te geven aan wat er in jou leeft, op jouw geheel eigen manier, wat komt er dan naar buiten? Heb je de moed om het net even anders te zoen of mogelijk zelfs om “gek” te doen? Mag het weer een spelen worden? Een ontdekken? Zodat je er blij van wordt, er plezier aan beleeft? In dat ontdekken kun je nieuwe wegen gaan bewandelen, proberen en groeien. Het gaat niet meer over goed of fout. Ook daar waar het niet zo is geworden als dat je had gehoopt, waar het niet is “gelukt” of het zelfs als “mislukt” aanvoelt. Het levert je altijd een ervaring van spelen, oefenen en leren op. Tenminste, als je jezelf niet afwijst. Want zeggen we dat ook van de natuur: “mislukt”?

Dus lieve vrouwen: mocht dat een belemmering zijn, ik nodig je uit om te komen spelen! Waar ik over schrijf is mijn eigen weg, die ik ben gegaan. Ik kan niet anders meer zeggen dan dat ik een creatief wezen ben. En heus, ik heb jaren gedacht dat het niet zo was.
En ook, creativiteit heeft vele, vele uitingsvormen: schilderen, schrijven, timmeren, bouwen, tuinieren, muziek maken, koken, dansen, zingen, fotograferen, masseren, weven. Maar ook lessen voorbereiden, kruidenelixers brouwen, een ruimte versieren, noem maar op. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Als ik buiten loop, kijk ik vaak vanuit de kunstenaar-in-mij naar de dingen. Een waterdruppel, een lichtval op een blad, de glinstering op het water, de haartjes op een steel, de damp die opstijgt. Ik kan me eindeloos verwonderen en dan bruist het in mij. Dat is waar het over gaat: kan je je weer verwonderen?
Ik nodig je uit om dat weer te gaan doen en zo jouw eigen creatieproces te volgen. Want daarin is zoveel mogelijk ….

Dus, doe je mee aan dit scheppingsproces? Voor je dochter, maar vóóral ook voor jezelf?
Ik nodig je uit voor deze pilot: het maken van een Menarcheboek voor je dochter als geschenk voor haar eerste menstruatie. En ook: het is een geschenk aan jezelf!
https://dederiekdaum.nl/activiteiten/menarcheboek-maken/
 
 
Cyclus van creatie
Herken je dat? Je hebt een creatief idee en gaat er mee aan het werk, het gaat niet vanzelf, maar je wordt er blij van. Alleen het naar buiten brengen ervan voelt nog ongemakkelijk, het vraagt om voorzichtigheid. Je houdt het eerst voor jezelf. Kijkt ernaar en nog eens en nog eens, eventueel pas je nog iets aan. Totdat het klaar is om het aan anderen te tonen. Spannend!

In de aankondiging van mijn nieuwe traject “Menarcheboek maken” (Menarche is de eerste menstruatie van een meisje) nodig ik de deelneemsters uit om zich te openen voor het cyclische principe tijdens het creatieproces. Het is een vrouwelijke manier van creëren.

In een wereld waarin we veelal nog patriarchaal georienteerd zijn, zijn we gewend om ons op ons doel te richten, daarmee kan je jezelf forceren. Je maakt een plan en zet door om je doel te behalen. Daarbij neig je voorbij te gaan de innerlijke bewegingen. Als je te lang en te vaak de dingen op kracht, met druk, doet raak je je plezier kwijt en raak je op den duur uitgeput. Voor creëren is dat dodelijk.

Creëren vraagt erom om in de stilte af te dalen, het niet weten toe laten en dat “uit te houden”, te wachten, totdat er iets in jou begint te borrelen, te broeien en dat dan te volgen. Het komt op, wil naar buiten, eerst heel voorzichtig. Het vraagt nog om bescherming tegen te veel licht of kou. Dan komt het langzaam uit haar schulp en ontvouwt zich, groeit in eigen tempo. Soms ineens met een groeispurt. Knoppen beginnen zich te vormen en in volle overgave komt ze tot bloei en opent ze haar hart. Ze bloeit en bloeit, zonder schroom. Maar er komt een moment dat ze over haar top is, uitgebloeid en langzaam maar zeker verdorren haar bloemblaadjes en verdwijnt haar kleur. Intussen rijpt het zaad, de vrucht, die over blijft. En als dit rijp is en het wordt meegenomen door de wind, een regenbui of vogel, verspreidt het zaad zich. Het oude huls, het blad, de steel, de bloem valt op de aarde en verteert. Het wordt voedingsbodem voor een nieuwe groei. Waar eerst weer die stilte is. Het zaad ligt rustig te wachten in de het donker, in de aarde….

Een dergelijk proces vraagt om vertrouwen en geduld. Net als met zaaien. Durven wachten, i.p.v. ongeduldig in de aarde kijken of er al wat aankomt.
Ik vind dat niet altijd makkelijk. Toch heb ik door de jaren geleerd dat al die verschillende fasen deel uit maken van het hele scheppingsproces. Dat herkennen en die ervaringen hebben mij vertrouwen gegeven voor volgende creaties. Elke keer ga ik weer door deze fasen heen. En ik weet inmiddels dat duwen en trekken niet werkt.

En ja, soms sterft een idee af. Of de boreling schrikt van de reacties uit de omgeving en voelt zich onbeschermd. Teveel zon (te snel in het licht komen en overhit raken) doet verschroeien, te veel kou (kritiek en afwijzing) maakt de overlevingskans kleiner. Het is echt vergelijkbaar met zaadjes die uitkomen. Ik zag afgelopen weken die kwetsbaarheid weer bij de eerste bloemzaden die ik binnen voorkweekte.
Dat proces in jezelf te respecteren en te luisteren naar jouw eigen tempo is een uitdaging. Of beter, een uitnodiging aan jezelf. Dan wordt creëren een fijn proces. En het delen ervan, het bloeien, wordt genieten!
Ben je benieuwd naar mijn nieuwe traject voor moeders van dochters? Daar kan je dit proces ervaren. Keer op keer.
Kijk en lees:
https://www.dederiekdaum.nl/activiteiten/menarcheboek-maken/
 
 
Moedercreatie voor dochterinitiatie
Toen mijn pasgeboren dochter naakt bij mij op de kommode lag verwonderde ik me over de mogelijkheid dat wij vrouwen Leven kunnen doorgeven. Ik moest denken aan de Matroesjka-poppetjes. Uit elk poppetje komt weer een volgend poppetje.
Zelf geboren uit mijn moeder, kwam mijn dochter nu uit mij. En ook zij kan later weer leven geven aan haar kinderen. Wat een wonder!

Leven doorgeven wordt mogelijk wanneer een meisje vrouw wordt. Het is een belangrijke overgang in het leven van een meisje, die gemarkeerd of gevierd mag worden.
Bij het opgroeien van mijn dochter voelde ik het verlangen om daar een voor mij passende vorm voor te vinden. Temeer omdat ik mijn eigen vrouw-worden en de menarche – de eerste menstruatie – als een eenzaam gebeuren heb ervaren.
 
Drie jaar lang ben ik bezig geweest met het maken van een boek voor mijn dochter. Wat aanvankelijk bedoeld was als een geschenk aan haar werd eveneens een geschenk aan mezelf. Het was een enorm creatief proces, waarin ik heel veel ontdekte over mijn eigen vrouw-worden en vrouw-zijn. Over vele facetten die daaraan verbonden zijn.
Toen ik het boek aan mijn 13-jarige dochter bij haar eerste menstruatie gaf was haar eerste reactie: “Oh… mam, krijgen alle meisjes zoiets van hun moeder als ze vrouw worden?” Ik schudde mijn hoofd. Waarop ze zei: “Weet je, als ik later een dochter krijg dan geef ik dit boek aan haar. Of nee, als ik een dochter krijg dan maak ik zélf een boek voor haar.”
Met deze woorden zei ze me alles: ze had het ten volle ontvangen.
 
Een dergelijk proces – het maken van een boek voor je dochter, met alles wat je daarin ook aan jezelf geeft – gun ik álle vrouwen. Vandaar dat ik een traject aan vrouwen aanbied waarin je een menarcheboek gaat maken. Enerzijds maak je een boek voor je dochter en anderzijds ga je je verdiepen in wat vrouw-zijn voor jezelf betekent.
Ben je nieuwsgierig? Meer info:
 
 
Lied ter bevrijding
Opnieuw moest ik aan mijn vader denken, toen ik laatst met de voorbereidingen bezig was van de laatste bijeenkomst van de Cyclus Ontembare Vrouw.
Ik ben opgegroeid in een gezin, waar veel gezongen werd. In de auto, op weg naar Frankrijk, zongen we ons hele repertoire.
Mijn vader zong uit volle borst mee, hij kende de mooiste liederen. Ook voor het slapen gaan kon hij zo heerlijk voor me zingen, met als toegift een zogenaamde “triller”: hij nam zijn huid van zijn keel tussen zijn vingers en schudde deze heen en weer terwijl hij zong. Hierdoor ging de klank vibreren.
Mijn vader zong o.a. “Waar de blanke top der duinen”, “Een karretje langs de zandweg reed”, “Het zonnetje gaat van ons scheiden”, “Kleine waterdropp’len”, “Gedachten zijn vrij”, “In een blauw geruite kiel” en zelfs “Het Wilhelmus”. Lange liederen. Hij kende alle coupletten.
Veel later ben ik me gaan realiseren dat dit liederen waren, die hem door de oorlog heen hadden geholpen. Terwijl hij als jongen aan de andere kant van de wereld in een interneringskamp zat zong hij daar “Ik heb u lief mijn Nederland”, het land waar hij nog nooit geweest was. Het zingen en de belofte dat hij daar ooit naar toe zou gaan, als hij vrij zou zijn, hielden hem op de been.
Het zingen was een éven ontsnappen aan de honger, de miserabele situatie van ziekte en dood om hem heen, de viezigheid, en een vluchten naar een wereld van schoonheid, samenhorigheid en genieten. Dat door de klank van zijn lied en het vibreren van zijn stem door zijn lichaam als klankkast. Het gaf hem een gevoel van vrij-zijn.
 
Ook als je niet de oorlog hebt meegemaakt kan je je gevangen voelen. Gevangen in je eigen doen en laten, in het regime van regels, in je eigen herhalende gedachten, beperkt in je gevoel van innerlijk vrij-zijn. Zingen en klank maken (zonder woorden) geeft je vleugels. Een stroom van klanken door je heen laten gaan. Je stem voluit laten galmen en horen. Of heel zacht en teder uiting geven via je stem. Waarbij het niet gaat om mooi of lelijk, zuiver of vals, hard of zacht. Maar opdat jouw stem, jouw geluid mag klinken. En dat anderen dat mogen horen. Je wordt er blij van en vaak voel je je zelfs herboren.
Soms, als ik het niet goed heb met mezelf, ga ik klinken. Vaak al kort daarna voel ik me heel anders.
 
Het verhaal “Skelettevrouw” dat de vorige Cyclus Ontembare Vrouw centraal stond gaat over een vrouw in de gedaante van een skelet. Ook wel Vrouwe Dood genoemd. In het verhaal zingt ze zichzelf vlees aan haar botten en komt tot leven. Ook hier blijkt wat een leven-wekkende kracht het zingen in zich draagt.
 
Eén van de kenmerken van de Ontembare Vrouw is dat zij weet dat haar harteklanken laten vibreren haar levenskracht en levensvreugde geeft.
 
 

Goudmijn
Toen mij gevraagd werd om mee te denken over het thema eenzaamheid had ik even niet veel woorden. Ik weet van mezelf dat mijn stilvallen te maken heeft met het mezelf ermee verbinden. Want dan gaat er een “AAN-knop” aan. En dat gebeurde nog niet. Mijn neiging is om op zo’n moment te denken: waar haal ik het vandaan? Kan ik het wel?
Met mijn hoofd wist ik wel dat het soms even tijd nodig heeft in mij. Ik was die avond wat gespannen. Daar had ik nog onvoldoende aandacht aan besteed.

Mijn “ja”-antwoord kwam, omdat ik wist dat ik het thema boeiend vind. Maar: niet wetende, zonder woorden, met het ongemak.
Thuisgekomen ging ik naar bed met de vraag om mee te denken.
Ik stelde mezelf een volgende vraag: hoe speelt dit thema in mijn leven? Hoe voel ik me als ik me eenzaam voel?
Want eerlijk is eerlijk, het is een universeel thema, van alle mensen. Ook ik ken eenzaamheid.

Wat ik in feite deed was dat ik met de vraag aan mezelf me opende voor mijn eigen innerlijke wereld, waar ervaringen liggen opgeslagen. Tastend in het ‘duister’ van niet weten, voelend in mezelf deed ik licht schijnen op dit thema.
Er kwam een stroom van waardevolle informatie omhoog. Zozeer dat ik niet kon slapen van alles wat er opdook. Wat een opwinding. Terwijl ik weet hoe het werkt, het verraste me toch weer.

Het was bijzonder hoe ik naar huis ging met een gevoel van “ik weet het niet”, maar met het besef dat daar nog iets anders voor nodig was: contact maken met mijn eigen gevoelens rondom het thema eenzaamheid.
Toen ik eenmaal in mijn eigen diepte afdaalde, mijn eigen binnenwereld, kon ik me met het thema verbinden. De stroom van antwoorden die opgang kwam voelde als rijkdom: goud waard.

Zo’n goudmijn ligt in jou ook verborgen. Een plek, waarin je diepe Weten ligt opgeslagen.

In mijn werk met verhalen nodig ik vrouwen uit zich als het ware tot hun binnenwereld te richten en zich te openen. Het is de wereld waar alles ligt aan ervaringen. Ook wat we verborgen houden, bewust en onbewust, zoals je ‘lastige’ gevoelens en emoties. Waarom? Het is de wereld, waar je uit kan putten, waar je antwoorden op je vragen en je diepe wijsheid kan vinden.

Ik stuur de vrouwen regelmatig met een vraag naar huis, waarmee ze gaan leven. Mij-meren. Niet te veel denken, maar voelend aanwezig-zijn bij die vraag, afdalend in hun eigen diepten.
Dankbaar komen ze de volgende keer met – vaak verrassende – antwoorden weer terug. Blij met de schat die ze hebben opgedolven.

 

Onder de eenzaamheid
Als ik me voorbereid op een thema ga ik afdalen in mijn eigen ervaringen. Dat doe ik voelend. Zo ook toen de vraag kwam over eenzaamheid na te denken.
Er zijn van die dagen, momenten dat ik me eenzaam kan voelen. Herken je dat?
Eenzaamheid is van alle mensen: jong en oud, arm en rijk, sociaal en alleenstaand.
Hoe fijn je relatie of huwelijk ook is, hoe breed je netwerk van vrienden en familie ook is, toch kan je gevoelens van eenzaamheid ervaren.
Er is een verschil tussen momenten of periodes van eenzaamheid óf langdurige eenzaamheid. Hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt.

Afdalend in mijn eigen eenzaamheidsgevoelens kwam ik bij een ander gevoel: schaamte. Schaamte voor mijn gevoel van eenzaamheid.
Het klinkt nogal dof en grauw als je zegt dat je eenzaam bent. Wil een ander dan wel bij me zijn? Ben ik dan wel gezellig genoeg? Heb ik dan nog wat te geven of kom ik alleen halen?
Voor mij geldt dat eenzaamheid niet alleen met het alleen-zijn te maken heeft, met weinig sociale contacten hebben en gezellig-samen-dingen-doen, maar dat ik ergens het contact met anderen verlies, omdat ik iets uit het contact houd. Ik laat niet zien hoe ik me van binnen voel. In het contact valt daardoor een zeker gat, een wel gevoelde, maar niet gedeelde lege ruimte. Dit beïnvloedt de kwaliteit van het contact, het wordt vlakker, de jeu is eruit.

Daaronder ligt nog een ander gevoel, zeker als dit langer duurt, ik raak verdwaald in mezelf. Waarom voel ik me zoals ik me voel? Waarom voel ik me eenzaam? Diep van binnen liggen er gevoelens in mij, waar ik geen aandacht aan heb geschonken, waar ik aan voorbij gegaan ben. Het kan iets heel kleins gaan. Soms is het een “nee” terwijl ik “ja” heb gezegd. Wat ik doe: Ik trek me terug uit het contact. Ik verlaat als het ware mezelf, ik raak het contact met mezelf kwijt. Als dat langer duurt geeft mij dat de diepste eenzaamheidsgevoelens. Ik noem dit existentiële eenzaamheid. Dat wat aan de grond van mijn bestaan ligt: verbonden zijn met mezelf.

En dan de schaamte. Deze weerhoudt me ervan om contact te maken met anderen over die ‘lastige’ gevoelens, die ik van binnen voel. Schaamte voor de eenzaamheid. Maar ook over de gevoelens die onder de eenzaamheid liggen, zoals verdriet en rouw, woede, angst, jaloezie, pijn.
Met schaamte lijkt de brug naar contact niet te nemen te zijn. Maar als je van een ander hoort dat hij/zij zich schaamt dan denk je misschien: “Joh, wat maakt dat nou uit?” Je vindt dat heel gewoon. Eigenlijk schaam je je voor je mens-zijn: mens-zijn is inherent aan dergelijke gevoelens ervaren.

Maar ergens onder die schaamte zit nóg weer een nuance, die ik trots zou noemen.
In mezelf kan ik voelen dat er een laagje is dat zich niet wil laten kennen. Ik ben niet eenzaam, ik ben niet bang, jaloers, boos, verdrietig of wat dan ook. En, niemand mag weten, dat ik dat in mij heb. Dat is mijn geheim …
Schaamte zegt eigenlijk: dat ik anders zou moeten zijn, dat ik niet goed ben zoals ik ben. Schaamte houdt me klein. Dan is het fijn dat trots er is, die lijkt me wat groter te maken.
Moet ik dan schaamteloos zijn en alles tentoonspreiden? Nee, schaamte heeft ook een functie: het beschermt me tegen grenzeloos gedrag. Maar als schaamte en trots de overhand gaan krijgen, gaan ze tegen me werken.
Oh, je moest eens weten. Ik heb zo regelmatig van al deze gevoelens. Gelukkig ook, dat maakt me een voelend mens. En elke keer vraagt het van mij om me hiertoe te verhouden en waar ik voor kies. In eerste instantie met mezelf, maar zeker ook in relatie met anderen.

En daar ligt voor mij een belangrijke grond van eenzaamheid en direct ook de complexiteit van eenzaamheid. Er ligt zoveel meer onder.
Dat vraagt om eerlijkheid, in de eerste instantie naar jezelf. Eerlijkheid over je schaamte en je trots, eerlijkheid over je eenzaamheidsgevoelens, eerlijkheid over de gevoelens en de pijn die onder je eenzaamheid liggen.
Het vraagt ook om bewustzijn. Herkennen dat je al deze lagen in je hebt. Erkennen, aanvaarden dat je deze lagen hebt. En de moed hebben om daar een nieuwe stap in te zetten: hier contact over te maken.

Daar ligt volgens mij de weg uit de eenzaamheid. Elke keer weer. Hoe meer er verborgen ligt, hoe meer innerlijk werk er te doen is, hoe moeilijker ook.
Als ik met de vrouwen werk hoor ik vaak terug hoe fijn ze het vinden om al deze gevoelens, die in hun leven, te delen. Zoveel herkenning onderling ook.
Zelf breng ik ook in hoe de thema’s, die centraal staan, in mijn leven spelen. Voor mij is dat de enige manier om dit werk te kunnen doen. Anders ga ik op mijn tenen lopen, omdat ik iets moet ophouden en mezelf anders moet voordoen dan ik me voel.
En elke keer kom ik mijn schaamte en trots weer tegen. De stem die zegt: wat moeten de vrouwen wel niet denken … ja, zo is het.

De oplossing van eenzaamheid wordt vaak gezocht in leuke activiteiten. Samen dingen doen is fijn. Geeft je plezier en gezelligheid, waardoor er ruimte ontstaat. Je gaat ontdekken dat mensen je best leuk vinden en met je samen willen zijn.
Maar duiken in de gelaagdheid van je eenzaamheidsgevoelens, het oplichten van de sluiers die alles afdekken, daar ligt je uitweg. Elke keer weer als het zich aandient. De schaamte en de trots, de eenzaamheid en de gevoelens die daar onder liggen aankijken. En je zult ontdekken dat ook jij gewoon een mens bent, net als ieder ander. Je hoeft niet anders te zijn.

 

Ga! Ga! Ga!
Regelmatig als ik een blog schrijf en deze op Facebook post denk ik even aan mijn zus en mijn familieleden die ook op Facebook zitten en het mogelijk zullen lezen. Wat vindt(en) zij
ervan? Ben ik niet te buitensporig? Te vrijpostig?
Deze gedachte komt langs en ik neem haar waar. Ik weet: dit is mijn familiesysteem dat aanklopt, mij influistert hoe ik me te gedragen heb. Niet zozeer mijn zus. Zij vindt het vaak mooi, weet ik, wat ik schrijf. Maar op zo’n moment representeert zij mijn familiesysteem.
Ik herinner me ook niet dat mijn moeder me ooit heeft gezegd hoe ik me moest gedragen. Zij juicht mij juist toe en vindt mij moedig, omdat ik doe wat zij nooit gedurfd heeft. Maar blijkbaar heb ik heel goed gekeken en gevoeld hoe “het hoort” in onze familie. En hoe “wij-(vrouwen-)in-de-familie” het doen of niet doen.

Op het kastje van mijn kamer heb ik verschillende foto’s staan. Het zijn foto’s van mijn voor-moeders. Een foto van mijn levende moeder; een tweeluik met een foto van mijn ene oma, moeder van mijn vader, die ik helaas nooit gekend heb, en de foto van mijn andere oma, moeder van mijn moeder. Schuin achter haar staat de foto van weer haar moeder, mijn overgrootmoeder. En achter alle foto’s staat in een lijstje een afbeelding van de prachtige icoon van de Oermoeder, Moeder-aller-moeders, geschilderd en mij geschonken door Marita Coppes.

Ik kijk graag naar ze. Ik praat met ze. Soms pak ik mijn drum en zing of klink ik voor hen om contact met ze te maken.
En ook al heb ik ze niet allemaal gekend, ik houd van ze.
Via hen ben ik gekomen. Door mij stroomt hun bloed. Ik draag hun genen en erfelijkheid in me mee en ik mag dit weer doorgeven. Ik ben trots op ze. Trots op wie ze zijn of waren en
blij om een deel van hen te zijn.Soms vraag ik ze om steun of om raad.
En als ik dan zo bij deze foto’s zit ga ik soms bewust met mijn rug naar ze toe ga zitten, om te voelen dat ze letterlijk en figuurlijk achter me staan. Om te voelen en te ontvangen dat ze in mij geloven en mij stimuleren.
Maar ook, en dat is belangrijk voor mij, om echt mijn éigen weg te kunnen gaan.

Want lieve voormoeders: met respect voor het familiesysteem, met respect voor de vrouwenlijn, met respect voor jullie vrouwen: ik moét mijn eigen weg gaan. En daarmee verbreek ik de lijn van zoals “het hoort”. 
Mijn eigen weg gaan is voor mij de manier om te worden die ik ben.

Gedicht:
Acht vrouwen op een rij.
Zeven vrouwen achter mij.
Achter mij mijn moeder en achter haar de hare.
Achter elke dochter een moeder tot de Oermoeder toe,
de Moeder aller moeders. Ze zeggen tegen mij; Ga verder… ga verder dan wij…
Jij staat vooraan, Jij bepaalt…,
Stop niet waar wij niet verder durfden gaan.
Ga…! Ga…! Ga…!
(schrijver onbekend)

 

Veiligheid
Ik weet nog goed wat een docent tegen me zei, jaren geleden, toen ik hem aansprak op zijn woorden, naar mij, tijdens een les in mijn therapie-opleiding. Ik vertelde hem dat zijn woorden mij een onveilig gevoel hadden gegeven. Bovendien hij zag toch immers hoe onzeker ik was? Waarop hij reageerde: “Maar de veiligheid zit toch in jezelf …”
Nee, dit wilde ik niet horen. En ja, hij had gelijk. Ook gaf het me een gevoel van schaakmat gezet te worden. Ik voelde me niet gehoord, niet gezien en het voelde als een terugkaatsen van de bal. Ik vond dat hij in zijn positie als docent moest zorgen voor een veilige bedding. En hij had mij voor de groep voor schut gezet met prikkende opmerkingen. Ja, dat vond ik.

Maar…. Wat had ik kunnen doen?
Ik had kunnen opstaan en kunnen zeggen dat hij mij te ver was gegaan, dat ik me voor schut gezet voelde, dat hij over mijn grens was gegaan. Desnoods had ik mijn stem kunnen verheffen. Maar dat deed ik niet.
Wel zei hij later dat hij me graag mocht, waaruit ik concludeerde dat hij het niet uit ‘kwaaie wil’ had gedaan.

In mijn groepen met vrouwen is mijn uitgangspunt een veilige bedding vormen. Maar hoe veilig kan ik het maken? Ik leef voor dat ik het veilig maak voor mezelf door mijn kwetsbaarheid in te brengen. Vrouwen zien dat ik ook mijn zoektocht heb in mijn leven. Het maakt me gewoon mens en ik kom minder gauw op een voetstuk te staan. Vrouwen voelen dat het niet gek is als ze met hun eigen kwetsbare thema’s komen. Ze herkennen zichzelf in anderen en voelen, horen en zien: “Hé, dat heeft zij ook. Ik ben niet de enige die daar mee worstelt. Dus het is niet gek.” De vrouwen voelen begrip en compassie voor het proces van andere vrouwen en leren gaandeweg, beetje bij beetje, ook compassie voor zichzelf te hebben. Dus langzaam maar zeker kan de schaamte, voor het openen van hun kwetsbaarheid, plaats maken voor meer vertrouwen.

En dat echte vertrouwen begint in jezelf. Niet doordat ik of wie dan ook zegt dat je je niet hoeft te schamen. Nee, door te voelen én ervaren dat je kwetsbaarheid ok is. Dat niemand je erop afrekent. Sterker nog, dat het juist heel moedig is als je je kwetsbaarheid toont. En dat kwetsbaarheid ook schoonheid in zich draagt. En door zulke stappen te zetten ga je voelen hoe je kwetsbaarheid verbonden is met je kracht. Omdat je kunt samenvallen met wie je werkelijk bent en niet meer jezelf anders hoeft voor te doen. Dat maakt je stevig en heel krachtig.

Zo ga je ontdekken dat je het op deze manier zelf veilig maakt voor jezelf. Dat je veiligheid dus in jezelf zit.

Ik heb me heel veel voor mezelf geschaamd en me laten weerhouden door het idee dat het stom of dom zou zijn als ik bepaalde dingen doe. Maar gaandeweg is daar ruimte in gekomen, ben ik meer van mezelf gaan laten zien en kost het me niet meer die moeite als vroeger om mezelf te tonen. En soms ook wel. Dan heb ik geduld en wacht ik tot het moment rijp is om weer een nieuwe stap te zetten.

Om mij heen hoor ik vrouwen regelmatig zeggen dat ze zich schamen: voor hun lichaam, om hun stem te laten horen, om te laten zien hoe ze het liefste dansen, om hun kwetsbaarheid te tonen.
Lieve vrouwen, mijn ervaring is: doe het, kleine moedige stapjes zetten, onthullen. Er huist zoveel schoonheid in jou. Als dat er mag zijn is het voor jezelf en de wereld zoveel meer genieten. De wereld is er niet bij gediend dat je je terughoudt. Je zult merken: hoe vaker je naar buiten komt met wat er in je schuilt, hoe veiliger je het voor jezelf maakt.

En eerlijk gezegd: soms juist iets geks of aparts doen (zoals deze foto plaatsen) geeft mij altijd het meeste plezier, omdat ik de uitnodiging en uitdaging om mezelf te tonen niet uit de weg ben gegaan. Een beetje schroom, dat is niet erg. Als ik me maar niet laat weerhouden. En zo maak ik het voor mezelf veilig. Steeds meer voel ik dat ik niet anders hoef te zijn dan die ik ben. Dat is genieten!

 

Onderaardse rivier
Ik was al vaker in een grot geweest. Maar afgelopen week werd ik diep geraakt toen we in een bootje over een ondergrondse rivier voeren. Vijf verdiepingen daalden we af door de holtes van Moeder Aarde. Met trappen, ooit daar aangelegd, opdat we daar diep in de aarde bij deze levensader konden komen.

We voeren onder begeleiding van een gids, die ons naar een ondergrondse waterval bracht. Indrukwekkend hoe daar met volle kracht het water naar beneden ‘viel’ en stroomde. Helaas konden we vandaar niet verder varen, aangezien de ondergrondse rivier door de regenval te zeer was aangezwollen en de waterstand te hoog was geworden.

Ik moest steeds denken aan de metafoor waarover Clarissa Pinkola Estés schrijft in haar boek De Ontembare Vrouw: de “Rio Abajo Rio”, de rivier onder de rivier. “Wanneer die grote ondergrondse rivier de mondingen en vertakkingen in onze psyche eenmaal gevonden heeft, zal ons creatieve leven zich als een wilde rivier vullen en legen, aanzwellen en afnemen met de seizoenen.”
Evenals haar woorden: “De creatieve kracht stroomt over het terrein van onze psyche op zoek naar natuurlijke holten, de arroyos, de kanalen die er in ons bestaan en maakt ons tot zijrivieren en bekkens; wij zijn de poelen, meren, beken en wijkplaatsen ervan. De wilde creatieve kracht stroomt in elke bedding die we hebben, die waarmee we geboren zijn maar ook die welke we eigenhandig gegraven hebben. We hoeven ze niet zelf te vullen, we hoeven ze alleen aan te leggen.”

Het bevaren van deze rivier doet mijn eigen creatieve stroom weer aanzwellen. Ze inspireert me. Het maakt me opnieuw weer enthousiast over de verhalen in dit prachtige boek, waarbij de metaforen steeds veel zichtbaar maken over mijn persoonlijke leven.
Daar werk ik mee in de Ontembare Vrouwengroepen.

Verdroogd
Triest werd ik, toen ik thuiskwam van een weekje aan zee, bij de aanblik van onze mooie kleine Acer, een rode Japanse esdoorn. De grond lag bezaaid met een groot deel van haar bladeren. Opgekruld en verdroogd door de hitte en gebrek aan water.

Het raakte me. Niet alleen omdat ik nu niet meer van haar prachtige rode bladertooi kan genieten, vooral in het najaar is dat zo mooi. Maar ook omdat ik er iets van herken in mezelf.
Soms heb ik van die momenten dat ik me opgedroogd kan voelen, behoefte heb aan voeding en inspiratiestroom. Alsof het sap er dan uit is en ik droog sta, het stroomt dan niet in mij.
Heb je dat ook wel eens?
De Ontembare Vrouw is voor mij een voedingsbron, ze brengt me in contact met de plek in mezelf waar ik mij weer vullen kan, ze wijst me de weg, ze inspireert me.
Vandaar dat ik trajecten aanbied aan vrouwen om zich te laten voeden en te laten inspireren.

Marktkoopvrouw van de magische wereld
Toen ik jaren geleden op de markt bij een kraam stond begon een marktkoopman luidkeels te roepen: “Lekkere kersen, mooie aardbeien!” Mijn dochter, toen 2 jaar, schrok zich een hoedje bij dit harde stemgeluid. Ze barstte in tranen uit.
Wat voor deze koopman vanzelfsprekend is om zijn waren zo aan te prijzen, is het voor mij een ontdekkingsreis wat míjn manier is. Wil ik mijn ‘waren’ aan-prijzen? En bovendien: wat zijn mijn ‘waren’? Wat bied ik nou éigenlijk aan?

Ik zoek naar woorden om aan anderen over te brengen wat ik doe en wat het je brengt. Maar dekken deze woorden waar het in wezen over gaat?
Ik wil vrouwen raken in hun verlangens. Verlangens waarnaar?
Toen ik de vrouwen opdracht gaf hun diepste verlangen te verwoorden, omschreven ze dit als: vrij-zijn, mezelf zijn, samenvallen met wie ik ben, tot mijn recht komen, onvoorwaardelijke acceptatie van wie ik ben. Ze omschreven allen iets van wat ook mij voortdrijft.
En zodoende getuig ik in al mijn schrijven van waar het leven mij heeft geraakt en daarmee ook mijn diepste verlangens heeft aangewakkerd en me in beweging bracht en brengt. Ik wil vrouwen inspireren en aanmoedigen om hun verlangens te volgen en daarvoor stappen te zetten. Gewoon omdat het zoveel levensvreugde brengen kan.

Ik ben geen verkoper. En bovendien neemt de ene vrouw net weer iets anders dan voor de andere vrouw mee uit een Cyclus Ontembare Vrouw.
Het boek De Ontembare Vrouw, dat ik als leidraad neem, veelzijdig. Zoveel facetten van vrouw-zijn komen aan de orde.

In mijn laatste flyer schreef ik:
“Hoe zou je kijken, praten, lachen, bewegen, ademen en hoe zou je stem klinken als je werkelijk zou leven vanuit je oorspronkelijkheid, je eigen wilde natuur? Niet meer anders hoeven zijn. Niet meer naar anderen hoeven te kijken, maar rustig bij en met jezelf zijn. Zijn die je werkelijk bent. Hoe zou je je dan voelen?
De natuur ontluikt, groeit en bloeit én leeft. Ook daar waar ze heel verstild in de aarde haar onzichtbare werk doet. Ze is ongeremd en houdt zich niet terug. En ze heeft haar eigen ritme. Laat je door haar inspireren.”

Waar de ene vrouw zich opnieuw inschreef, omdat deze tekst haar nieuwsgierigheid prikkelde, schreef een andere deelneemster in haar evaluatie het volgende:
“Ik zou zeker niet de woorden gebruiken die op de flyer staan, want ik zelf zou daar niet door aangetrokken worden…. Ik zou zeggen: laat je meenemen/ stap in de magische wereld van oude sprookjes, en de verborgen boodschappen die je onderbewuste weten activeren. Laat je onderbewuste tegen jou spreken met wat je diep van binnen al weet en verdiep je ervaringen met de magische kennis die in de oervertelling ligt besloten. Dederiek begeleidt je daarbij op een mooie, rustige en diepgevoelde en doorvoelde wijze. Dat is wat ik ervaren heb en daarom wil ik doorgaan.”

Me verdiepend in een nieuw verhaal voor het volgende seizoen voel ik de kracht van haar woorden. Ik verwonder me over het feit dat een verhaal me kan raken op een laag waar mijn persoon het nog niet weet of begrijpt. Dat vraagt een overgave aan wat zich ontvouwen wil.
Ook schreef ze over mij: “Vanuit jouw eigen diepe verbinding met de ‘waarheid achter de dingen’ kan je een sfeer creëren waarin anderen in de wereld naar binnen kunnen treden en er contact maken met wat er voor hen op dit moment helend kan zijn. Eigenlijk de onderwereld, waar de verhalen ontstaan en verzameld zijn; waar wij uit putten in het leven van het script in dit leven, aanvankelijk onbewust maar steeds meer bewust en meer zelf scheppend.”

Gevangenschap
Er zijn regelmatig van die momenten waarin ik me gevangen kan voelen. Dat gevoel van gevangen te zitten richt zich naar buiten. Naar regels, naar mensen, naar normen. Het roept bij mij een innerlijk verzet op. Soms voel ik me echt bekneld en zie ik de uitweg even niet meer.
Vanmorgen realiseerde ik me opnieuw weer dat de weg naar mijn vrijheid écht in mezelf zit. Of ik nou rechts of linksom ga, in feite maakt het niet uit. Als voorbeeld: of ik nou aangenomen of afgewezen wordt voor een baan, in beide gevallen kunnen dezelfde innerlijke reacties opkomen: een gevoel van opluchting of een gevoel van vastzitten. Ikzelf ben degeen die kan kiezen tussen beide. In die keuze ligt mijn vrijheid. Pak ik die of houd ik mezelf gevangen?
Al mijn terughouden óf het mezelf laten zien en horen zijn daar een uitdrukking van.
De Ontembare Vrouw her-innert me steeds dat die vrijheid er altijd is en in mezelf zit.

De Ontembare Vrouw nodigt je uit om te léven. Spelen; je stem laten horen; bewegen, geheel op eigen wijze; je uniciteit laten zien, in plaats van je aan te passen, je “gekheid” ruimte geven; je kwetsbaarheid en je kracht te tonen. Dat is zo heerlijk, daar ligt vreugde.
Het overleven is de gevangenis. Terughouden, volhouden, uithouden, onthouden, kleinhouden, inhouden (grappig: allemaal woorden met “houden”) doen je inperken en geven een gevoel van vast te zitten. Ook in de uitdrukking “geen houding weten te geven” zit het gevangen-zitten verborgen. Voor wie, voor wat zou je dat doen?

Aan gevangenschap is ook nog iets anders verbonden. In het echte leven geldt dat een gevangene schuldig wordt bevonden. Dat is de reden waarvoor een mens gevangen wordt gezet.
Hoe zit het met de eigen schuld bij gevoelens van gevangen-zitten?
In mezelf ontdek ik dat gevoelens van schuld en schaamte maken dat ik onvrij word, dat ik niet meer handel, dat ik me terugtrek. Mijn innerlijke criticus fluistert mij in dat ik schuldig ben. Maar is het waar? Meegekregen via de voorouderlijn en/of de maatstaf in de maatschappij. Ik ben er niet ongevoelig voor. Maar, als ik de pijn, die de schuld en de schaamte in mij teweegbrengen, toe kan laten en ga doorvoelen, voel ik dat ik weer opnieuw kan kiezen en dat ik daarmee mijn eigen vrijheid toeëigen.

Dit en nog vele andere thema’s komen langs in een Cyclus Ontembare Vrouw.
In een groep van vrouwen ga je onderzoeken, kun je je spiegelen en kan je spelenderwijs ontdekken hoe het bij jou zit en of je dat nog dient.

Tot slot: En de foto?
Ook bij het posten van dit plaatje, of eigenlijk al eerder – bij het laten maken van deze foto -, was er de uitnodiging of uitdaging aan mij: hoe vrij ben ik? Vrij van wat de voorbijgangers tijdens het fotograferen en jij, de lezer, hiervan zullen denken. Eenmaal die vrijheid toegeëigend voel ik mijn speelsheid daarin. En dat is genieten!

Lef of moed?
Toen de vrouwen binnen kwamen zag ik het al aan hun blikken, de manier van bewegen en ik hoorde het in de klank van hun stemmen.
De vrouwen hadden de opdracht gekregen iets in te brengen, iets te doen, wat ze nog nooit eerder hadden gedaan. Iets nieuws waar ze naar verlangden om daar een stap in te zetten, iets wat ze wilden ervaren, onderzoeken, maar wat ze ook spannend vonden. Iets wat hen uitdaagde. Het hoefde niet iets groots te zijn, want hele kleine stappen die gezet worden kunnen soms al groots aanvoelen of een belangrijke verschuiving teweegbrengen. Als zodanig kan het dan als een initiatie werken.
Toen de vrouwen bijeen zaten waren ze gespannen. Bang voor wat er komen zou.
We raakten in gesprek over dat het zo spannend was. De één zei dat ze bang was om zichtbaar te worden, een andere vrouw twijfelde of het wel goed genoeg zou zijn, weer een ander was bang voor een blackout en zo kwamen er een tal van redenen langs.

Ik vertelde hen dat ik zelf vroeger voor alles bang was. Nee, niet om alleen in het bos of de duinen te lopen, wat menig vrouw nooit zal doen. Maar meer waar het betreft dat ik iets van mezelf moet laten zien, daar waar ik moet presteren. En nog steeds speelt angst wel een rol in mijn leven. Heel lang heeft mijn angst me ervan weerhouden om stappen te zetten. Ik bevroor en deed liever niets dan dat ik het risico aanging.
Ooit zei een therapeut tegen mij: “Jij moet veel dingen doen waar je bang voor bent.” Het was een mooi advies, dat ik toen in de wind sloeg, omdat ik er echt nog niet aan toe was. Maar ik heb het nooit vergeten.
Op een gegeven moment kwam er een omslag in mij. Ik had er schoon genoeg van: mijn verlangen werd groter dan mijn angst. Wat bevrijdend was het om te ontdekken dat ik meer in huis had dan ik dacht. En dat ik, naarmate ik meer spannende dingen deed, ook minder bang werd. Sterker nog, ik genoot van alle overwinningen in mezelf.

In de vrouwengroep vertelde een vrouw dat ze in haar leven al veel spannende dingen had gedaan, de gekste dingen. Ze had zich niet laten weerhouden door haar angst. Maar ze miste de vreugde die daarna kan komen. Eerder was er bij haar de gedachte: wat heb ik nou toch weer gedaan. Zij was ook degene die erg tegen deze bijeenkomst op zag. Eigenlijk voelde ze elke bijeenkomst dat ze liever thuisbleef.
Ik vroeg haar hoe ze dat dan al die jaren gedaan had: al die spannende dingen, die ze afschuwelijk vond. “Deed je het met lef of vanuit moed?”
Vaak gebruiken we deze woorden door elkaar, als dat ze hetzelfde zijn. Voor mij zijn ze wezenlijk anders.
Ze kwam er al voelend en pratend achter dat ze vaak de dingen vanuit stoerheid, dus met lef had gedaan.

Voor mij geldt dat ik met lef óver mijn angst heenstap. Bij wijze van spreken: God zegen de greep, ogen dicht en springen maar óf mezelf opblazen, stoer-zijn en gaan met de banaan.
Met moed neem ik mezelf – mét mijn angst – mee in wat ik doe. Mijn handeling wordt dan gedragen. Zo blijf ik in contact met mezelf en mijn angst. Misschien daardoor wat minder perfect, maar toch. En dat voelt, ondanks de kwetsbaarheid van dat moment, zo krachtig.

Zo nodigde ik de vrouwen op deze ochtend uit om op deze manier hun ‘ding’ in te brengen. Met de angst, waardoor ze aanwezig konden blijven. Want wanneer je vanuit lef de dingen doet, wordt een deel in jezelf, de angst, opzijgeschoven. Je stapt ergens overheen.
Het werd een rijke ochtend. En de vrouwen straalden toen ze weer naar huis gingen.

Dit is een greep uit vele momenten van samen-zijn in een Cyclus Ontembare Vrouw. Elke keer is anders. Steeds weer duik je in jezelf, onderzoek je hoe je het tot nu toe gewend bent te doen en of je dit nog dient en past.

En deze vrouw? Zij heeft zich voor een derde cyclus aangemeld, omdat deelname aan de groepen haar zoveel geeft.

Goud
Dit klompje goud fotografeerde ik afgelopen week in het Teylers Museum in Haarlem.
Sommige mensen houden niet van goud. Laatst nog hoorde ik een vrouw zeggen dat ze niet van dit metaal houdt omdat ze goud associeert met glitter en glamour.
Zelf hield ik vroeger ook niet van goud, ik hield alleen van zilver.
Op school leerde ik ooit dat zilver is verbonden met de maan. Dit metaal spiegelt net als de maan. En goud is verbonden met de zon, een metaal dat straalt, net als de zon.

Voor mij heeft goud een andere dimensie gekregen. En misschien ben ik wel daardoor van goud gaan houden.
Goud heeft voor mij in de loop van mijn leven een metaforische betekenis gekregen. Ik verbind het met dat wat veel (innerlijke) waarde heeft. Zoals een schat of mijn innerlijk goud. In de taal hoor je dat ook terug: “een hart van goud”.

In verhalen kom je vaak het goud tegen. Het goud dat je kwijtraakt of waar je naar op zoek gaat. Het gaat over dat in jezelf wat voor jou veel waarde heeft.
En dat is wat we ook gaan doen in de nieuwe Ontembare Vrouwen Cyclus.
Ben je ook op zoek naar je eigen goud?

Ben je de enige of ben je uniek?
Het is een lange weg: mezelf worden. Nog steeds vraagt het elke dag mijn aandacht. Ik kom van ver. Ooit had ik me heel erg aangepast, omdat ik dacht dat er dan van mij gehouden zou worden. En ik raakte mezelf volledig kwijt. Ik wist niet meer waar mijn grenzen lagen, ik kon geen keuzes maken en ik kende mijn eigen verlangens niet. Maar op deze reis, opzoek naar mezelf, heb ik heel veel ontdekt en geleerd. En het belangrijkste is: het is heel gewoon menselijk om deze weg te gaan, omdat zoveel mensen deze zoektocht afleggen.

Je denkt misschien dat jij de enige bent, de enige die de dingen voelt zoals jij ze voelt, de dingen ziet zoals jij ze ziet. Je houdt het voor je, want je wilt niet anders dan anderen zijn, opvallen of buiten de boot vallen.
Tegelijkertijd wil je graag gezien worden. Echt gezien worden. Maar dat is ook eng.

En natuurlijk, je hebt gelijk, je bent uniek en dus ben je de enige die is zoals jij bent. Dat maakt je bijzonder.
En ja, er is ook een universeel deel, dat heel veel mensen of – iets specifieker – vrouwen, zo voelen en ervaren. Gewoon omdat dat dat bij mens-zijn of vrouw-zijn hoort.

Hoe fijn is het om te ontdekken dat andere vrouwen met dezelfde thema’s leven. Erin zoeken, erin worstelen, eruit leren te groeien.
Het is stimulerend en enthousiasmerend om met andere vrouwen te zijn en elkaar te spiegelen, aan te moedigen en bekrachtigen. En ja, het is misschien ook spannend.

Maar nee, je hoeft niet zoals zij te zijn. Je hoeft niet beter, knapper, slimmer, stoerder, empathischer, grappiger, opgewekter, diepgaander, zelfstandiger, echter, vrouwelijker, serieuzer of krachtiger te zijn. Al dat niet. Jij bent jij. En jij bent het krachtigst als je gewoon bent die je bent. Dus niet als een andere vrouw, maar gewoon jij.

Dus veranderen? Nee, juist niet. Hooguit jezelf niet meer aanpassen, je niet meer anders voordoen dan dat je bent of voelt, jezelf (en/of anderen) niet meer voor de gek houden en steeds je best blijven doen.
Kortom: niet proberen een ander mens te worden, maar gewoon weer helemaal jezelf zijn.

Oh, wat een verademing. Niet meer op je tenen lopen, geen maskers meer dragen, geen glimlach op je lippen als deze niet van binnenuit komt, niet meer je adem en buik inhouden of je schouders optrekken.
Want wat word je moe van altijd anders zijn dan je eigenlijk bent …..

Ja maar, ik heb het heel mijn leven al zo gedaan, ik weet haast niet beter, hoe doe ik dat dan?

Beetje bij beetje.
Door te herkennen dat je het doet.
Door te herkennen hoe en wanneer je het doet.
Door je verlangen toe te laten dat je het anders wilt en ‘dichtbij jezelf’ wilt zijn.
Door te ontdekken wat je ertoe bracht en brengt om het zo te doen.
Door te ontdekken wat je weerhoudt om jezelf te zijn.
Door te oefenen met en bij andere vrouwen. Gewoon in alle eenvoud.

Langzaam maar zeker ga je ontdekken dat je meer lucht, ruimte, plezier, ontspanning, vitaliteit en levenslust krijgt.
Dus wat weerhoudt je nog?

Weggetjes naar mijn kracht
13 januari: het is de dag dat ik 30 jaar geleden moeder werd.

Ik was 23 jaar en ik ervoer tijdens de geboorte van mijn oudste dochter de enorme kracht die ik in me heb. Tot mijn groot verdriet stierf zij ruim 14 maanden later, onverwacht. Maar ook haar sterven deed die kracht in mij aanraken.
Haar geboorte en haar sterven herinnerden mij aan een kracht, die ik lang niet altijd kon en kan voelen. Maar sindsdien weet ik dat deze in mij is en gaandeweg de jaren weet ik er beter de weg naartoe te vinden. Want ze is er voor mij, die kracht staat tot mijn beschikking. Dus waarom zou ik haar niet gebruiken?

Ken je die kleine paadjes in bos, duin, veld of op de hei? Ze kronkelen door het landschap, lokken je en je twijfelt of het een echt wandelpad is. Dit zijn paadjes die ontstaan zijn, omdat een hert, haas of vos daar langs is gelopen. En doordat ze vaker dezelfde route hebben genomen is er gaandeweg een pad ontstaan. Dat noem ik een wildpaadje.
Ik vind het de leukste paadjes om te bewandelen. Ze roepen bij mij de behoefte aan avontuur op.

Ga je met me mee op avontuur? Nieuwe wildpaadjes aan leggen in jezelf.
Je bent gewend om altijd dezelfde route, hetzelfde pad te nemen. De dingen op dezelfde manier te doen. Dat is bekend, vertrouwd, daar weet je de weg. Je weet precies wat je kunt verwachten en soms is het eenzijdig of saai.
Zou je niet op avontuur willen gaan? Je horizon vergroten? Nieuwe gebieden willen verkennen? Ik neem mee “het bos” in! Je kunt er nieuwe dingen beleven, ontdekkingen doen, nieuwe uitzichten krijgen, wie weet kom je verrassingen tegen, onbekende routes ga je lopen, misschien zelfs in het “donker” of mogelijk kruist een wild dier je pad.

Het zijn allemaal beelden, die ik niet letterlijk zo bedoel. Maar met het verhaal, waarmee ik werk in de Ontembare Vrouwengroep, ga je ervaren hoe de thema’s in het verhaal van het boek in jouw leven spelen. Ga eens van het pad af en struin dwars door het wilde veld. Of kies een ander pad, waarvan je niet weet waar je uitkomt of neem een afslag.
Om nog even in de metafoor van het bos te blijven: Wat zou jij doen als je het donkere bos in wordt gestuurd? Hoe vind je daar de weg, zijn er nog andere wegen, wat kom je zoal tegen in jezelf?
Dat laat ik je ervaren. Je gaat ervaren wat jouw manier is die je gewoon is en mogelijk ontdek je dat er andere manieren zijn, die inmiddels beter bij je passen.

Met de verhalen uit De Ontembare Vrouw maak je echt een ontdekkingsreis. In jezelf, met een groep andere vrouwen. En ja, soms verdwaal je en weet je even niet hoe verder. Soms ben je moe en moet je uitrusten op een steen of stam. Soms heb je daar een bijzondere ontmoeting waardoor je andere gezichtspunten leert kennen en soms krijg je prachtige uitzichten.

En het nieuw-ontdekte pad, dat je leuker, mooier of korter vindt of dat beter bij je past, wordt naarmate je het vaker bewandelt steeds duidelijker, totdat het een duidelijk bekend pad is geworden. Je leert door nieuwe stappen andere wegen te vinden.

Zo is het ook gegaan met die kracht in mij. Eens heb ik haar in mezelf gevoeld. De eerste keer dat ik haar voelde overkwam het me. Maar ergens in mijn lichaam is die ervaring opgeslagen. Ons lichaam heeft een gevoelsgeheugen, waarin alle ervaringen worden opgeslagen. Gaandeweg mijn leven is er van zo’n wildpaadje naar mijn kracht een duidelijker pad ontstaan, dat ik gemakkelijker kan vinden en kan belopen. Gewoon doordat ik het steeds vaker heb bewandeld.

Dat is de reden dat ik niet alleen wil praten over de inhoud van een verhaal, maar je wil laten ervaren en voelen. Zo ga je wildpaadjes aanleggen in jezelf. En eenmaal aangelegd betekent het dat je ze terug kan vinden. In het begin is het nog wat onduidelijk, maar gaandeweg zal dit pad steeds duidelijker worden en gemakkelijker te vinden en te belopen.

Dus, ga je mee op avontuur?


Eigen – aardig
Misschien een beetje “eigen-aardig”, maar heimelijk had ik er plezier in. Het is een uiting van mijn creatief proces en een niet terugdeinzen voor wat men ervan zal vinden: de vrouwen, deelneemsters van de Ontembare Vrouwen Cyclus en/of jij, die dit leest en deze foto ziet.
Waar ik het over heb?
Ik had laatst een tafereeltje (zie foto) in het midden van de cirkel van de Ontembare Vrouwengroepen gemaakt, met daarin allerlei vuil uit de IJssel. Plastic dopjes, sigarettenpeuken, (snoep)verpakkingen, een plastic bekertje, een restant van een plastic flesje, etc. Ja, en alles bij elkaar gelegd had het wel wat viezigs.
Het thema van de bijeenkomst ging namelijk over de vervuiling van de (creatieve) levensstroom.
 
Toen ik vorige week langs de IJssel liep te struinen en de rotzooi uit de rivier verzamelde werd ik aangesproken door een vrouw. Ze vroeg me of ik niet zo’n grijpertje had om deze viezigheid mee op te rapen. Ik zei haar dat ik het niet erg vond om het met mijn blote handen te doen. Ik kon ze thuis weer wassen.
 
De IJssel is, na een lange droge periode waarin de stroom steeds smaller en ondieper werd, inmiddels weer aangezwollen tot een mooie gevulde stroom. En wat me opviel was hoe er op de oevers vlak langs het water, evenwijdig aan de rivier, een lange strook met takjes en vuil, dat uit de rivier kwam, lag. Wat een prachtige metafoor en voorbeeld, realiseerde ik me.
 
Hoe moeilijk blijkt het vaak voor vrouwen om hun ruimte in te nemen en te behouden. Allerlei invloeden maken dat een vrouw zich kleiner maakt, terugdeinst of zich terughoudt, niet zichtbaar durft te zijn, afwezig is en haar eigenlijke kracht, die in haar schuilt, niet toont.
Als dat te lang duurt, droogt ze op. Net als de rivier. Dat heeft effect op alle fronten: op haar emotioneel welbevinden, haar fysieke gezondheid, haar creativiteit en nog veel meer.
Het beeld wat ik hier bij de rivier zag, was hoe de rivier zelf, door haar ruimte weer in te nemen, alle rotzooi naar buiten werkt.
Vaak lijkt het als dat er van buitenaf iets moet veranderen, maar het is uiteindelijk de innerlijke kracht in de vrouw zelf die maakt dat ze haar ruimte weer inneemt.
 
En dat maakt dat ik zo’n plezier heb bij het maken van zo’n tafereeltje. Ik houd mezelf niet meer terug. Beeldend als dat ik ben ingesteld, vind ik het fijn om gerelateerd aan het thema iets in het midden te leggen. En hoe gekker of aparter hoe leuker en des te meer plezier ik eraan beleef. Waarom? Omdat ik voel dat ik het doe, ondanks een lichte schroom voor wat men ervan zal vinden. Yes!
Dat is wat De Ontembare Vrouw mij bracht en brengt: mezelf tonen. Ook daar waar het wat ongewoon, apart of ietwat “gekkig” is. Eigen – aardig.
 
Ook zin om meer in contact met dit stuk in jezelf te leven? Laat je inspireren door De Ontembare Vrouw!
 
 
 
Ervaringen als cirkels in het water
Het is alweer een tijd geleden dat ik naar de theatervoorstelling “For the time being”, onder artistieke leiding van Boukje Schweigman, ging. Nooit eerder zag ik een theaterproductie van haar hand. Ik was zeer onder de indruk. Het was een interactieve voorstelling, waarbij je als bezoeker deel uitmaakte van het theater. Ik werd als het ware meegezogen in wat daar gebeurde. Het was een kijken, contact maken en meebewegen of weer doorlopen. En het verrassingseffect was groot.

De regiseusse biedt een woordeloos theater aan. Dat doet ze omdat, zoals ze zelf zegt – via de beleving – de boodschap dieper binnen komt dan wanneer je met woorden zou werken. Met deze interactieve voorstelling kreeg ik, net als de andere toeschouwers, een ervaring aangereikt, voor eenieder verschillend en met mogelijk een ander inzicht.

Wat een mooie insteek van Boukjes theatervoorstelling! Het raakte me des te meer vanwege de ervaringen in het moment, die me lieten me voelen. Voelen wat het met me deed, daar te zijn, daar te kijken, te zien, daar deelgenoot van te zijn. En daarmee voelde ik ook: mijn grenzen, ongemak en schaamte, mijn nieuwsgierigheid, verwondering en speelsheid werden aangeraakt en mijn vreugde, verrast-zijn en dankbaarheid voor deze ervaringen, die me nieuwe (gevoelde) inzichten gaven.

Wat me verraste is de synchroniciteit met mijn manier van werken in de Ontembare Vrouwengroepen: ervaringen aanbieden. Vanwege het diepgevoelde effect.
Namelijk door ervaren kun je voelen hoe het verhaal raakt aan jouw eigen leven. Daar is geen goed of fout, daar speelt alleen de ervaring. En als zodanig biedt een verhaal je eigen inzichten en antwoorden.

Als ik werk met het boek De Ontembare Vrouw kies ik een verhaal, dat we in een periode van ruim 4 maanden gaan onderzoeken en ontdekken waar het raakt en wat het vertelt. Het zijn veelal universele thema’s die aan de orde komen.
In eerste instantie vertel ik je het verhaal, omdat het dan anders tot je komt dan wanneer ik het zou voorlezen of wanneer je het zelf zou lezen. Daarna deel je in de groep wat het verhaal in jou geraakt heeft. Want een verhaal raakt altijd: positief of negatief, mooi of stom. En het vertelt daarmee altijd iets over jezelf.

Elke bijeenkomst stel ik een ander thema uit het verhaal centraal. Daarbij bied ik uiteenlopende ervaringen die raken aan het gekozen thema. Dat kan zijn met dans, stem, aanraken, opdrachten, bewegen, rituelen, visualisaties, stilte. Net wat aan de orde is. Hierdoor ga je voelen hoe het thema in jouw leven een rol speelt en wat het je te vertellen heeft. Je krijgt nieuwe inzichten, niet met je hoofd, maar je lichaam laat je voelen wat het beste bij je past en wat je goed doet.
Eén van de deelneemsters verwoordde het alsvolgt: “De ervaringen bieden me een symbooltaal, waardoor ik mijn hoofd los kan laten en ik op zielsniveau geraakt word. Ze laten me voelen. En, ik kan ze weer ‘terugpakken’. Ze helpen mij om een soort innerlijke gevoelsbibliotheek op te bouwen, met positieve ervaringen, waaruit ik kan putten.”

Je lichaam heeft een gevoelsgeheugen, waarin alle gevoelservaringen liggen opgeslagen. Dat kan ook betekenen dat oude pijnlijke ervaringen aangeraakt worden. De nieuwe ervaringen die je in de groep opdoet maken dat je naar deze positieve ervaringen terug kunt grijpen. Hierdoor kunnen stap voor stap oude pijnlijke ervaringen en gewoonten plaatsmaken voor een andere manier van doen en zijn. In de veilige bedding van de groep kun je hiermee oefenen, zodat je het met de tijd kunt integreren in je dagelijks leven.
Ervaringen zijn op deze manier als het ware druppels in het stille water, die steeds grotere cirkels maken.

Baar-moeder
In het midden van de groep ligt een geïmproviseerde ‘wieg’, een kribbe of nog mooier, zoals de vrouwen het noemden, een baarmoeder.
Niet van te voren zo bedacht, maar hoe synchroon met deze periode van het jaar, waarin we vieren dat het licht of in christelijke traditie het kind Jezus geboren wordt.
Het thema van deze bijeenkomst was de “kinderen”, in de breedste betekenis, zij die uit jou voortkomen, die in jou gegroeid zijn en die je gebaard hebt: van echte kinderen tot en met je creaties en projecten, etc.
In het verhaal dat centraal staat in deze cyclus, uit het boek de Ontembare Vrouw, worden de kinderen in de rivier gegooid en ze verdrinken….

De vraag aan de vrouwen was om hun “kinderen” en scheppingen, levend of niet, gelukt of mislukt een plek in het licht te geven. Meestal vertellen we graag over dat waar we geslaagd in zijn en waar we trots op zijn en niet over dat wat niet gelukt is of weer ten onder is gegaan of zelfs is gestorven. Maar juist deze laatsten, die dan in de onderstroom terecht komen, hebben ons mede gemaakt tot wie we zijn en ze hebben ons gebracht tot waar we nu zijn.

In mijn eigen leven hebben mijn gestorven dochter, evenals de projecten die helaas met veel pijn en tranen weer ten onder zijn gegaan, mij de grootste lessen gegeven en hebben me mede gebracht tot waar ik nu ben.
We leren veel van onze kinderen en vaak het meest van dat wat niet (alleen maar) goed is gegaan.

Dank je wel, lieve vrouwen, voor je bereidheid om deze rijkdom aan het licht te brengen. Het erkennen en in het licht brengen van ál dat wat uit jou ‘geboren’ is, zal je levensstroom beïnvloeden.

 
 
Wie wijst de weg?
Soms hoor ik vrouwen vertellen over een verlangen naar iets in zichzelf dat ze verloren zijn. Ze zoeken al hun hele leven lang, maar weten niet precies waarnaar. Andere zijn altijd moe of uitgeput en hebben een gebrek aan levenslust. Ze verlangen naar levens-zin en inspiratie. Weer andere vrouwen voelen zich gevangen of zitten vast. Maar de draden of de kooi zijn onzichtbaar. Wat houdt hen tegen? Ook wel zeggen vrouwen iets te hebben geofferd wat hen dierbaar was, bewust of onbewust, in de hoop op beter. Maar dat beter is niet gekomen. En soms voelen vrouwen zich zo uitgemergeld, dat het is als dat er geen vlees meer aan hun botten zit.
Ik herken de hierboven genoemde thema’s in mezelf. Ook voor mij was het zo. En omdat patronen diep zitten, voel ik met periodes opnieuw een innerlijk zoeken naar waar het dan over gaat. In ieder geval weet ik inmiddels dat op zo’n moment de “ontembare vrouw” mij de weg kan wijzen. Al de verhalen in het boek De Ontembare Vrouw vertellen iets over deze verstrikkingen in het leven van een vrouw.
Ze is haar grootste schat verloren, zit gevangen in haar eigen kooi, heeft haar grootste goed geofferd, maar het bleek een vergissing en ze is uitgeput of uitgemergeld geraakt, OMDAT ….. ze vergat wie ze werkelijk was ..…
Het boek De Ontembare Vrouw vertelt over deze verliezen en de redenen die daartoe kunnen leiden, maar ook over hoe je haar – je ware natuur – weer kunt terugvinden. Zij leeft je voor, inspireert en enthousiasmeert je. Ze wijst je de weg hoe het is om weer in contact te zijn met deze vitale levensbron in jezelf.
De ontembare vrouw wakkert je moed aan en je vertrouwen; ze fluistert je in om door te gaan en niet op te geven; ze doet je kleine – soms bijna dovende – vlammetjes tot een vuur oplaaien; ze laat je bloed sneller stromen en je hart sneller kloppen; en ze leert je te leven met de weersomstandigheden en de seizoenen; ze verleidt je om gek of “anders” te doen, omdat je dan helemaal bent die je bent; en ze herinnert je eraan te vertrouwen op je diepste bron: Zij Die Weet, je intuïtie.
In mijn leven is ze niet meer weg te denken. Zij heeft me al zoveel gegeven en doet dat nog steeds. Zoals op de cover van het boek geschreven staat: “De Ontembare Vrouw is niet zomaar een boek. Het is een geschenk van diepe wijsheid, inzicht en liefde. Een openbaring van iemand die de bronnen kent.” (Alice Walker)
Elk verhaal belicht vanuit een andere hoek hoe weer in contact te komen met je eigen vitale levenskracht.
Het boek vertelt over de ontembare vrouw als archetype, dat in iedere vrouw leeft. Soms onbekend, vaak teruggetrokken of verdrongen. Door haar in jezelf toe te laten en haar in jezelf tot leven te wekken, ga je ontdekken dat je leven veel leuker, levendiger, vitaler, creatiever, spannender, avontuurlijker wordt.
 
 
 
Onder de loep nemen

Eén van de mannen van het mooie landgoed Midgaard, waar ik heel graag en dikwijls kom, heeft mijn ogen en hart geopend voor het héle kleine leven. Voor mensenogen meestal te miniscuul om deze wondertjes echt te beschouwen, dus maken we gebruik van loepjes en ook van de camera-app op onze
smartphones, waarmee je kan inzoomen.

Er ontvouwt zich aan mijn ogen een wereld, rijk aan kleur en vorm: ragfijne draden; kleine bekertjes, mondjes of openingetjes; schitterende kleuren van oranje, groen in vele tinten, van hagelwit tot lila; mosjes lijken zo op palmbomen; kleine scheurtjes en openingetjes in basten van bomen tonen als diepe kloven en spelonken; onder de basten vinden we gangenstelsels die lijken op mooie bladnerven; evenals de mini-nestjes van een of ander insect, die verborgen liggen onder de bast. Kortom, er openbaart zich een wereld van leven, waaraan ik meestal voorbijga. Zichtbaar voor mij dankzij de mogelijkheid van het uitvergroten.

Dit ragfijne leven is een mooie metafoor voor wat we in de Ontembare Vrouwengroepen doen. We nemen hier onze innerlijke bewegingen onder de loep. Bewegingen, waarvan we vaak bewust geen weet hebben over wat en hoe we het doen. Je lichaam volgend doet je zien wat er speelt of wat er weggehouden wordt, welke onderstromen er meebewegen in jouw grote geheel.
Het zijn de ervaringen, die ik in een cyclus aanbied, die dit ondergrondse of bodemleven openbaart. Vanuit ons hoofd hebben we een ideaalbeeld hoe we het graag zouden doen. Maar ons lichaam vertelt hoe het echt is. Het toont door een subtiel gebaar of een houding, bijvoorbeeld dat je het zelf wilt doen en niet geholpen wenst te worden; of juist het tegenovergestelde: dat je steun gaat zoeken als het wat lastiger wordt; en hoe je hoofd de controle overneemt i.p.v. op je lichaam te vertrouwen; of hoe je letterlijk je last ver-draagt en van je afhoudt, terwijl het lichter wordt als je deze bij of tot je neemt.

Zelf word ik er altijd heel blij van om op deze manier mijn bewegingen te ontdekken. Het is zo dichtbij en ik kan en hoef het niet te verbloemen. Het geeft me inzicht in mezelf en i.p.v. mezelf erover te veroordelen kan ik compassie voelen. Ik kan er niet om heen, dat hoeft ook niet meer, mijn lichaam vertelt het me: zo is het.

Het onder de loep nemen van je eigen bodemleven en je eigen onderstromen helpt je een rijke variëteit in jezelf ontdekken. Kleuren en vormen, levensstromen en diepten waar je eerder mogelijk geen weet van hebt.
In de Ontembare Vrouwengroepen ga je hierin ontdekken. Eén verhaal uit het prachtige boek de Ontembare Vrouw staat gedurende cyclus centraal. Het is mijn wens dat je gaat ervaren wat de beelden in het verhaal jou vertellen over jezelf. Dat doen we via verschillende creatieve werkvormen. Je duikt zo met een groep vrouwen, die je steunen, spiegelen en bemoedigen in je eigen verhaal.

Tranen
Toen ik vandaag in het boek De Ontembare Vrouw las, begonnen op een gegeven moment mijn tranen te stromen. Wat ik daar las, is zo herkenbaar en het raakte me.

Clarissa, de schrijfster, schreef over het deel in jezelf waarin je jezelf afbreekt en als het ware ‘vergiftigt’.
Al lezende maakte ik contact met een periode in mijn leven, waar ik nooit goed genoeg was, altijd dacht dat ik geen waarde had en angst had om te falen. Dit ondermijnde mij in heel veel doen en laten. Het verlamde me en ik durfde niet meer in beweging te komen.
Al lezende kon ik de pijn van die stagnatie weer voelen. Alsof er een vergrootglas boven dit stuk werd gehouden.
De stroom van mijn tranen toelatend, hielp iets in mij te doen stromen. Bovendien lieten mijn tranen me helder voelen dat er iets is waar nog licht op mag schijnen.
Want ja, dit kritische stuk komt best nog wel eens langs. Maar het overheerst me niet meer zoals het eerder deed.

Net teruggekomen van vakantie voelde ik dat ik moest zoeken in mezelf hoe mijn stroom in het dagelijks leven weer op te pakken. Dat ondermijnende stuk lag daarbij op de loer, ik voelde de aanwezigheid ervan. Wetende dat dit negatieve stuk in mij bestaat, is het steeds weer een kunst om het te herkennen en niet als ‘waar’ aan te nemen.

Zo word ik keer op keer geraakt door dit prachtige boek, “een geschenk van diepe wijsheid, inzicht en liefde.” (Alice Walker). De Ontembare Vrouw wijst me de weg en laat me zien hoe ik andere keuzes kan maken. Fijn om dit met andere vrouwen te delen en jou te inspireren hetzelfde te doen.

Glimlach
Met een glimlach op mijn lippen loop ik door ons huis. Mijn huid voelt zacht, mijn ogen stralen, mijn hart maakt kleine jubelsprongetjes. Waarom? Omdat ik doe, wat zo dichtbij mezelf ligt, dat ik niet anders hoef te zijn. Daar word ik blij van!

Vanmorgen waren hier de vrouwen van één van de Ontembare Vrouwengroepen, die ik begeleid. Het was voor hun de eerste bijeenkomst. Deze stond in het teken van kennismaken. Kennismaken met elkaar, met het boek De Ontembare Vrouw, met het verhaal dat centraal staat en de thema’s die daarin spelen. Het verhaal, dat ik vertelde, raakte en maakte veel los. En deze zo eigen vrouwen deelden meteen al hele persoonlijke ervaringen uit hun levens.

Jarenlang heb ik gedacht: later als ik groot ben dan …. Tja, wat dan?
Want, dat wat ik toen deed was iets waarbij ik voelde dat ik niet “uit de verf” kwam, waarin ik me op één of andere manier klein(er) maakte, waarbij ik voelde: “Wel leuk, maar …. Ik heb meer in mijn mars; ik kan het niet helemaal op mijn eigen manier doen; ik word gek van de regelgeving; of ik doe wel hoe het hoort, maar waar blijf ik zelf? ; en, doe ik het wel goed genoeg? ”
Maar wat moest ik dan? Wachten tot later, tot het moment dat ik het zelfvertrouwen, de moed of genoeg ervaring zou hebben, zo dacht ik.

En nu?
Ik heb een vorm van werken zelf “bedacht” of (uit)gevonden, ik volg mijn eigen inspiratiestroom, ik ontdek mijn eigen-wijsheid en mijn eindeloze creativiteit.
Alles wat ik doe toets ik aan mezelf. Ik bedenk niet zozeer iets, maar stel mezelf steeds de vraag: hoe is het voor mij? Hoe speelt het in mijn leven? Hoe ervaar ik het?
In die zin maak ik mezelf niet groter en ook niet weer kleiner. Het komt van heel dichtbij mezelf. Daardoor geloof ik in wat ik doe. En steeds weer stap ik het onbekende in en zet ik nieuwe stappen. Dat houdt het fris en opwindend.

En, ik doe het niet alleen. Om mij heen leven mensen, die in mij geloven.
Ook de vrouwen weerspiegelen mij dat het zinvol is wat ik hen aanreik. Ik ervaar het met hen als een dans van geven en ontvangen. Als de vrouwen niet konden ontvangen van wat ik bied, zou ik niet kunnen geven. En andersom geven zij mij, wat ik van hen mag ontvangen.
Bovendien, misschien klinkt het gek, ik voel me geleid. De Gayatri, een gebed dat zich richt tot de zon, is voor mij daarin een fijne inspiratiebron:

“Jij, die de bron bent van alle kracht,
Wiens stralen de hele wereld verlichten.
Verlicht ook mijn hart,
Zodat het ook jouw werk kan doen.”

Wat dat is wat ik doe en me zo blij maakt?
Ik organiseer Ontembare Vrouwen Groepen.
In een Cyclus van 7 bijeenkomsten, verdeeld over 4 à 5 maanden duiken we met één verhaal uit het fascinerende boek de Ontembare Vrouw in onze persoonlijke levensverhalen: wat weerhoudt je en wat inspireert je om te gaan leven vanuit je eigenheid.

En hoe dat zo is gekomen?
Het is De Ontembare Vrouw, ook de Wildevrouw, die ook mij steeds inspireert en aanmoedigt om mijn eigenheid te leven. Zo nauw te luisteren naar wat bij me past. Echt dat te doen en geven van wie ik ben. Niet groter en niet kleiner. Wel voelt het soms groots aan, omdat ik me lang kleiner heb gemaakt. Niet meer terug te schrikken van nieuwe stappen die gezet mogen worden en ontdekken dat het doen van spannende dingen me juist veel krachtiger, steviger en vrijer maakt. En dat geeft levensvreugde!
Het geheim zit ‘m vooral in: het is goed genoeg, ik ben goed genoeg.
En soms zijn er dagen dat ik dat weer even kwijt ben. Zeker, dat is er ook.

Maar nu glunder ik nog even door van oor tot oor. Dankbaar genieten!

 

Jouw verhaal doet ertoe!
Soms gebeurt het dat één van de vrouwen zich afmeldt voor de bijeenkomst Ontembare Vrouw: ziek, niet lekker met vaak ook een psychische reden, die daar onder ligt. Hoewel ik weet dat de vrouwen meestal graag komen en ik kan aanvaarden dat het soms gewoon zo is, denk ik ook wel eens: Hé, wat jammer, een gemiste kans. Zonde als je een bijeenkomst mist!

Als ik de vrouwen hierover spreek, zeggen ze vaak dingen als: ik voel me bezwaard naar de groep, mijn verhaal is te groot, ik wil de vrouwen niet belasten met mijn verhaal…
Oh lieve vrouwen, wat zonde dat je je laat weerhouden, dat je de ruimte die er (ook) voor jou is niet pakt en je verhaal vertelt.

De Ontembare Vrouwengroepen zijn groepen waarin ik werk met het gelijknamige boek De Ontembare Vrouw. Mijn intentie en bedoeling is om niet óver het gekozen verhaal te praten, maar om een veilige bedding te creëren, waarin de vrouwen zich voelen uitgenodigd om te vertellen over zichzelf. De verhalen in het boek zijn verhalen met universele vrouwenthema’s. Ieder verhaal heeft haar eigen karakter. We “spelen” met de thema’s, soms luchtig, met humor, dan weer verstild of ook wel worden de vrouwen diep geraakt. Maar altijd vanuit het vertrouwen in de bewegingen van het leven zelf. Hoe meer je er zelf in brengt des te meer het verhaal voor je gaat spreken en haar werk kan doen.
En zo werken de verhalen verdiepend en helend in de persoonlijke levensprocessen van de vrouwen.

Dat geldt ook voor mijzelf, ook in mijn eigen leven doen de verhalen hun werk.
Door het werken met deze verhalen, daarmee bedoel ik in eerste instantie het innerlijk werk dat ik verricht, krijg ik steeds vaker antwoorden op persoonlijke vragen, zie ik weer de richting die ik te gaan heb, voel ik me aangemoedigd om mijn stappen te zetten en krijg ik steeds meer vertrouwen in het ritme van mijn leven.

Vrouwen komen soms met schokkende, dieprakende ervaringen. Nooit heb ik een vrouw horen zeggen dat het verhaal van een andere vrouw te veel of te groot voor haar was. Eerder vonden vrouwen het bijzonder, dat een vrouw haar het vertrouwen schonk om dit met haar en de andere vrouwen in de groep te delen. Bovendien is er ruimte voor de verscheidenheid. Ook de zogenaamde “kleinere” verhalen kunnen grote impact op iemands leven gehad hebben, wat een openbaring kan blijken voor de andere vrouwen.
En, in elk verhaal van een ander kunnen weer sleutels liggen, open deuren te vinden zijn voor jezelf of ligt het zaad voor een nieuwe kans.

Voor mij hoef je “het” niet te weten of te kunnen, mag je het niet-weten en kan je verhaal met horten en stoten tevoorschijn komen. Er is geen goed of fout. Steeds weer, in alles wat ik aanreik, wat het ook is, gaat het over de ervaringen: wat beleef jij eraan, wat roept het bij jou op?
Je bent een uniek mens, laat daarom jouw ervaring in haar uniciteit voor zich spreken.
Dus als je niet lekker bent of het moeilijk hebt: voel je welkom mét je verhaal. Of heb je het idee dat je niet creatief genoeg bent of dat je stem niet om aan te horen is? Kom gewoon met wat er is en ontdek jezelf met respect voor je eigen verhaal. Je eigen verhaal is uit het leven gegrepen. Het heeft aandacht, lucht en ruimte nodig. Het wil gevoeld, gehoord, gezien worden.
En niet lekker of een pijn hier of daar? Soms gaan vrouwen erbij liggen, ook op deze manier kan je aanwezig zijn en kun je naar elkaar luisteren.

Kortom, je bent welkom met je verhaal – van harte – want jouw verhaal doet ertoe!

Levenslust
Sinds mijn twintiger jaren, misschien zelfs wel eerder, heb ik een fascinatie voor alles wat met sterven te maken heeft. Dit bracht me destijds op het idee om met stervenden te gaan werken. Ik wilde dichtbij stervenden zijn: voelen, ruiken, horen, ‘proeven’ en zien wat er gebeurt in het sterven, in het maken van de overgang van deze wereld naar …. een andere wereld? Wat gebeurt daar? Het ene moment noemen we het levend en het volgende moment dood. Wat is het verschil, waar ligt die grens of overgang? Hóe maakt een mens of een dier deze overgang? Het is een mysterie waar niet voor niets veel over gesproken en geschreven is en wordt.
Ik vergelijk het met een geboorte. Het verschil is dat bij geboorte een ziel het leven in – en aangaat en bij sterven het (aarde)leven verlaat. Beide momenten hebben iets van hetzelfde mysterie.
In de jaren dat ik voor mijn werk veel bij bevallingen aanwezig was, kon ik voelen hoe de dood altijd ook een rol speelde bij deze krachtige en kwetsbare gebeurtenis.

Maar er was ook een andere reden dat ik met stervenden wilde werken. Ik wilde als het ware een stukje meevaren op de zee van de stervenden.
Dat verlangen om mee te varen had te maken met de ondraaglijkheid van mijn aardse bestaan, dat was me vaak te groot. Zo was het.
Er is iets veranderd. Niet dat het sterven me niet meer fascineert. En nog steeds vind ik het fijn om af en toe in te vallen in het hospice. Maar er is nu geen “trek” meer, die me roept. In die zin is het klaar.

Het boek De Ontembare Vrouw heeft daar verandering in heeft gebracht. Sterker nog: ze brengt me in contact met mijn plezier, mijn genieten, mijn speelsheid en mijn vrije expressie en doet mij bruisen. En ook met het vertrouwen op mijn eigen ritme: het ene moment meer naar binnen gekeerd, met soms een afdaling naar de ‘onderwereld’ – de wereld waar de ziel diepe processen doorleeft -, om daarna weer boven en naar buiten te kunnen komen en het leven te leven.
Kortom, de Ontembare Vrouw geeft mij levenslust.

Hiervan wil ik graag delen met andere vrouwen. Dat doe ik op een veelzijdige manier door te werken vanuit mijn speelkracht en het expressie geven aan mijn authentieke zelf én jou, vrouw, uit te nodigen datzelfde te doen en daar in te ont-dekken.
Ingrediënten van een Ontembare Vrouwen Cyclus zijn: Ont-dekken, creëren, je stem laten horen, dansen, niet weten, lachen, ‘ont-remmen’, huilen, spelen, openen, gehoord worden en luisteren, onthullen, zichtbaar zijn, aangeraakt worden en aanraken, gek doen, eigen-zijn, diepduiken en bovenkomen, ontluiken, vernieuwen ….

 

Er doorheen kijken
Als je kijkt naar deze foto: wat zie je dan?
De beukentakken op de voorgrond, de bloemen aan de waterkant, het weiland daarachter, het groene gras of het licht op de bomen op de achtergrond, of …
Ik ben benieuwd wat jij ziet.
Ieders blik zal ergens anders op vallen. En ook, per moment dat je kijkt kan je wat anders zien.
Met ‘luisteren’ kan het net zo gaan. De ene keer, wanneer je een verhaal hoort of leest, kan je iets anders ‘horen’ dan een volgende keer. Het is net waar je je op dat moment voor opent.

Zo is het ook met de verhalen in het boek De Ontembare Vrouw: kan je er doorheen kijken of luisteren? Kan je zien, horen en voelen wat een verhaal jou te vertellen heeft? Gewoon naar waar het jou raakt. Positief of negatief. Daar waar het je raakt, vertelt het iets over jezelf. Als je zo luistert of ‘kijkt’ ontdek je dat je in een verhaal de sleutels of deuren kan vinden, die je brengen naar eigen antwoorden. Vaak zijn ze te vinden op onverwachte plekken.
De misschien oppervlakkige beelden blijken metaforen te zijn, waarin diepere lagen en geheimen verscholen liggen.
De mens-etende heks blijkt een inwijdster te zijn in je vrouw-zijn; of de man in zwart gekleed in het bos – ook wel de duivel – geeft je aanleiding om nu echt je eigen weg te gaan en nieuwe wegen te gaan bewandelen; het verlies van de huid van Zeehondevrouw moedigt ook jou aan weer terug te keren naar je eigen natuur.

Zelf word ik elke keer weer diep geraakt door de geheimen die in de verhalen van dit alom prachtige boek met diepe wijsheid verscholen liggen. Deze openbaren zich aan jou wanneer je door de eerste beelden heen kan kijken. Dan is het een boek met puur goud.
En dat wil ik graag delen. Met jou, vrouw!
Vandaar dat ik een paar jaar geleden ben begonnen met het organiseren van Ontembare Vrouwen Groepen.

Na de zomer, in september start ik weer 2 nieuwe cyclussen in Zutphen: op dinsdagmorgen en op zaterdagmorgen. Eén keer per drie weken, zeven bijeenkomsten, komen we een ochtend bij elkaar en verdiepen we ons in een verhaal.
Ik reik je ervaringen aan, waarbij de thema’s die in het verhaal voorkomen voor jou persoonlijk gaan spreken. Via delen, luisteren, dansen, stemwerk, creativiteit, opdrachten, visualisaties, stilte gaat het verhaal zo voor je werken.

Stilstaan en bewegen
Een tijdje geleden was ik naar een theatervoorstelling waarbij de acteurs in de zaal stonden – stil – als waren ze een standbeeld. Met een uitgesproken blik en houding. Eindeloos stonden ze daar. Zo lang dat ze begonnen te trillen en beven en te kwijlen. Geen millimeter kwamen ze in beweging, geen geknipper met hun ogen. Hun blik en houding fixeerden ze in één moment.
Wow, wat een uithoudingsvermogen en een krachtinspanning voor deze acteurs.
Door naar ze te kijken en te zien wat er met hen gebeurde ging ik beseffen wat het vraagt en kost om letterlijk stil-te-staan. Eerder had ik me dat nooit zo gerealiseerd. En ook, waar het lichaam uiterlijk stilvalt gaat de beweging van binnen gewoon door: sappen die stromen, kleine spieren die bewegen. Het kan niet gestopt worden. Waar leven is, is beweging.

Echt stilstaan, al je reflexmatige bewegingen negeren, is voor een mens in wezen onnatuurlijk. Toen ik eens poseerde voor een kunstenares vond ik het al moeilijk om lange tijd stil te zitten, niet te bewegen. Laat staan niet te knipperen, slikken, krabben… En dan nog te bedenken in welke houding ik het een lange tijd uit zou houden?

Weliswaar maak je met regelmaat een pas op de plaats, waarbij de uiterlijke beweging naar binnen kan gaan om stil te staan bij hoe het met je is. Soms wordt deze beweging van “stilstand” versterkt of uitvergroot, doordat je ziek wordt, een ongeluk(je) of een burnout krijgt. Ook zien we deze vorm van “stilstaan” terug in de cyclus van de seizoenen, van de maan, of voor een vrouw in haar menstruatiecyclus. Tenminste als je daar naar leeft. Bij deze natuurlijke cyclussen is stilstaan een naar binnen keren, om vervolgens weer ten volle naar buiten te kunnen komen. In het stilvallen lijkt dan uiterlijk niets te gebeuren, maar ondertussen kunnen er allerlei onzichtbare processen plaatsvinden. We noemen het een stilstaan, even niets doen. Van binnen vindt er wel degelijk beweging plaats.

Er is ook een ander soort stilstaan. Letterlijk niet meer weten welke kant op te moeten, geblokkeerd zijn, niet meer in beweging kunnen komen. Eén van de redenen die dat stilstaan veroorzaken is weerstand. 
Weerstand ken ik heel goed. Voor mij komt weerstand vaak voort uit angst. Vroeger was ik vaak bang voor verandering, ik verzette me. Wat een inspanning kostte het om daar mee om te gaan.

Jaren geleden, toen ik in crisis was, heb ik me gewijd aan mijn eigen biografie. Lange tijd heb ik in sessies stukje bij beetje verteld over mijn leven, met foto’s erbij. Toen ik na anderhalf jaar sessies terugkeek op mijn leven was er een rode draad: als ik letterlijk in beweging kwam, kwam er weer iets opgang. Stil gaan zitten, niets doen en afwachten versterkte mijn angst, maakte me somber en versterkte mijn blokkade. Uit mijn biografie bleek dat letterlijk bewegen een goed medicijn voor mij was, wanneer ik vastliep. 
Nu houd ik erg van wandelen en dansen, dus dat was voor mij een mooie manier om in beweging te komen.
Door die voorstelling ging ik beseffen wat een kracht en energie ik gebruikte bij mijn stilstaan, niets doen. Het was een soort bevriezen.

Mensen zijn bedoeld om te bewegen. En die beweging heeft zijn eigen ritme: groot en klein, naar buiten en weer naar binnen. Met aandacht en respect voor dat eigen ritme is het niet nodig om letterlijk lange tijd stil te moeten vallen. Maar kan er in de hele kleine bewegingen, die lijken als stilstaan, heel veel gebeuren: verzamelen, vullen en vol worden, rijpen en een eerste ontkiemen.

Zo is het ook met vakantie: een moment om de grote bewegingen in werkzaamheden naar buiten voor een periode te laten rusten, opdat je de beweging naar binnen kan maken door te wandelen, te lezen, in de zon te gaan zitten, een fijn gesprek te voeren, lekker uit te slapen.

In mijn Ontembare Vrouwengroepen werken we met dit ritme. Door de verhaallijn, die ik volg in een cyclus, komen er allerlei thema’s aan de orde. Aan deze thema’s gerelateerd bied ik ervaringen aan, die je de raakvlakken doen voelen van het verhaal uit het boek de Ontembare Vrouw, met jouw persoonlijke leven. Ze laten je naar binnen gaan om te ervaren wat er in je leeft en (nog) gevoeld wil worden.
Zo werkt het verhaal voor je en zet het je in beweging. Eerst zijn het misschien kleine interne bewegingen, voor de buitenwereld niet direct zichtbaar, maar die effect hebben op je leven en je op je eigen moment en in je eigen tempo naar buiten toe ook in beweging doet brengen.

Levende Legende

Laatst viel mijn oog op een ware oude dame van 85+. Kromgebogen over haar rollator, schuifelend door de gangen bewoog ze zich schoorvoetend voort.
Bij het aanschouwen van deze broze gerimpelde schoonheid op leeftijd ontvielen mij de woorden “zie daar een levende legende gaan”.

Regelmatig wordt mijn aandacht getrokken als ik naar mensen kijk. Jong en oud. 
Wanneer ik naar het journaal kijk, mis ik nogal eens de nieuws-boodschap. Ik word gebiologeerd door dat wat niet gezegd wordt, door dat wat er onbewust mee komt. 
Ik word geboeid, geraakt en ben nieuwsgierig door wat ik zie en waarneem. Wat ik zie is die specifieke eigen manier van lopen, bewegen, kijken, de mimiek of soms juist het ‘stilvallen’ van (delen van) het lichaam. Dat wat uniek is aan een mens met haar of zijn bijzondere eigenheid ervaar ik als schoonheid.
 Bij mij rijst de vraag: wat maakt dat deze mens het doet, zoals hij of zij het doet? Wat vertelt deze mens, vaak zonder het zich bewust te zijn, mogelijk zelfs ongewild via het lichaam?

Ons lichaam is drager van alle ervaringen, die we gedurende ons leven op doen. Tot in onze cellen en botten dragen we deze levenservaringen met ons mee. Ons lichaam heeft een geheugen en draagt een scala aan verhalen in zich mee. Grote en kleine, hartverscheurende en hartstochtelijke, grappige en nare, tedere en grove verhalen. Ons lichaam openbaart via allerlei wegen iets van onze persoonlijke verhalen.
Het juk dat te zwaar is geweest, kromt de schouders; de alertheid, die soms zo nodig is geweest, doet de ogen priemen; de moedeloosheid kan het hoofd doen hangen; het ongeuite verdriet doet de hals verstrakken; het diepe vertrouwen, ondanks alle ervaringen, brengt een diepe ademhaling vanuit de buik met zich mee; de grote hartekracht laat de ogen glanzen.

Zo kijkend naar mensen, voel ik mezelf mild worden, zonder oordeel. Want de mens laat via deze weg iets zien van zijn/haar persoonlijke ‘geheim’. Dat vraagt om respect. Het is niet goed of fout. Het is wat het is.
Ik ben nieuwsgierig naar de ware verhalen, die in de mensen schuilgaan. Ieder mens draagt een eigen verhaal in zich. En ieder mens heeft een eigen manier van om te gaan met de levensverhalen. Dat maakt een mens zo eigen, uniek en authentiek.

Dus, als je een mens ziet staan of gaan, realiseer je: het is een LEVENDE LEGENDE!

 

Betekenis geven aan je eigen verhaal!